Съобщение изх. №23011449/30.08.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Добрич до "КАФЕНЕТО" ЕООД

Съобщение изх. №23011449/30.08.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Добрич до "КАФЕНЕТО" ЕООД относно издаден Протокол №ПР2329034/24.08.2023 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ДИТДобрич-23011449.pdf 61.79 KB