Швеция

Случаят с българите в Швеция съдържа всички сигнали за измама при търсене на работа

Ръководство за справедлива сезонна работа създаде Европейският орган по труда

Разпространеният по БНТ на 10.08.2021 г. случай на български сезонни работници в Швеция, които твърдят, че са оставени без подслон, работа и доходи, както е представен в медиите съдържа всички белези на измама, за които Инспекцията по труда многократно е обръщала внимание.