2022 - Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ т.1

Рег.№ Име, презиме, фамилия Длъжност
1/04.01.2022г.    
2/04.01.2022г.    
3/04.01.2022г. Цветомила Недкова инспектор
4/04.01.2022г.    
5/04.01.2022г.    
6/17.01.2022г.    
7/24.01.2022г.    
8/01.02.2022г.    
9/07.02.2022г. Антония Дечева главен инспектор
10/15.02.2022г.    
11/21.02.2022г. Ана-Мария Стоянова юрисконсулт
12/01.03.2022г.    
13/01.03.2022г. Димитър Владимиров главен експерт
14/01.03.2022г.    
15/01.03.2022г. Радослава Иванова директор
16/01.03.2022г.    
17/01.03.2022г.    
18/01.03.2022г.    
19/01.03.2022г.    
20/01.03.2022г.    
21/01.03.2022г.    
22/07.03.2022г.    
23/07.03.2022г.    
24/07.03.2022г.    
25/07.03.2022г.    
26/07.03.2022г.    
27/10.03.2022г.    
28/01.04.2022г. Екатерина Примова главен инспектор
29/04.04.2022г.    
30/05.04.2022г.    
31/06.04.2022г. Таня Иванова старши специалист
32/11.04.2022г. Виолета Иванова старши инспектор
33/11.04.2022г. Благовест Петров старши инспектор
34/14.04.2022г.    
35/26.04.2022г. Цветелина Янева старши инспектор
36/27.04.2022г. Катрин Найденова старши юрисконсулт
37/03.05.2022г. Емил Петков старши инспектор
38/19.05.2022г.    
39/25.05.2022г. Галин Кънев главен инсперктор
40/01.06.2022г. Даниела Динева старши експерт
41/01.06.2022г. Ирина Ланзова директор
42/01.06.2022г. Петя Александрова главен експерт
43/10.06.2022г.    
44/15.06.2022г.    
45/21.06.2022г. Христо Демиревски старши юрисконсулт
46/21.06.2022г. Цветина Ванкова - Димитрова старши инспектор
47/01.07.2022г. Игнат Гюров главен инспектор
48/08.07.2022г. Миглена Гергинова директор
49/11.07.2022г. Снежана Младенова инспектор
50/18.07.2022г. Минка Иванова директор
51/18.07.2022г. Пенка Николова директор
52/18.07.2022г. Теодора Стоянова инспектор
53/01.08.2022г. Иван Илиев главен експерт
54/02.08.2022г. Димитър Манев старши  експерт
55/10.08.2022г.    
56/10.08.2022г.    
57/17.08.2022г. Розалина Стефанова директор
58/17.08.2022г. Севдалина Вичева главен експерт
59/23.08.2022г.    
60/23.08.2022г.    
61/01.09.2022г. Деница Василева главен експерт
62/01.09.2022г. Джейлян Юнузова главен инспектор
63/01.09.2022г. Мориц Левиев главен специалист
64/12.09.2022г.    
65/19.09.2022г. Калоян Косев главен инспектор
66/26.09.2022г. Таня Пазвантова главен експерт
67/03.10.2022г.    
68/03.10.2022г. Александър Иванов старши специалист
69/10.10.2022г.    
70/17.10.2022г. Цветомила Филипова зам. изпълнителен директор
71/14.11.2022г. Йоана Монева старши инспектор
72/08.12.2022г.    
73/08.12.2022г. Андреана Стоянова инспектор
74/08.12.2022г. Ваня Василева инспектор
75/08.12.2022г. Деница Сотирова инспектор
76/08.12.2022г. Миглена Ангелова инспектор
77/12.12.2022г. Николай Георгиев инспектор
78/15.12.2022г. Благовест Илиев инспектор
79/15.12.2022г. Виолета Добрева инспектор
80/15.12.2022г. Даниела Владимирова инспектор
81/15.12.2022г. Георги Тодоров инспектор
82/15.12.2022г. Гергана Бозакова инспектор
83/15.12.2022г. Десислава Христова инспектор
84/15.12.2022г.    
85/15.12.2022г. Любомир Джувтов инспектор
86/16.12.2022г. Натали Михова инспектор
87/16.12.2022г.    
88/19.12.2022г. Миглена Атанасова инспектор
89/19.12.2022г. Латинка Тошева инспектор
90/19.12.2022г. Галина Асенова инспектор
91/19.12.2022г. Аглая Григорова инспектор
92/21.12.2022г. Димитър Димитров инспектор
93/22.12.2022г. Мария Михайлова инспектор
94/22.12.2022г. Иван Димов инспектор
95/22.12.2022г. Венелин Алексиев инспектор
96/22.12.2022г. Радослав Желев инспектор
97/22.12.2022г. Ивелина Йотова директор