Съобщение изх. №23080369/07.09.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "НЮ ГАНЕВИ" ЕООД

Съобщение изх. №23080369/07.09.2023 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "НЮ ГАНЕВИ" ЕООД относно издаден Протокол №ПР2325016/25.07.2023 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
23080369-1.pdf 92 KB