Съобщение изх. №24009884/14.02.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "ЛУУП ТИ ЕС" ЕООД

Съобщение изх. №24009884/14.02.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "ЛУУП ТИ ЕС" ЕООД относно издаден Протокол №ПР2400281/22.01.2024 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ДИТВарна-24009884.pdf 102.94 KB