2020 - Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ т.1

Вх. номер Име, презиме фамилия Длъжност
1/15.01.2020г.    
2/15.01.2020г.    
3/20.01.2020г.    
4/03.02.2020г.    
5/10.02.2020г.    
6/17.02.2020г.    
7/17.02.2020г.    
8/19.02.2020г.    
9/24.02.2020г.    
10/09.03.2020г.    
11/16.03.2020г.    
12/23.03.2020г.    
13/01.04.2020г.    
14/01.04.2020г.    
15/09.04.2020г.    
16/23.04.2020г.    
17/01.07.2020г.    
18/01.07.2020г.    
19/01.07.2020г.    
20/01.07.2020г.    
21/06.07.2020г. Мария Тончева инспектор
22/07.07.2020г.    
23/07.07.2020г. Станислава Веселинова инспектор
24/13.07.2020г. Таня Костова инспектор
25/13.07.2020г. Мая Котева инспектор
26/13.07.2020г. Димитринка Йончева старши инспектор
27/27.07.2020г.    
28/03.08.2020г.    
29/14.08.2020г. Христина Петрова старши инспектор
30/17.08.2020г.    
31/17.08.2020г.    
32/17.08.2020г.    
33/20.08.2020г.    
34/21.09.2020г. Мария Стоянова старши инспектор
35/21.09.2020г.    
36/28.09.2020г.    
37/01.10.2020г. Николина Найденова старши инспектор
38/01.10.2020г. Диана Димитрова старши инспектор
39/07.10.2020г.    
40/12.10.2020г.    
41/15.10.2020г.    
42/16.10.2020г. Даниела Йорданова старши инспектор
43/19.10.2020г.    
44/05.11.2020г.    
45/16.11.2020г.    
46/24.11.2020г.    
47/24.11.2020г.    
48/26.11.2020г.    
49/01.12.2020г.    
50/01.12.2020г. Светла Петкова - Илиева старши инспектор
51/10.12.2020г.    
52/14.12.2020г. Мария Димитрова инспектор
53/22.12.2020г. Спасимира Евстатиева инспектор