Над 170 работодатели и социални партньори се информираха за трудовите права при трансграничната работа в строителството

Над 170 представители на строителни компании и социалните партньори в сектора се включиха в информационния ден, посветен на правата и задълженията на строителните компании при наемане на персонал, с акцент върху командироването в рамките на предоставяне на услуги и безопасността на труда. Форумът „Трансгранична работа в строителството: какво е важно да знаете за трудовите права и безопасната работа“, който се проведе днес, 02.11.2023 г., се организира от Европейския орган по труда (ЕОТ) с подкрепата на Главна инспекция по труда (ИА ГИТ).

Той е част от кампанията на ЕОТ за 2023 г. #EU4FairConstruction“ за повишаване информираността на работодатели и работещи в сектора. По данни на европейската институция най-много командировани в рамките на предоставяне на услуги в Европейския съюз са в строителството. Всеки четвърти командирован е ангажиран с изпълнението на строително-монтажни работи. Информационната сесия е включена и сред инициативи, насочени към запознаване на заинтересованите страни с правата и задълженията им при изпълнение на трудовите правоотношения, които Инспекцията по труда провежда по повод своята 116 годишнина.

Участниците във форума бяха приветствани от заместник-министъра на труда и социалната политика Гинка Машова. Тя отбеляза, че за Министерството на труда и социалната политики провеждането на такива информационни дни е от изключително значение за по-ефективното изпълнение на политиките, насочени към защита на правата на работещите. Гинка Машова поздрави, от името на министъра на труда и социалната политика Иванка Шалапатова, работещите в Главна инспекция по труда по повод предстоящия на 03.11.2023 г. рожден ден на институцията.

Изпълнителният директор на Главна инспекция по труда Екатерина Асенова също се обърна към присъстващите, като благодари на ЕОТ за организирания форум и отбеляза, че в Плана за дейността на Агенцията има специална мярка, гарантираща засилен контрол в сектора. „Този сектор е високорисков както заради използването на различни форми на недеклариран труд, така и заради трудовия травматизъм. Затова гарантирам, че и през следващата година мярката за контрол на строителните обекти отново ще бъде в плана на Инспекцията“, заяви Асенова. Тя допълни, че основната мисия на инспекторите по труда вече 116 години е да гарантират в най-пълна степен трудовите права на работещите в България, но това може да се случи ефективно, когато всички участници в трудовото правоотношение познават добре правата и задълженията си. Изпълнителният директор на ИА ГИТ изрази надежда, че форумът ще е полезен за присъстващите участници и те ще предадат наученото на своите колеги.

В рамките на информационния ден участниците бяха запознати с теми, свързани с изискванията при приемане на работа в строителния сектор на командировани граждани на ЕС и на граждани от трети страни и осигуряването на здраве и безопасност при работа.