Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет: „Разработване на методика за планиране на дейността и контрол чрез въпросници за самоконтрол“

Техническата спецификация за обществена поръчка с предмет: „Разработване на методика за планиране на дейността и контрол чрез въпросници за самоконтрол“ е изготвена от външен експерт Емил Борисов Петров, след възложен договор за изпълнение №6/03.10.2016г.

unknown.gifТехническа спецификация (279.21 KB)

unknown.gifПриложение 1 (133.76 KB)

unknown.gifПриложение 2 (440.08 KB)

unknown.gifПриложение 3 (131.11 KB)

pdf.gifПриемо-предавателен протокол (49.82 KB)