2021 - Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ т.2

Рег.№ Име, презиме, фамилия Длъжност  Декларация
1/04.01.2021г. Мария  Димитрова Инспектор deklaraciya-interesi-m.d.pdf
2/11.01.2021г. Спасимира  Евстатиева Инспектор deklaraciya-interesi-s.e.pdf
3/20.01.2021г. Николай  Карагеоргиев Старши юрисконсулт zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
4/01.02.2021г.      
5/10.02.2021г. Тони Веселинов Главен експерт deklaraciya-interesi.pdf
6/10.02.2021г.      
7/10.02.2021г.      
8/22.02.2021г. Полина  Тодорова Инспектор deklaraciya-interesi.pdf
9/24.02.2021г.     f
10/24.02.2021г. Светла  Вълкова Старши инспектор svetla-2.pdf
11/25.02.2021г. Мерджан  Мехмед Юрисконсулт deklaraciya-interesi.pdf
12/25.02.2021г. Хасан Хасанов Инспектор deklaraciya-interesi.pdf
12А/25.02.2021г. Силвия  Трендафилова Старши юрисконсулт deklaraciya-interesi_0.pdf

13/05.03.2021г.

Георги  Борисов Инспектор deklaraciya-interesi.pdf
14/08.03.2021г. Васил  Пакулев Старши юрисконсулт zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
15/08.03.2021г.      
16/09.03.2021г.      
17/09.03.2021г.      
18/10.03.2021г.      
19/11.03.2021г.      
20/12.03.2021г.      
21/12.03.2021г.      
22/12.03.2021г.      
23/12.03.2021г. Даниел Цаков Инспектор deklaraciya-interesi.pdf
24/15.03.2021г. Надежда  Василева Инспектор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
25/15.03.2021г. Елина  Гогова Инспектор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
26/15.03.2021г.      
27/15.03.2021г.       
28/15.03.2021г.      
29/15.03.2021г.      
30/15.03.2021г.      
31/17.03.2021г.      
32/17.03.2021г.      
33/18.03.2021г.      
34/18.03.2021г.      
35/19.03.2021г.      
36/22.03.2021г.      
37/22.03.2021г.      
38/24.03.2021г. Мая  Спасова Директор deklaraciya-interesi.pdf
39/25.03.2021г. Божидар  Даскалов Инспектор deklaraciya-interesi.pdf
40/29.03.2021г.      
43/06.04.2021г. Спасимир Димитров Лобутов Инспектор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
55/09.04.2021г. Юлия  Дардова Старши експерт deklaraciya-interesi.pdf
57/12.04.2021г.      
58/12.04.2021г.      
525/02.06.2021г Станислав  Добрев Инспектор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
526/08.06.2021г Мариана Димитрова Главен експерт mariana-dimitrova.pdf
528/10.06.2021г Александрина  Атанасова Юрисконсулт deklaraciya-interesi.pdf
529/14.06.2021г      
530/21.06.2021г.      
531/21.06.2021г. Силвена  Сиромахова Инспектор zpkonpi_d35a1t2-.pdf
532/01.07.2021г. Виктория  Ворошилова Специалист zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
534/09.07.2021г.      
535/13.07.2021г. Елеонора  Станчева Младши експерт deklaraciya-interesi.pdf
536/16.07.2021г. Анастасия  Кирякова Инспектор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
537/20.07.2021г. Васил  Попов Инспектор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
538/27.07.2021г.      
539/11.08.2021г. Цветомира  Борисова Инспектор deklaraciya-interesi.pdf
540/13.08.2021г.      
541/16.08.2021г.      
542/16.08.2021г. Катлина  Дралчева Инспектор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
543/17.08.2021г. Владимира  Николова Инспектор interesi-nikolova.pdf
544/17.08.2021г.      
545/27.08.2021г.      
546/02.09.2021г.      
547/10.09.2021г.      
548/21.09.2021г. Руслан Владков Влаев Инспектор deklaraciya-interesi.pdf
549/21.09.2021г. Татяна  Георгиева Инспектор deklaraciya-interesi.pdf
550/21.09.2021г. Васил  Милев Главен експерт zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
551/27.10.2021г.      
552/18.11.2021г.      
553/03.12.2021г. Александра  Панайотова Инспектор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
554/06.12.2021 Ана  Митова Инспектор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
555/31.12.2021г.