2018 - Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ т.1

Вх. номер Име, презиме фамилия Длъжност
1/27.04.2018г.    
2/02.05.2018г. Никола Цоцев началник на отдел
3/08.05. 2018г.    
4/18.05.2018г. Теменужка Дъбова старши инспектор
5/28.05.2018г. Кирчо Кирев директор
6/05.06.2018г.    
7/18.06.2018г.    
8/18.06.2018г.    
9/25.06.2018г.    
10/25.06.2018г.    
11/25.06.2018г.    
12/25.06.2018г.    
13/26.06.2018г.    
14/02.07.2018г. Айлин Мехмед старши инспектор
15/02.07.2018г.    
16/02.07.2018г.    
17/02.07.2018г. Ивелина Димитрова старши инспектор
18/04.07.2018г.    
19/09.07.2018г. Владимир Вутов старши юрисконсулт
20/09.07.2018г.    
21/09.07.2018г.    
22/09.07.2018г.    
23/23.07.2018г. Атанас Пейчинов инспектор
24/23.07.2018г.    
25/23.07.2018г. Галин Николов юрисконсулт
26/01.08.2018г. Румен Манев инспектор
27/10.08.2018г.    
28/13.08.2018г.    
29/21.08.2018г.    
30/03.09.2018г.    
30А/03.09.2018г.    
30Б/03.09.2018г.    
31/03.09.2018г.    
32/17.09.2018г.    
33/25.09.2018г.    
34/01.10.2018г. Али Салиф инспектор
35/01.10.2018г. Валентина Бибева младши експерт
36/01.10.2018г. Луиза Габрова старши инспектор
37/08.10.2018г.    
38/08.10.2018г. Валентина Стоянова главен инспектор
39/08.10.2018г. Венелин Панев началник на отдел
40/10.10.2018г.    
41/15.10.2018г.    
42/29.10.2018г.    
43/29.10.2018г.    
44/01.11.2018г.    
45/07.11.2018г. Мариана Димитрова инспектор
46/12.11.2018г.    
47/04.12.2018г.    
48/04.12.2018г.    
49/10.12.2018г.    
50/10.12.2018г.    
51/11.12.2018г.