Съобщение изх. №23082322/15.09.2023 г. на Дирекция "Трудова мобилност" на ИА ГИТ до "СИ ДЖЕЙ СЪПОРТ СЪРВИС" ЕООД

Съобщение изх. №23082322/15.09.2023 г. на Дирекция "Трудова мобилност" на ИА ГИТ до "СИ ДЖЕЙ СЪПОРТ СЪРВИС" ЕООД относно издаден Протокол №ПР23322607/05.09.2023 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ДТМ-23082322.pdf 126.18 KB