Как да се избегнат злополуки вследствие свличане на земни маси?

Сериозно зачестяват напоследък злополуките при извършване на земни/изкопни работи, показват данните от контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”. Най-често инцидентите се случват при подмяна на тръбопроводи по проекти за изграждане на нови, както и при реконструкция на съществуващи канализационни мрежи в различни населени места. Причината за тях обикновено е свличане на земни маси заради недобро укрепване на изкопа или липса на такова. За съжаление най-често изходът за работещите е фатален.

За да се ограничат злополуките, дължащи се на затрупване от земни маси, Главна инспекция по труда предлага някои материали с добри практики за предотвратяването им:

  • Указание с необходимите стъпки и мерки, които трябва да се изпълнят при извършване на изкопни работи и поставяне на тръби, изготвено от експерти на ИА ГИТ въз основа международни практики.
  • doc.gifUkazania_Voden_Cikal__2_.doc (82.5 KB)
  • Линкове към видеоматериали, които представят добри практики за укрепване и обезопасяване на траншеи и може да служи за обучителни цели.
  • http://www.youtube.com/watch?v=8iXwYsG8cFQ

  • http://www.youtube.com/watch?v=W2SsmTyA2a4