2020 - Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ т.2

Рег.№ Име, презиме, фамилия Длъжност  Декларация
1/10.01.2020      
2/29.01.2020   Старши експерт  
3/11.02.2020      
4/12.02.2020      
5/04.03.2020      
6/04.03.2020      
7/06.03.2020      
8/13.03.2020      
9/22.03.2020      
14/06.04.2020      
142/29.04.2020      
260/08.05.2020      
363/13.05.2020      
371/13.05.2020      
495А/30.06.2020 Радостина Младенова Боянова Старши юрисконсулт pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (789.25 KB)
496/07.07.2020      
497/10.07.2020 Станислава Йорданова Веселинова Инспектор pdf.gif35_al1_t2_cast_II_interesi.pdf (790.01 KB)
498/10.07.2020      (788.9 KB)
499/14.07.2020      
500/15.07.2020 Таня Ангелова Костова Инспектор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (788.72 KB)
501/15.07.2020 Мая Димитрова Котева Инспектор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (790.33 KB)
502/17.07.2020      
503/27.07.2020      
505/30.07.2020      
506/03.08.2020      
507/04.08.2020 Мария Русева Тончева Инспектор pdf.gif9_Deklaraci interesi.pdf (786.71 KB)
508/10.08.2020 Димитринка Илиева Йончева Старши инспектор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (790.34 KB)
509/20.08.2020 Мария Христова Стоянова Инспектор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (787.84 KB)
509A/20.08.2020 Ваня Маринова Джупанова Главен експерт deklaraciya-interesi.pdf
510/21.08.2020      (789.16 KB)
511/03.09.2020 Тинка Борисова Тодорова Главен инспектор pdf.gifCopy_of_9_Deklaraci_interesi.pdf (787.03 KB)
512/09.09.2020 Христина Антонова Петрова Старши инспектор pdf.gif9_Deklaraci___interesi.pdf (789.14 KB)
513/11.09.2020      
514/16.09.2020      
516/05.10.2020 Николина Василева Найденова Старши инспектор nikolina_vasileva_naydenova.-9.pdf
517/06.10.2020      
518/06.10.2020 Светла Константинова Спасова Главен експерт zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
519/13.10.2020 Диана Михайлова Димитрова Старши инспектор diana_mikhaylova_dimitrova-2.pdf
520/23.10.2020 Даниела Пламенова Йорданова Старши инспектор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
521/23.10.2020      
522/03.12.2020 Калина Чавдарова Христова Старши юрисконсулт deklaraciya-interesi.pdf
523/04.12.2020      
525/08.12.2020 Светла Вълчева Петкова-Илиева Старши инспектор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
526/08.12.2020      
527/22.12.2020      
528/22.12.2020      
530/29.12.2020