2022 - Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ т.2

Рег.№ Име, презиме, фамилия Длъжност  Декларация
1/04.01.2022г.      
2/13.01.2022г. Катя Филипова Директор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
3/14.01.2022г. Теодора  Божичкова Инспектор

/documents/2022-01/untitled.png

/documents/2022-01/untitled2.png

4/18.01.2022г.      
5/31.01.2022г. Персиан  Тотев технически сътрудник deklaraciya-interesi.xls-.pdf
6/31.01.2022г.      
7/02.02.2022г. Цветомила  Недкова Инспектор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
8/17.02.2022г      
9/18.02.2022г.      
10/22.02.2022г. Цветелина Янева Старши експерт deklaraciya-interesi-3.pdf
11/23.02.2022г. Антония Дечева Главен инспектор deklaraciya-interesi.pdf
12/07.03.2022г. Димитър Владимиров Главен експерт deklaraciya-interesi_0.pdf
13/10.03.2022г.      
14/14.03.2022г.      
15/14.03.2022г.      
16/14.03.2022г.      
17/14.03.2022г.      
18/15.03.2022г.      
19/17.03.2022г.      
20/17.03.2022г. Ана-Мария Стоянова Юрисконсулт deklaraciya-interesi.pdf
21/22.03.2022г.      
22/22.03.2022г.      
23/23.03.2022г.      
24/23.03.2022г.      
25/24.03.2022г.      
26/25.03.2022г. Радослава Иванова Директор deklaraciya-konpi-pdf
27/25.03.2022г.      
28/30.03.2022г.      
134/28.04.2022г. Екатерина Примова Главен инспектор deklaraciya-interesi.pdf
135/28.04.2022г. Виолета  Иванова Старши инспектор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
146/29.04.2022г. Таня Иванова Старши специалист deklaraciya-interesi-4.pdf
161/03.05.2022г.      
184/03.05.2022г.      
206/04.05.2022г. Андон Петров Инспектор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
303/11.05.2022г. Емил Петков Старши инспектор deklaraciya-interesi-12.pdf
333/11.05.2022г. Благовест Петров Старши инспектор deklaraciya-interesi.pdf
464/13.05.2022г. Катрин Найденова Старши юрисконсулт zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
497/06.06.2022г. Галин Кънев Главен инспектор deklaraciya-interesi-.pdf
498/06.06.2022г. Ирина Ланзова Директор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
499/27.06.2022г. Петя Александрова Главен експерт deklaraciya-interesi.pdf
500/28.06.2022г. Цветина Ванкова-Димитрова Старши инспектор of-9-deklaraciya-interesi.pdf
501/29.06.2022г. Даниела Динева Старши експерт zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
502/08.07.2022г.    

 

503/12.07.2022г. Ивелина Кожухарова Главен инспектор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
504/13.07.2022г. Христо Демиревски Старши юрисконсулт deklaraciya-interesi_0.pdf
505/15.07.2022г. Снежана Младенова Инспектор -zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
506/18.07.2022г. Игнат Гюров Главен инспектор deklaraciya-interesi_1.pdf
507/26.07.2022г. Теодора Стоянова Инспектор laraciya-interesi-stoyanova.pdf
508/03.08.2022г. Миглена Гергинова Директор deklaraciya-interesi.pdf
509/10.08.2022г. Пенка Николова Директор deklaraciya-interesi.pdf
510/15.08.2022г. Минка Иванова Директор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
511/15.08.2022г. Димитър Манев Старши експерт zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
512/17.08.2022г. Елена Аврамова Началник отдел deklaraciya-interesi.pdf
513/22.08.2022г. Иван Илиев Главен експерт deklaraciya-2.pdf
514/02.09.2022г. Розалина Стефанова Директор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
515/05.09.2022г.      
516/05.09.2022г.      
517/13.09.2022г. Севдалина Вичева Главен експерт kopie-na-4ae1ca99-s.v.-ia-git.pdf
518/13.09.2022г. Мориц Левиев Главен специалист zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
519/13.09.2022г. Джейлян Юнузова Главен инспектор -deklaraciya-interesi-12.pdf
520/20.09.2022г. Деница Василева Началник отдел zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
521/21.09.2022г. Александър Алексиев Старши инспектор deklaraciya-interesi_0.pdf
522/11.10.2022г.      
523/11.10.2022г.      
524/11.10.2022г. Калоян Косев Главен инспектор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
525/12.10.2022г. Таня Пазвантова Главен експерт 1/deklaraciya-interesi-oknch.pdf
526/28.10.2022г. Александър Иванов Старши специалист -na-9-deklaraciya-interesi.pdf
527/01.11.2022г.      
528/09.12.2022г. Йоана Монева Старши инспектор Декларация%20интереси.pdf
529/14.12.2022г. Андреана Стоянова Инспектор Стоянова.pdf
530/14.12.2022г. Ваня Василева Инспектор 20Ваня%20Василева.pdf
531/14.12.2022г. Миглена Ангелова Инспектор %20Миглена%20Ангелова.pdf
532/14.12.2022г. Деница Сотирова Инспектор %20Деница%20Сотирова.pdf
533/15.12.2022г. Иван Иванов Инспектор ivan_mikhaylov_ivanov-2.pdf
534/15.12.2022г. Гергана Бозакова Инспектор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
535/20.12.2022г. Натали Михова Инспектор natali-mikhova.pdf
536/21.12.2022г. Кръстан Наков Инспектор Декларация интереси-.pdf