Инспекцията по труда организира форум за превенция на трудовия травматизъм в град Бургас

Компромисът с условията на труд днес, може да коства живота и здравето на работещите утре

„Присъствието Ви тук е знак, че мисията за постигане на нулев трудов травматизъм  наистина е обща, а едва ли има по-смислен повод да работим заедно като партньори от този да обединим усилията си в опазването на човешкия живот“, каза заместник-министърът на труда и социалната политика Гинка Машова при откриването на регионалната конференция в град Бургас „Прибери се у дома след работа! Там някой те очаква.“ В събитието, което се проведе в сградата на Областната администрация в града, участваха също изпълнителният директор на ИА „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) инж. Екатерина Асенова, директорът на териториалната дирекция „Инспекция по труда“ Павлин Васков, представители на социалните партньори и на работодателите в област Бургас.

          Инж. Асенова подчерта значението на работодателите в постигането на нулев травматизъм. Тя отбеляза, че правилата за безопасна работа са инструмент за превенция и апелира към присъстващите да не ги пренебрегват. „Трябва да се обръща достатъчно внимание на тях, защото спазването им гарантират прибирането на всеки български работник и служител у дома след работа при своето семейство“, допълни Екатерина Асенова.

          В своята презентация инж. Александър Борисов – началник на отдел „Анализ на контролната дейност“ в ИА ГИТ обърна внимание на три предпоставки, водещи най- често до възникването на трудовите злополуки. Това са опасните условия на работното място, опасното поведение на работниците и служителите и допуснатите слабости в системата за здравословни и безопасни условия на труд. Той подчерта, че злополуките се допускат предимно от младите работници, които нямат достатъчно професионален опит за дадената дейност, или от тези с дълъг опит, при които рутината води до подценяване на ситуацията и произтичащите от нея рискове.

           Националната кампания „Прибери се у дома след работа! Там някой те очаква.“ стартира през месец февруари 2024 г. по инициатива на Главна инспекция по труда и се организира с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика. Предстои организирането на регионални конференции и в други областни градове в страната.

 Презентациите от форума са налични на: https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/423/node/12908