„Здравословни работни места“ 2018— 2019 г.

EU_OSHA.png


ЛИНК КЪМ РУБРИКАТА „Кампания 2018 - 2019 г.: Здравословните работни места управляват опасните вещества“ на интернет страницата на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа“ (EU-OSHA).


АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ ПОЗНАВАНЕТО НА ПИКТОГРАМИТЕ

На адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaieB_Z_6Rs7Bb5s-JOWPZH6dz4o1bOwpXFYct2tjLUrG7tw/viewform всеки може да попълни анкета за значението на пиктограмите (символите), с които се обозначават опасните вещества, за да знае какви рискове крият те. Анкетата е анонимна, а обратната връзка ще позволи да бъде направена преценка доколко пиктограмите са разпознаваеми от работещите, а и от потребителите, тъй като опасните вещества са навсякъде около нас – и на работното място, и в домовете.

В материалите, публикувани в рубриката за кампанията на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, насочена към превенция на рисковете на опасните вещества на работното място може да бъде открита допълнителна информация какви мерки да се предприемат за минимизирането на рисковете.


ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОНЛАЙН ОЦЕНКА НА РИСКА И ДОБРИ ПРАКТИКИ

Чрез този линк http://projects.gli.government.bg/ имате достъп до разработените практически инструменти за онлайн оценка на риска, добри практики, профили по безопасност и здраве при работа и др. практически материали, разработени по проект „Превенция за безопасност и здраве при работа“, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Инструментите за онлайн оценка на риска и добрите практики са за над 30 икономически дейности и са свободно достъпни. Голяма част от дейностите включват работа с опасни вещества и практическите инструменти могат да бъдат полезни на работодателите при оценяването на този риск, а добрите практики да помогнат за откриване на ефективни решения за минимизирането му.


EU_OSHA_QR_code.png

QR код за директен достъп до онлайн инструментите за оценка на риска


pptx.gifЗаконодателство-опасни-вещества.pptx (2.46 MB)

pdf.gifОпасните-вещества-ръководство.pdf (2.73 MB)

pdf.gifПиктограми-значение.pdf (996.96 KB)

pptx.gifРъководство-съхранение-опасни вещества-легенда.pptx (752.42 KB)

pdf.gifСкладиране-опасни-вещества.pdf (3.49 MB)


АРХИВ

„ЗДРАВОСЛОВНИ РАБОТНИ МЕСТА – УПРАВЛЯВАЙ СТРЕСА!“: КАМПАНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА (EU-OSHA) ЗА 2014—2015 Г.