2019 - Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ т.1

Вх. номер  Име, презиме фамилия  Длъжност
1/02.01.2019г.    
2/02.01.2019г.    
3/02.01.2019г.    
4/02.01.2019г.    
5/02.01.2019г.    
6/02.01.2019г.    
7/02.01.2019г. Радослава Сиракова главен експерт
8/02.01.2019г.    
9/02.01.2019г.    
10/03.01.2019г.    
11/10.01.2019г.    
12/14.01.2019г.    
13/23.01.2019г.    
14/01.02.2019г. Кина Стефанова старши инспектор
15/01.02.2019г.    
16/04.02.2019г.    
17/04.02.2019г.    
18/04.02.2019г.    
19/06.02.2019г. Ивайло Иванов старши юрисконсулт
20/06.02.2019г. Софка Иванова инспектор
21/06.02.2019г.    
22/08.02.2019г.    
23/11.02.2019г.    
24/11.02.2019г.    
25/11.02.2019г.    
26/11.02.2019г.    
27/12.02.2019г. Павлина Николова старши инспектор
28/13.02.2019г.    
29/14.02.2019г.    
30/14.02.2019г.    
31/18.02.2019г.    
32/18.02.2019г.    
33/18.02.2019г.    
34/18.02.2019г.    
35/22.02.2019г.    
36/25.02.2019г. Димитър Маджаров юрисконсулт
37/01.03.2019г. Пламена Иванова старши инспектор
38/01.03.2019г. Елина Борисова главен експерт
39/11.03.2019г.    
40/12.03.2019г.    
41/18.03.2019г. Ана Благоева инспектор
42/18.03.2019г.    
43/18.03.2019г.    
44/18.03.2019г.    
45/18.03.2019г. Валентин Вангелов старши инспектор
46/20.03.2019г.    
47/20.03.2019г.    
48/27.03.2019г.    
49/01.04.2019г.    
50/01.04.2019г. Цветелия Петрова главен експерт
51/15.04.2019г.    
52/07.05.2019г.    
53/07.05.2019г. Десислава Смърданска инспектор
54/13.05.2019г. Никола Ватахски инспектор
55/13.05.2019г.    
56/14.05.2019г.    
57/20.05.2019г. Сара Йосифовска инспектор
58/20.05.2019г.   инспектор
59/20.05.2019г.    
60/21.05.2019г.    
61/27.05.2019г. Димитър Тюфекчиев инспектор
62/27.05.2019г. Галин Василев инспектор
63/03.06.2019г. Димитринка Янева инспектор
64/11.06.2019г.    
65/12.06.2019г.    
66/17.06.2019г.    
67/17.06.2019г. Евгени Дилов главен инспектор
68/17.06.2019г.    
69/17.06.2019г.    
70/17.06.2019г.    
71/01.07.2019г. Мария-Луиза Янчева старши инспектор
72/01.07.2019г. Милена Димитрова инспектор
73/01.07.2019г.    
74/15.07.2019г. Ваня Павлова инспектор
75/15.07.2019г. Радослава Тодорина старши юрисконсулт
76/15.07.2019г.    
77/24.07.2019г.    
78/01.08.2019г.    
79/01.08.2019г.    
80/12.08.2019г.    
81/14.08.2019г.    
82/19.08.2019г.    
83/26.08.2019г.    
84/02.09.2019г.    
85/10.09.2019г.    
86/30.09.2019г. Гюнейт Салиев инспектор
87/01.10.2019г.    
88/01.10.2019г.    
89/14.10.2019г.    
90/14.10.2019г.    
91/14.10.2019г. Милена Ангелова старши инспектор
92/21.10.2019г.    
93/14.11.2019г.    
94/18.11.2019г.    
95/18.11.2019г.    
96/18.11.2019г.    
97/18.11.2019г.    
98/25.11.2019г. Гергана Стефанова инспектор
99/25.11.2019г.    
100/09.12.2019г.    
101/10.12.2019г.    
102/16.12.2019г.