За 14-и път бяха наградени най-добрите работодатели, осигуряващи здраве и безопасност при работа

„Инспекцията по труда е ключов партньор на работодателите в усилията им да прилагат в по-пълна степен трудовото законодателство, както и на работещите при защитата на трудовите им права“, каза министърът на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова при откриването на церемонията по връчването на Годишните национални награди по безопасност и здраве при работа. Те бяха раздадени за четиринайсети път на 29 февруари 2024 г. в конгресен център „Тракия“. Организатор на конкурса е Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“ с подкрепата на Главна инспекция по труда.

На събитието присъстваха изпълнителният директор на ИА „Главна инспекция по труда (ИА ГИТ) инж. Екатерина Асенова, заместник изпълнителният директор на Агенцията Цветомила Филипова, директорът на Фонд „Условия на труд“ Виолета Добрева и представители на институции, работодателски и синдикални организации.

Целта на наградите е да бъдат отличени малки, средни и големи предприятия за усилията и инвестициите, които влагат в подобряване на работната среда и опазването живота и здравето на работещите, както и да бъдат популяризирани добрите примери за осигуряване на здравословни и безопасни работни места. Големите предприятия са разделени в три категории според дейността им.

При откриването на събитието министър Шалапатова пожела успех на стартиралата кампания на Главна инспекция по труда „Прибери се у дома след работа. Там някой те очаква!“. Тя апелира към работодателите и социалните партньори да се включат в нея, „за да може да се поздравим с година на нулева смъртност на работните места“.

В своето приветствие към гостите изпълнителният директор  на ИА ГИТ инж. Екатерина Асенова подчерта значението на работодателите при изграждането култура на нетърпимост към съзнателното пренебрегване на правилата за безопасност и здраве при работа. Тя представи двете кампании на Агенцията, насочени към превенцията на трудовия травматизъм и апелира към присъстващите за активно участие и общи действия по време на предстоящите регионални конференции „Прибери се у дома след работа. Там някой те очаква!“.

„Няма нищо по-хубаво от това работниците и служителите да се прибират живи и здрави след работа в своите домове“, отбеляза инж. Асенова, която връчи наградите на отличените в категорията „Големи предприятия“ Група 1 и Група 2.

Заместник изпълнителният директор на Инспекцията по труда Цветомила Филипова се включи в награждаването в същата категория, Група 3.

За първа година на класиралите се на четвърто място бяха раздадени поздравителни адреси, за да работят още по-активно за достигане на първите места през следващата година.

В своите думи представителите на наградените работодатели благодариха на организаторите и подчертаха, че инвестициите в здравословните и безопасни условия на труд са безценни, защото те гарантират човешкия живот.

ОТЛИЧЕНИ:


МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ (С ДО 50 ЗАЕТИ ЛИЦА)

 • Първо място - „Хайделберг матириълс вулкан“ АД, гр. Димитровград
 • Второ място - „Елкомо“ ООД, гр. Асеновград
 • Трето място - „Линде газ България“ ЕООД, ГР. Стара Загора
 • Четвърто място - „Ида Инженеринг“ ЕООД, гр. Кърджали

СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (от 50 до 250 заети лица)

 • Първо място - „Кнауф България“ – Завод Марица, село Медникарово
 • Второ място - Хайделберг Матириълс Девня“ АД, ГР. Девня
 • Трето място - Завод за телефонна апаратура АД, гр. Банско

ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ (с над 250 заети лица)

ГРУПА 1 („Строителство“; „Производство на основни метали”; „Добив на въглища, на метални руди и на неметални материали и суровини”; „Производство на химични продукти”; „Сухопътен транспорт”; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”; „Растениевъдство и животновъдство”; „Горско стопанство”; „Въздушен транспорт”; „Воден транспорт”; „Производство на изделия от други неметални минерални суровини”)

 • Първо място - „Рока България“ АД, гр. Каспичан
 • Второ място - „Ей и Ес Марица Изток 1 Сървисиз“ ЕООД, гр. Гълъбово
 • Трето място - „Джи Пи Груп" АД, гр. София
 • Четвърто място - „Столичен електротранспорт“ ЕАД, гр.София

ГРУПА 2 („Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта”; „Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на метални изделия”; „Събиране, пречистване и доставяне на води”; „Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води”; „Събиране и обезвреждане на отпадъци, рециклиране на материали”; „Производство на мебели”; „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал”; „Производство на лекарствени вещества и продукти”; „Обработка на кожи, производство на обувки и др. изделия от обработени кожи без косъм”; „Производство на хранителни продукти”; „Производство на напитки”; „Производство на изделия от каучук и пластмаси”; „Производство на облекло”; „Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт”)

 • Първо място - „Загорка АД, гр. Стара Загора
 • Второ място - „Стандарт Профил България“ ЕАД, гр. Стара Загора
 • Трето място - „Латекоер България” ЕООД
 • Четвърто място - „Вили Елбе Аутомотив България” ЕООД

ГРУПА 3 („Хотелиерство и ресторантьорство”; „Медико-социални грижи с настаняване”; „Хуманно здравеопазване”; „Образование”; „Държавно управление”; „Далекосъобщения”; „Дейности по обслужване на сгради и озеленяване”)

 • Първо място - УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, ГР. ПЛОВДИВ
 • Второ място - Професионална Гимназия „Генерал Владимир Заимов“, гр. Сопот

СПЕЦИАЛНИ КАТЕГОРИИ:

Предприятие, инвестирало най-много средства за подобряване на безопасните и здравословни условия на труд

 • Първо място - „Загорка“ АД, гр. Стара Загора
 • Второ място - „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД , гр. София
 • Трето място - УМБАЛ Свети Георги ЕАД, гр. Пловдив

Най-иновативен специалист по безопасност и здраве при работа

 • Първо място - Инж. Стоянка Делкова Ганчева и инж. Радостина Иванова Власева от „ЕВН България Топлофикация – Пловдив“
  Тяхното иновативно решение се състои в изработка и внедряване на електронна платформа за провеждане на Начален инструктаж за външни организации за територията на ЕВН Топлофикация на посетители, доставчици, изпълнители
 • Второ място - Благовест Илиянов Илиев – Експерт ЗБУТ и ОС във „Вили Елбе Аутомотив България“ ЕООД, гр. Куклен 
  Иновацията се състои в използване на софтуер Capreos Center за документиране на резултатите от проверки по БЗР и управление на несъответствия, коригиращи и превантивни действия, свързани с безопасността и здравето при работа. 
 • Трето място - Антон Богданов Петров - Експерт ЗБУТ в Хигия Сейфти ЕООД
  Иновацията представлява Система за електронни предписания при констатирани нарушения по безопасност и здраве при работа.