Съобщение изх. №24006025/29.01.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Видин до "ЕКО-ТИТАН" ЕООД

Съобщение изх. №24006025/29.01.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Видин до "ЕКО-ТИТАН" ЕООД относно издаден Протокол №ПР2347073/21.12.2023 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ДИТВидин-24006025.pdf 78.7 KB