Регистър на декларациите по чл. 49 от ЗПК - 2023 г.

Регистър на подадените декларации по чл. 49, ал .1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗПК - 2023 г.

 

Регистър на подадените декларации по чл. 49, ал .1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗПК - 2023 г.
Име, фамилия Длъжност ДЕКЛАРАЦИЯ ПО
чл. 49, ал. 1, т. 1 чл. 49, ал. 1, т. 2 - част I чл. 49, ал. 1, т. 2 - част II чл. 49, ал. 1, т. 3 чл. 49, ал. 1, т. 4
Аглая Григорова Инспектор   да 11_10.01.2023    
Адела Котева Главен инспектор   479_10.04.2023      
Айлин Мехмед Главен инспектор   489_10.04.2023      
Айлин Хасанов Инспектор 6-021_01.02.2023 да 43_15.02.2023    
Айсел Абдулова помощник-инспектор   163_20.03.2023      
Айсел Абдулова Младши експерт 6-071_02.05.2023 да 576_15.05.2023    
Айсел Исмаил Старши инспектор   265_29.03.2023      
Албена Лилова Старши експерт   575_15.05.2023      
Албена Иванова Инспектор 6-051_01.03.2023 да 219_27.03.2023    
Албена Шаличева-Тутунджиу Главен инспектор   349_04.04.2023      
Александра Александрова Главен експерт   338_04.04.2023      
Александра Панайотова Инспектор   435_07.04.2023      
Александра Попраданова Инспектор 6-030_13.02.2023 да 104_09.03.2023    
Александра Стоянова Инспектор 6-049_27.02.2023 да 156_20.03.2023    
Александрина Атанасова Юрисконсулт   458_10.04.2023      
Александрина Сандева Младши експерт 6-130_01.11.2023 да 635_24.11.2023    
Александър Алексиев Старши инспектор   522_12.04.2023      
Александър Алексиев Старши инспектор 6-098_19.06.2023 да 605_18.07.2023    
Александър Борисов Главен инспектор   67_06.03.2023      
Александър Ганчев Главен инспектор   482_10.04.2023      
Александър Гешев Инспектор 6-044_20.02.2023 да 105_09.03.2023    
Александър Деков Юрисконсулт   546_18.04.2023      
Александър Димитров помощник-инспектор   83_06.03.2023      
Александър Заяков Старши инспектор   297_30.03.2023      
Александър Иванов Началник на отдел   249_28.03.2023      
Александър Иванов Старши специалист   535_13.04.2023      
Али Салиф Инспектор   334_04.04.2023      
Ана Благоева Инспектор   454_07.04.2023      
Ана Георгиева Главен инспектор   307_31.03.2023      
Ана Митова Инспектор   443_07.04.2023      
Ана-Мария Стоянова Юрисконсулт   488_10.04.2023      
Анастасия Кирякова Инспектор   123_13.03.2023      
Ангел Петков Главен инспектор   260_28.03.2023      
Ангел Петков Директор 6-090_05.06.2023 да 600_03.07.2023    
Ангелина Палазова помощник-инспектор   125_14.03.2023      
Ангелина Тимонова Главен инспектор   127_14.03.2023      
Андон Петров Инспектор   421_07.04.2023      
Андреана Стоянова Инспектор   216_24.03.2023      
Анелия Язова Главен инспектор   312_03.04.2023      
Анита Грънчарова Главен инспектор   179_22.03.2023      
Анита Димитрова Инспектор 6-007_03.01.2023 да 1_03.01.2023    
Анна Динова Инспектор 6-095_12.06.2023 да 598_23.06.2023    
Анна Калдръмова Старши експерт   50_23.02.2023      
Антоанела Александрова-Чисандина Главен инспектор   452_07.04.2023      
Антон Михайлов Старши юрисконсулт   176_22.03.2023      
Антонина Кърковска Държавен инспектор   102_08.03.2023      
Антония Дечева Главен инспектор   531_13.04.2023      
Ася Динева Главен инспектор   276_29.03.2023      
Ася Карамфилова Инспектор 6-097_12.06.2023 да 589_19.06.2023    
Ася Николова Главен инспектор   140_16.03.2023      
Атанас Големецов Старши юрисконсулт   69_06.03.2023      
Атанас Пейчинов Старши инспектор   108_09.03.2023      
Атанас Чернаев Директор   358_04.04.2023      
Биляна Господинова Главен инспектор   322_03.04.2023      
Бистра Йорданова помощник-инспектор   305_31.03.2023      
Благовест Илиев Инспектор   да 13_11.01.2023    
Благовест Петров Старши инспектор   551_19.04.2023      
Благовеста Ангелова Старши експерт   404_06.04.2023      
Благовеста Николова Главен експерт   152_17.03.2023      
Богомил Николов Старши юрисконсулт   395_05.04.2023      
Божидар Даскалов Инспектор   402_05.04.2023      
Бойка Трифонова Главен инспектор   412_06.04.2023      
Бойка Шуманова Главен инспектор   107_09.03.2023      
Бойко Николов Главен инспектор   366_04.04.2023      
Бонка Петкова Главен експерт   182_22.03.2023      
Борислав Попов Инспектор 6-047_22.02.2023 да 166_21.03.2023    
Борислава Илиева Главен инспектор   451_07.04.2023      
Борислава Илиева Инспектор 6-004_03.01.2023 да 15_13.01.2023    
Борислава Тодорова Главен инспектор   326_03.04.2023      
Боряна Кадънова Главен инспектор   506_11.04.2023      
Валентин Вангелов Главен инспектор   410_06.04.2023      
Валентина Бибева Главен експерт   56_27.02.2023      
Валентина Веждарска Главен инспектор   459_10.04.2023      
Валентина Гонева Главен инспектор   291_30.03.2023      
Валентина Стоянова Главен инспектор   274_29.03.2023      
Валери Христов Главен инспектор   419_06.04.2023      
Валя Николаева Главен експерт   409_06.04.2023      
Валя Христова Главен специалист   495_11.04.2023      
Ванина Първанова Главен инспектор   486_10.04.2023      
Ваня Василева Инспектор   215_24.03.2023      
Ваня Джупанова Главен експерт   461_10.04.2023      
Ваня Павлова Главен инспектор   145_16.03.2023      
Васил Бойкински Старши юрисконсулт   247_28.03.2023      
Васил Данчев Главен инспектор   526_12.04.2023      
Васил Милев Главен експерт   52_24.02.2023      
Васил Николов Главен инспектор   308_31.03.2023      
Васил Пакулев Старши юрисконсулт   101_08.03.2023      
Василена Славова Инспектор 6-010_09.01.2023 да 19_18.01.2023    
Василка Боюклийска Главен инспектор   372_05.04.2023      
Василка Дачева Главен инспектор   253_28.03.2023      
Велин Зехирев инспектор 6-022_01.02.2023 да 42_15.02.2023    
Венелин Алексиев Инспектор   да 4_04.01.2023    
Венелин Панев и.д. Директор   408_06.04.2023      
Венелин Панев Директор 6-122_19.09.2023 да 626_10.10.2023    
Венцислава Колева Главен инспектор   241_27.03.2023      
Вероника Иванова-Николова Старши юрисконсулт   210_24.03.2023      
Вероника Стоянова-Панталеева Главен инспектор   379_05.04.2023      
Веселин Видев Началник на отдел   258_28.03.2023      
Веселин Овчаров Главен инспектор   124_13.03.2023      
Веселина Цанова Главен инспектор   543_18.04.2023      
Виктор Цолов Главен инспектор   348_04.04.2023      
Виктория Вачкова Главен счетоводител   151_17.03.2023      
Виктория Ворошилова Специалист   429_07.04.2023      
Виктория Станулова Старши експерт   217_24.03.2023      
Виолета Василева Началник на отдел   474_10.04.2023      
Виолета Добрева Инспектор   да 6_04.01.2023    
Виолета Иванова Директор   144_16.03.2023      
Виолета Иванова Старши инспектор   177_22.03.2023      
Владимир Вутов Старши юрисконсулт   245_28.03.2023      
Владимир Сребков помощник-инспектор   242_27.03.2023      
Владимир Сребков Технически сътрудник 6-105_30.06.2023 да 618_26.07.2023    
Владимира Николова Инспектор   444_07.04.2023      
Габриела Георгиева Инспектор 6-050_27.02.2023 да 199_23.03.2023    
Габриела Маринова Инспектор 6-013_16.01.2023 да 31_27.01.2023    
Габриела Пенева помощник-инспектор   243_27.03.2023      
Габриела Пенева младши експерт 6-078_09.05.2023 да 570_11.05.2023    
Галена Стефанова Инспектор 6-003_03.01.2023 да 9_05.01.2023    
Галин Василев Инспектор   81_06.03.2023      
Галин Кънев Главен инспектор   209_24.03.2023      
Галин Николов и.д. Директор   150_17.03.2023      
Галина Асенова Инспектор   да 3_04.01.2023    
Галина Гаджонова инспектор 6-025_01.02.2023 да 33_03.02.2023    
Галина Градинарова-Владева Директор   520_12.04.2023      
Галина Грозданова инспектор 6-024_01.02.2023 да 41_15.02.2023    
Галина Димитрова Младши експерт 6-121_11.09.2023 624_28.09.2023      
Галина Марева младши експерт 6-074_02.05.2023 да 572_11.05.2023    
Галина Георгиева Главен експерт   465_10.04.2023      
Галина Павлова помощник-инспектор 6-056_01.03.2023 да 155_20.03.2023    
Галина Павлова Инспектор 6-073_02.05.2023 да 571_11.05.2023    
Галина Стайкова Главен инспектор   206_24.03.2023      
Галина Тодорова Инспектор 6-096_12.06.2023 да 601_03.07.2023    
Галя Атанасова Главен инспектор   196_22.03.2023      
Галя Ганева-Проненкова Инспектор 6-011_09.01.2023 да 28_24.01.2023    
Галя Димитрова Главен инспектор   286_29.03.2023      
Галя Йовчева Главен инспектор   436_07.04.2023      
Галя Кабаджова Главен експерт   288_30.03.2023      
Георги Анастасов Главен инспектор   193_22.03.2023      
Георги Борисов Инспектор   530_13.04.2023      
Георги Георгиев Главен инспектор   398_05.04.2023      
Георги Иванов Старши инспектор   466_10.04.2023      
Георги Пешанов Главен инспектор   509_11.04.2023      
Георги Тодоров Инспектор   да 14_12.01.2023    
Гергана Атанасова Главен експерт   290_30.03.2023      
Гергана Бозакова Инспектор   568_11.05.2023      
Гергана Борисова помощник-инспектор   394_05.04.2023      
Гергана Георгиева Главен инспектор   469_10.04.2023      
Гергана Костова Главен инспектор   90_07.03.2023      
Гергана Михайлова Старши инспектор   365_04.04.2023      
Гергана Сиракова Главен инспектор   432_07.04.2023      
Гергана Стефанова Инспектор   434_07.04.2023      
Гергана Тюрдиева Старши инспектор   567_11.05.2023      
Гергана Цанева Инспектор 6-014_16.01.2023 да 24_23.01.2023    
Гюлджан Сюлейман помощник-инспектор   233_27.03.2023      
Гюлджан Сюлейман Младши експерт 6-069_02.05.2023 да 580_30.05.2023    
Гюнейт Салиев Старши инспектор   61_01.03.2023      
Дамян Върбанов Инспектор 6-032_13.02.2023 да 111_10.03.2023    
Даниел Цаков Инспектор   194_22.03.2023      
Даниел Царянски Инспектор 6-106_03.07.2023 да 611_21.07.2023    
Даниела Велинова Главен инспектор   417_06.04.2023      
Даниела Владимирова Инспектор   да 7_04.01.2023    
Даниела Георгиева Главен инспектор   384_05.04.2023      
Даниела Динева Старши експерт   223_27.03.2023      
Даниела Йорданова Старши инспектор   293_30.03.2023      
Даниела Кераджийска и.д. Директор   170_21.03.2023      
Даниела Лекина Старши юрисконсулт   342_04.04.2023      
Даниела Стоянова Главен експерт   246_28.03.2023      
Даниела Тодорова Старши инспектор   315_03.04.2023      
Данчо Димитров Директор   264_29.03.2023      
Дарина Ошавкова-Кафалийска Началник на отдел   467_10.04.2023      
Дарина Шаханова Младши експерт 6-107_03.07.2023 да 608_20.07.2023    
Деляна Цонева Младши експерт 6-120_11.09.2023 625_09.10.2023      
Деница Андреева Старши инспектор   329_03.04.2023      
Деница Василева Началник на отдел   335_04.04.2023      
Деница Николова Главен инспектор   391_05.04.2023      
Деница Сотирова Инспектор   212_24.03.2023      
Денчо Денев Инспектор   116_10.03.2023      
Десислава Велева-Иванова Старши юрисконсулт   423_07.04.2023      
Десислава Викторова-Микова Старши юрисконсулт   386_05.04.2023      
Десислава Драгнева Началник на отдел   149_17.03.2023      
Десислава Емилова помощник-инспектор   230_27.03.2023      
Десислава Емилова Младши експерт 6-088_05.06.2023 да 594_20.06.2023    
Десислава Смърданска Инспектор   540_18.04.2023      
Десислава Христова Инспектор   да 17_16.01.2023    
Деспа Барекова Главен инспектор   115_10.03.2023      
Деян Василев Главен инспектор   229_27.03.2023      
Джанина Павлова Старши инспектор   68_06.03.2023      
Джейлян Юнузова Главен инспектор   173_21.03.2023      
Диана Димитрова Старши инспектор   502_11.04.2023      
Диляна Самоковлиева Инспектор   357_04.04.2023      
Димитрина Янева Старши инспектор   302_30.03.2023      
Димитринка Йончева Главен инспектор   262_28.03.2023      
Димитринка Неделчева Главен инспектор   378_05.04.2023      
Димитър Бояджиев Главен инспектор   399_05.04.2023      
Димитър Владимиров Главен експерт   227_27.03.2023      
Димитър Гаджев Главен инспектор   109_09.03.2023      
Димитър Гушков Главен инспектор   141_16.03.2023      
Димитър Димитров Инспектор   да 8_05.01.2023    
Димитър Димитров Главен инспектор   158_20.03.2023      
Димитър Маджаров Старши инспектор   319_03.04.2023      
Димитър Манев Старши експерт   220_27.03.2023      
Димитър Моневски помощник-инспектор   244_27.03.2023      
Димитър Моневски младши експерт 6-086_01.06.2023 да 587_09.06.2023    
Димитър Петров Директор   261_28.03.2023      
Димитър Попов помощник-инспектор   298_30.03.2023      
Димитър Попов технически сътрудник 6-123_25.09.2023 да 627_16.10.2023    
Димитър Тонев Главен инспектор   569_11.05.2023      
Димитър Търпов Директор   539_18.04.2023      
Димитър Тюфекчиев Инспектор   183_22.03.2023      
Димо Димов Инспектор 6-048_27.02.2023 да 118_13.03.2023    
Димо Иванов Главен директор   224_27.03.2023      
Динка Христова-Игнатова Началник на отдел 6-093_07.06.2023 да 591_19.06.2023    
Диян Бойков Инспектор 6-134_24.11.2023 да 636_05.12.2023    
Добринка Иванова Старши инспектор   361_04.04.2023      
Дона-Гита Господинова Маринова Инспектор 6-108_03.07.2023 да 612_21.07.2023    
Донка Русева Главен инспектор   205_24.03.2023      
Дончо Стратиев Главен инспектор   175_22.03.2023      
Ева Таламбазова-Зеленкова Главен инспектор   85_06.03.2023      
Евгени Дилов Главен инспектор   269_29.03.2023      
Екатерина Портокалска старши юрисконсулт   447_07.04.2023      
Екатерина Примова Главен инспектор   462_10.04.2023      
Елена Аврамова Началник на отдел   481_10.04.2023      
Елена Бояджийска Главен инспектор   181_22.03.2023      
Елена Лозева Главен инспектор   78_06.03.2023      
Елена Стоянова Главен инспектор   524_12.04.2023      
Еленка Желязкова Началник на отдел   157_20.03.2023      
Елеонора Станчева Инспектор   534_13.04.2023      
Елиз Тухигян помощник-инспектор   да 10_09.01.2023    
Елиз Тухигян Младши експерт 6-085_01.06.2023 да 595_20.06.2023    
Елина Борисова Старши инспектор   320_03.04.2023      
Елина Гогова Инспектор   294_30.03.2023      
Елица Кръстева Старши инспектор   317_03.04.2023      
Елица Христова Главен инспектор   553_20.04.2023      
Елица Юркенова Главен инспектор   330_03.04.2023      
Елка Георгиева Инспектор   337_04.04.2023      
Емил Начев Главен инспектор   396_05.04.2023      
Емил Петков Старши инспектор   414_06.04.2023      
Емил Тодоров инспектор 6-065_03.04.2023 да 554_21.04.2023    
Емилия Даракчиева Директор   517_12.04.2023      
Емилия Йорданова инспектор 6-023_01.02.2023 да 40_15.02.202    
Емран Исмаил Старши инспектор   267_29.03.2023      
Жасмина Петрова Главен инспектор   485_10.04.2023      
Женя Димитрова Главен инспектор   368_04.04.2023      
Живка Господинова Инспектор   356_04.04.2023      
Живко Недев Главен инспектор   270_29.03.2023      
Златин Папазов Младши експерт 6-099_19.06.2023 да 603_13.07.2023    
Златка Тодорова-Николова Инспектор 6-091_05.06.2023 да 596_21.06.2023    
Зорница Аврамова Главен инспектор   279_29.03.2023      
Зоя Георгиева Главен инспектор   463_10.04.2023      
Ива Бояджиева Главен инспектор   424_07.04.2023      
Ивайло Василев Главен инспектор   430_07.04.2023      
Ивайло Иванов Старши юрисконсулт   487_10.04.2023      
Ивайло Чалин Инспектор 6-006_03.01.2023 да 26_24.01.2023    
Иван Димов Инспектор   да 22_20.01.2023    
Иван Иванов Директор   283_29.03.2023      
Иван Иванов Инспектор 6-019_23.01.2023 да 30_25.01.2023    
Иван Илиев Главен експерт   201_24.03.2023      
Иван Кънчев Главен експерт   457_10.04.2023      
Иван Тодоров Инспектор 6-026_01.02.2023 да 47_22.02.2023    
Иван Чувитев Главен инспектор   281_29.03.2023      
Иванка Христова помощник-инспектор 6-009_09.01.2023 да 38_08.02.2023    
Иванка Христова Младши експерт 6-101_21.06.2023 да 607_19.07.2023    
Ивелина Димитрова Главен инспектор   328_03.04.2023      
Ивелина Иванова Главен инспектор   162_20.03.2023      
Ивелина Йотова Директор   да 18_17.01.2023    
Ивелина Кожухарова Главен инспектор   422_07.04.2023      
Ивелина Тошкова помощник-инспектор   84_06.03.2023      
Ивелина Тошкова Инспектор 6-087_01.06.2023 да 588_12.06.2023    
Ивелина Юнгарева Главен инспектор   250_28.03.2023      
Ивета Андреева Инспектор 6-137_11.12.2023 да 639_13.12.2023    
Ивета Николова помощник-инспектор 6-131_01.11.2023 137_16.03.2023      
Ивета Николова технически сътрудник   да 633_14.11.2023    
Иво Ангелов Старши юрисконсулт   340_04.04.2023      
Игнат Гюров Главен инспектор   519_12.04.2023      
Илиян Данев Главен инспектор   537_13.04.2023      
Илияна Бирбатева помощник-инспектор   54_24.02.2023      
Илко Тенев Главен инспектор   287_30.03.2023      
Ина Дърлянова Главен инспектор   207_24.03.2023      
Ирена Димитрова Държавен инспектор 6-094_07.06.2023 да 599_27.06.2023    
Ирена Иванова Директор   75_06.03.2023      
Ирена Николаева Директор   299_30.03.2023      
Ирена Стоянова Инспектор   139_16.03.2023      
Ирина Балъкчиева помощник-инспектор   190_22.03.2023      
Ирина Богданова Главен инспектор   516_12.04.2023      
Ирина Ланзова Главен експерт   496_11.04.2023      
Ирина Якимова Главен инспектор   114_10.03.2023      
Йоана Монева Старши инспектор   505_11.04.2023      
Йордан Йорданов Началник на отдел   321_03.04.2023      
Йордан Йорданов Старши юрисконсулт 6-136_01.12.2023 да 640_20.12.2023    
Йордан Петров Главен инспектор   538_13.04.2023      
Йорданка Ковачка Инспектор   507_11.04.2023      
Калина Донева Главен инспектор   406_05.04.2023      
Калина Христова Старши юрисконсулт   126_14.03.2023      
Калинка Вълкова Директор   353_04.04.2023      
Калинка Георгиева Главен специалист 6-052_01.03.2023 да 132_15.03.2023    
Калинка Георгиева старши юрисконсулт 6-140_18.12.2023 да 2_12.01.2024    
Калоян Косев Главен инспектор   186_22.03.2023      
Камелия Борисова Младши експерт 6-102_26.06.2023 да 606_18.07.2023    
Камелия Иванова Инспектор 6-041_15.02.2023 да 120_13.03.2023    
Камелия Спирова Главен инспектор   239_27.03.2023      
Камелия Танчева-Мутафова Старши юрисконсулт   397_05.04.2023      
Камен Маринов Директор   228_27.03.2023      
Катерина Кулева Главен инспектор   480_10.04.2023      
Катлина Дралчева Инспектор   214_24.03.2023      
Катрин Найденова Старши юрисконсулт   325_03.04.2023      
Катрин Стефанова Инспектор 6-042_15.02.2023 да 119_13.03.2023    
Катя Кирова Главен инспектор 6-128_16.10.2023 да 629_30.10.2023    
Катя Петрова Главен инспектор   549_19.04.2023      
Катя Стоилова Главен специалист   464_10.04.2023      
Катя Тасова помощник-инспектор   374_05.04.2023      
Катя Тасова Инспектор 6-103_26.06.2023 да 604_14.07.2023    
Катя Филипова Директор   557_21.04.2023      
Кина Стефанова Старши инспектор   547_18.04.2023      
Кирилка Кирилова Главен инспектор   195_22.03.2023      
Кирчо Кирев Директор   523_12.04.2023      
Климентина Андреева Старши инспектор   82_06.03.2023      
Константин Стефанов Младши експерт 6-075_02.05.2023 да 573_12.05.2023    
Корнелия Петкова Главен инспектор   381_05.04.2023      
Костадин Тафков Старши инспектор   268_29.03.2023      
Костадин Тъканов Инспектор 6-133_16.11.2023 да 637_06.12.2023    
Красен Алексов Главен инспектор   445_07.04.2023      
Красена Стойкова Началник на отдел   257_28.03.2023      
Красимир Вачков Главен инспектор   341_04.04.2023      
Красимир Сивов Инспектор 6-033_13.02.2023 да 44_16.02.2023    
Красимир Христов Инспектор 6-018_23.01.2023 да 37_07.02.2023    
Красимира Георгиева Началник на отдел   232_27.03.2023      
Красимира Димова Главен инспектор   91_07.03.2023      
Красимира Маринска Инспектор 6-043_15.02.2023 да 106_09.03.2023    
Красимира Спасова Главен инспектор   273_29.03.2023      
Кремена Попова Главен инспектор   185_22.03.2023      
Кремена Терзиева Главен инспектор   164_20.03.2023      
Кремена Янгьозова Директор   60_28.02.2023      
Кристина Делиева помощник-инспектор   128_14.03.2023      
Кристияна Генова Главен инспектор   236_27.03.2023      
Кръстан Наков Инспектор   142_16.03.2023      
Латинка Тошева Инспектор   да 12_11.01.2023    
Лиляна Иванова Главен инспектор   332_04.04.2023      
Лиляна Любенова Инспектор 6-034_13.02.2023        
Лозка Василева Старши инспектор   518_12.04.2023      
Луиза Габрова Главен инспектор   79_06.03.2023      
Любен Ивков Главен инспектор   431_07.04.2023      
Любка Бурназова Главен инспектор   390_05.04.2023      
Любомир Бечев Главен инспектор   377_05.04.2023      
Любомир Витанов Главен инспектор   208_24.03.2023      
Любомир Владимиров Директор   478_10.04.2023      
Любомир Джувтов Инспектор   да 16_13.01.2023    
Любомир Младенов Главен инспектор   477_10.04.2023      
Любомир Панов Инспектор 6-118_01.09.2023 622_25.09.2023      
Любомир Рангелов Главен инспектор   350_04.04.2023      
Мадлен Тодорова помощник-инспектор 6-059_07.03.2023 да 331_03.04.2023    
Маргарита Иванова-Дункова Директор   427_07.04.2023      
Маргарита Мазнева помощник-инспектор 6-060_07.03.2023 да 174_22.03.2023    
Маргарита Стоянова Главен инспектор   161_20.03.2023      
Маргрета Минчева Главен инспектор   497_11.04.2023      
Мариана Бояджиева Главен инспектор   135_15.03.2023      
Мариана Данаилова Главен инспектор   313_03.04.2023      
Мариана Димитрова Главен инспектор   147_16.03.2023      
Мариана Димитрова Главен експерт   475_10.04.2023      
Марина Стоянова Старши инспектор   204_24.03.2023      
Маринела Лукарова Инспектор 6-126_09.10.2023 да 630А_30.10.2023    
Мария Василева Главен инспектор   103_08.03.2023      
Мария Гогова Старши юрисконсулт   415_06.04.2023      
Мария Димитрова Инспектор   508_11.04.2023      
Мария Илиева Старши инспектор   490_10.04.2023      
Мария Илиева Главен инспектор   153_17.03.2023      
Мария Илиева Инспектор 6-109_03.07.2023 да 614_25.07.2023    
Мария Костадинова Старши юрисконсулт   510_11.04.2023      
Мария Михайлова Инспектор   да 2_03.01.2023    
Мария Тодорова Инспектор 6-063_20.03.2023 да 513_12.04.2023    
Мария Тончева Инспектор   198_23.03.2023      
Мария-Луиза Янчева Старши инспектор   499_11.04.2023      
Мариян Янков Инспектор 6-116_19.07.2023 да 615_25.07.2023    
Марияна Апостолова Старши експерт 6-068_12.04.2023 да 561_28.04.2023    
Марияна Ганчева Главен инспектор   218_24.03.2023      
Марияна Димова Главен инспектор   405_06.04.2023      
Мартина Стойчева Главен инспектор   450_07.04.2023      
Мая Кирова-Петкова Старши юрисконсулт   189_22.03.2023      
Мая Котева Старши инспектор   323_03.04.2023      
Мая Кръстева Старши инспектор   80_06.03.2023      
Мая Маринова Главен инспектор   400_05.04.2023      
Мая Спасова Главен инспектор   168_21.03.2023      
Меглена Маринова-Василева Главен инспектор   483_10.04.2023      
Мерджан Мехмед Юрисконсулт   491_10.04.2023      
Миглена Ангелова Инспектор   203_24.03.2023      
Миглена Атанасова Инспектор   да 21_18.01.2023    
Миглена Гергинова Директор   383_05.04.2023      
Миглена Миткова Инспектор 6-028_06.02.2023 да 48_22.02.2023    
Миглена Трифонова Главен инспектор   327_03.04.2023      
Миглена Цветанова Главен инспектор   449_07.04.2023      
Милена Ангелова Главен инспектор   375_05.04.2023      
Милена Димитрова Инспектор   266_29.03.2023      
Милена Манолова-Жечева Главен инспектор   387_05.04.2023      
Милена Първанова инспектор 6-015_23.01.2023 да 34_03.02.2023    
Милка Иванова инспектор 6-016_23.01.2023 да 29_25.01.2023    
Милена Илиева Инспектор 6-053_01.03.2023 да 167_21.03.2023    
Милка Янчева Главен инспектор   448_07.04.2023      
Минка Иванова Директор   441_07.04.2023      
Мирослав Марков инспектор 6-027_01.02.2023 да 49_22.02.2023    
Мирослав Робев Старши инспектор 6-061_13.03.2023 да 304_31.03.2023    
Мирослав Тодоров Старши юрисконсулт 6-029_06.02.2023 да 45_20.02.2023    
Мирослава Шотева Старши юрисконсулт   536_13.04.2023      
Мирослава Ангелова Главен юрисконсулт   562_09.05.2023      
Митко Кехайов Главен експерт   564_11.05.2023      
Митко Митев Главен инспектор   545_18.04.2023      
Михаела Даракчиева Главен инспектор   178_22.03.2023      
Михаела Цветанова Инспектор 6-135_28.11.2023 да 641_20.12.2023    
Младен Нанев Главен инспектор   558_23.04.2023      
Младен Петков Главен инспектор   300_30.03.2023      
Моника Наумова Старши експерт 6-062_15.03.2023 да 165_21.03.2023    
Мориц Левиев Главен специалист   560_27.04.2023      
Мюмюне Акай Главен инспектор   259_28.03.2023      
Надежда Бельовска Финансов контрольор   94_07.03.2023      
Надежда Симеонова Директор   347_04.04.2023      
Надежда Христова Старши инспектор   362_04.04.2023      
Натали Михова Инспектор   213_24.03.2023      
Наталия Гюдженова Главен инспектор   407_06.04.2023      
Наталия Содаджиева Инспектор   72_06.03.2023      
Наталия Станева Старши юрисконсулт   453_07.04.2023      
Наташа Георгиева Главен експерт   222_27.03.2023      
Невен Новаков Инспектор 6-072_02.05.2023 да 577_15.05.2023    
Невена Каймакамова Началник на отдел   130_14.03.2023      
Невена Стефанова Главен инспектор   511_11_04.2023      
Недко Колев помощник-инспектор   493_11.04.2023      
Недялко Делчев Главен инспектор   492_10.04.2023      
Нели Гроздева-Василева Инспектор 6-035_13.02.2023 да 110_10.03.2023    
Нели Дойнова помощник-инспектор   100_08.03.2023      
Нели Коева Главен инспектор   363_04.04.2023      
Нели Куюмджиян Инспектор 6-124_02.10.2023 да 630_30.10.2023    
Нели Начева Инспектор 6-002_03.01.2023 да 23_23.01.2023    
Никола Ватахски Инспектор   301_30.03.2023      
Никола Цоцев Служител по сиг. на инф.   51_24.02.2023      
Николай Балтаджиев Главен инспектор   248_28.03.2023      
Николай Георгиев Инспектор   да 5_04.01.2023    
Николай Драганов Старши инспектор   440_07.04.2023      
Николай Иванов Главен инспектор   354_04.04.2023      
Николай Каменов Инспектор 6-110_03.07.2023 да 616_25.07.2023    
Николай Карагеоргиев Старши юрисконсулт   529_12.04.2023      
Николай Костадинов Старши юрисконсулт   471_10.04.2023      
Николай Котов Главен юрисконсулт   180_22.03.2023      
Николай Стефанов Инспектор 6-054_01.03.2023 да 154_20.03.2023    
Николай Тюркеджиев Директор   197_23.03.2023      
Николина Атанасова Главен инспектор   460_10.04.2023      
Николина Найденова Старши инспектор   138_16.03.2023      
Николина Сиракова Старши юрисконсулт 6-127_09.10.2023 да 632_09.11.2023    
Нюртена Еленска инспектор 6-031_13.02.2023 да 76_06.03.2023    
Павлин Тодоров Директор   211_24.03.2023      
Павлина Николова Старши инспектор   221_27.03.2023      
Павлина Стоилова-Йорданова Старши юрисконсулт   437_07.04.2023      
Павлина Терзиева Главен инспектор   344_04.04.2023      
Панка Георгиева помощник-инспектор   192_22.03.2023      
Панка Георгиева младши експерт 6-083_22.05.2023 да 581_31.05.2023    
Панка Огорялкова Главен експерт   92_07.03.2023      
Паулина Горещилова-Несторова инспектор 6-037_13.02.2023 да 46_21.02.2023    
Пенка Георгиева Главен инспектор   418_06.04.2023      
Пенка Димитрова Главен инспектор   74_06.03.2023      
Пенка Митрева Началник на отдел   202_24.03.2023      
Пенка Николова Директор   548_19.04.2023      
Пенка Тодорова Главен инспектор   376_05.04.2023      
Пепа Бонева Старши юрисконсулт 6-129_16.10.2023 да 631_03.11.2023    
Персиан Тотев помощник-инспектор   559_24.04.2023      
Петко Петков Инспектор 6-092_06.06.2023 да 597_22.06.2023    
Петранка Димитрова Инспектор 6-058_06.03.2023 да 303_31.03.2023    
Петранка Димитрова помощник-инспектор 6-064_21.03.2023 да 370_05.04.2023    
Петранка Димитрова Младши експерт 6-111_03.07.2023 да 617_25.07.2023    
Петранка Тодоринска Старши юрисконсулт   191_22.03.2023      
Петър Джамалов Старши инспектор 6-119_01.09.2023 621_11.09.2023      
Петър Желев Главен инспектор   411_06.04.2023      
Петър Калчев Старши юрисконсулт 6-036_13.02.2023 да 59_27.02.2023    
Петър Петров Главен инспектор   87_06.03.2023      
Петър Петров Главен инспектор   385_05.04.2023      
Петър Тончев Главен специалист   113_10.03.2023      
Петър Тончев Главен експерт 6-139_15.12.2023        
Петя Александрова Главен експерт   143_16.03.2023      
Петя Василева Главен специалист   53_24.02.2023      
Петя Марчева Инспектор   292_30.03.2023      
Петя Наскова-Добрева Инспектор 6-038_13.02.2023 да 58_27.02.2023    
Петя Недкова главен инспектор   541_18.04.2023      
Петя Пеева Главен инспектор   169_21.03.2023      
Петя Станимирова помощник-инспектор   542_18.04.2023      
Петя Станимирова младши експерт 6-079_10.05.2023 да 582_31.05.2023    
Пешка Еленкина Главен инспектор   428_07.04.2023      
Пламен Байков Главен инспектор   235_27.03.2023      
Пламен Радков Инспектор 6-132_10.11.2023 да 634_14.11.2023    
Пламен Събев Директор   420_07.04.2023      
Пламена Иванова Старши инспектор   544_18.04.2023      
Пламена Петрова помощник-инспектор   393_05.04.2023      
Пламена Петрова младши експерт 6-082_22.05.2023 да 585_08.06.2023    
Пламена Чобанова Старши юрисконсулт 6-039_13.02.2023 да 64_01.03.2023    
Полина Ангелова Старши инспектор   280_29.03.2023      
Полина Митева Старши инспектор   388_05.04.2023      
Полина Тодорова Инспектор   77_06.03.2023      
Ралица Илиева Инспектор 6-045_20.02.2023 да 133_15.03.2023    
Радина Любенова Инспектор 6-001_03.01.2023 да 32_27.01.2023    
Радослав Желев Инспектор   да 20_18.01.2023    
Радослав Марков Главен инспектор   456_07.04.2023      
Радослава Иванова Директор   552_19.04.2023      
Радослава Колева помощник-инспектор   310_31.03.2023      
Радослава Сиракова Главен експерт   55_27.02.2023      
Радослава Паскалева Инспектор 6-040_15.02.2023 324_03.04.2023 63_01.03.2023    
Радослава Тодорина Главен инспектор   252_28.03.2023      
Радослава Якимова помощник-инспектор 6-005_03.01.2023 да 25_24.01.2023    
Радослава Якимова Младши експерт 6-070_02.05.2023 да 579_29.05.2023    
Радостина Боянова Старши юрисконсулт   278_29.03.2023      
Радостина Каринкова помощник-инспектор 6-020_01.02.2023 да 36_07.02.2023    
Райна Петкова Главен инспектор   284_29.03.2023      
Райна Янкова Главен експерт   57_27.02.2023      
Рангелена Ранева Главен експерт   93_07.03.2023      
Ренета Петрова Инспектор   251_28.03.2023      
Роза Копчева-Калемджиева Главен инспектор   318_03.04.2023      
Розалина Стефанова Директор   442_07.04.2023      
Розалия Ангелова Главен инспектор   403_06.04.2023      
Росен Русанов Главен инспектор   498_11.04.2023      
Росица Железова Главен инспектор   314_03.04.2023      
Росица Колева помощник-инспектор   70_06.03.2023      
Росица Христова Старши юрисконсулт   285_29.03.2023      
Румен Ангелов Главен инспектор   500_11.04.2023      
Румен Манев Инспектор   171_21.03.2023      
Румен Младенов Директор   345_04.04.2023      
Румен Якимов Главен инспектор   373_05.04.2023      
Румяна Борисова Инспектор 6-055_01.03.2023 да 148_16.03.2023    
Румяна Вангелова Главен инспектор   263_29.03.2023      
Румяна Динева помощник-инспектор 6-008_09.01.2023 да 35_06.02.2023    
Румяна Динева младши експерт 6-076_02.05.2023 да 583_01.06.2023    
Румяна Иванова помощник-инспектор   97_07.03.2023      
Румяна Иванова Младши експерт 6-104_30.06.2023 да 610_21.07.2023    
Румяна Петрова Главен инспектор   339_04.04.2023      
Русинка Аспарухова-Генчева Главен инспектор   476_10.04.2023      
Руслан Влаев Инспектор   355_04.04.2023      
Сара  Инспектор   352_04.04.2023      
Саша Йорданова Главен експерт   136_15.03.2023      
Светла Алексиева Главен инспектор   112_10.03.2023      
Светла Великова Старши инспектор   501_11.04.2023      
Светла Желязкова Главен инспектор   96_07.03.2023      
Светла Петкова-Илиева Старши инспектор   494_11.04.2023      
Светла Спасова главен експерт   574_15.05.2023      
Светлана Дякова Главен инспектор   256_28.03.2023      
Светлана Костадинова Главен инспектор   240_27.03.2023      
Светлана Лазарова Главен инспектор   369_04.04.2023      
Светослава Здравкова помощник-инспектор 6-057_01.03.2023 да 134_15.03.2023    
Светослава Здравкова Инспектор 6-089_05.06.2023 да 590_13.06.2023    
Севастияна Георгиева Инспектор   316_03.04.2023      
Севдалина Вичева Директор   160_20.03.2023      
Севина Джая Главен инспектор   566_11.05.2023      
Сибел Кьосе Младши експерт 6-112_03.07.2023 да 613_24.07.2023    
Сидер Михайлов старши юрисконсулт 6-080_15.05.2023 да 584_02.06.2023    
Силвена Сиромахова Инспектор   234_27.03.2023      
Силвия Атанасова Главен инспектор   439_07.04.2023      
Силвия Господинова Старши експерт   425_07.04.2023      
Силвия Кръстева Старши юрисконсулт   282_29.03.2023      
Силвия Мулешкова Главен инспектор   371_05.04.2023      
Силвия Папазова помощник-инспектор   309_31.03.2023      
Силвия Стефанова Старши инспектор   470_10.04.2023      
Силвия Вутова Директор   121_13.03.2023      
Силвия Трендафилова Старши юрисконсулт   565_11.05.2023      
Силвия Цекова Главен инспектор   187_22.03.2023      
Силвия Шишкова Главен инспектор   237_27.03.2023      
Симона Георгиева Инспектор 6-138_11.12.2023 да 638_13.12.2023    
Славея Стоянова Старши юрисконсулт   275_29.03.2023      
Славка Пеева Старши инспектор   271_29.03.2023      
Славянка Симитчийска-Яновска Директор   438_07.04.2023      
Снежана Младенова Инспектор   311_31.03.2023      
Снежана Стоянова Старши юрисконсулт 6-067_07.04.2023 да 514_12.04.2023    
Сотир Мегданов Главен инспектор   484_10.04.2023      
Софка Иванова Инспектор   401_05.04.2023      
Спасимир Лобутов Инспектор   359_04.04.2023      
Спасимира Евстатиева Инспектор   172_21.03.2023      
Спаска Стамболийска Началник на отдел   446_07.04.2023      
Станислав Добрев Инспектор   360_04.04.2023      
Станислава Веселинова Инспектор   336_04.04.2023      
Станислава Георгиева Главен инспектор   455_07.04.2023      
Станка Николова Старши юрисконсулт   231_27.03.2023      
Станка Паскалева Главен инспектор   382_05.04.2023      
Стефка Стефанова Старши юрисконсулт   515_12.04.2023      
Стефка Тошева Главен инспектор   528_12.04.2023      
Стоимен Тахтаков Инспектор 6-066_03.04.2023 да 512_11.04.2023    
Стоян Бонев Инспектор 6-113_03.07.2023 да 609_21.07.2023    
Стоян Иванов Директор   472_10.04.2023      
Стоянка Адова Главен инспектор   504_11.04.2023      
Събина Минкова Главен инспектор   295_30.03.2023      
Таня Иванова Старши специалист   184_22.03.2023      
Таня Кирилова Главен инспектор   468_10.04.2023      
Таня Костова Старши инспектор   65_02.03.2023      
Таня Пазвантова Главен експерт   226_27.03.2023      
Таня Петкова Инспектор 6-012_09.01.2023 да 27_24.01.2023    
Таня Стоянова Главен инспектор   333_04.04.2023      
Таня Тричкова Старши експерт   95_07.03.2023      
Татяна Георгиева Инспектор   392_05.04.2023      
Татяна Тотева Инспектор 6-115_10.07.2023 да 620_08.08.2023    
Тейпин Акифов Главен инспектор   122_13.03.2023      
Теменужка Дъбова Старши инспектор   254_28.03.2023      
Теодора Божичкова Инспектор   86_06.03.2023      
Теодора Гиздова помощник-инспектор   364_04.04.2023      
Теодора Гиздова Младши експерт 6-100_19.06.2023 да 602_10.07.2023.pdf    
Теодора Стоянова  Инспектор   473_10.04.2023      
Теодора Тонева Старши експерт   563_09.05.2023      
Теодора Христова помощник-инспектор   306_31.03.2023      
Тинка Тодорова Главен инспектор   146_16.03.2023      
Тихомир Иванов Главен инспектор   380_05.04.2023      
Тихомир Цонев Инспектор 6-084_01.06.2023 да 586_09.06.2023    
Тодор Буюклиев Инспектор   129_14.03.2023      
Тони Веселинов Главен експерт   225_27.03.2023      
Тошо Дончев Главен инспектор   62_01.03.2023      
Тюркян Исмаилова помощник-инспектор   238_27.03.2023      
Тюркян Исмаилова Младши експерт 6-077_02.05.2023 да 578_16.05.2023    
Фейзи Алиш Главен инспектор   503_11.04.2023      
Фиоренца Граматикова Главен инспектор   527_12.04.2023      
Хасан Хасанов Инспектор   255_28.03.2023      
Христина Петрова Старши инспектор   555_21.04.2023      
Християна Петрова Старши инспектор   367_04.04.2023      
Христо Демиревски Старши юрисконсулт   416_06.04.2023      
Христо Константинов Главен инспектор   73_06.03.2023      
Христо Минков Главен инспектор   159_20.03.2023      
Христо Радивенски Главен инспектор   532_13.04.2023      
Христо Христов Инспектор 6-046_20.02.2023 да 89_07.03.2023    
Христо Чирпанлиев Главен инспектор   556_21.04.2023      
Цанка Коцева Главен инспектор   289_30.03.2023      
Цанка Кузманова Главен инспектор   533_13.04.2023      
Царева Мадина Главен инспектор   272_29.03.2023      
Цвета Митева Главен инспектор   71_06.03.2023      
Цветелин Димитров Инспектор 6_081_22.05.2023 да 592_19.06.2023    
Цветелина Антонова помощник-инспектор   426_07.04.2023      
Цветелина Антонова Инспектор 6-114_03.07.2023 да 619_02.08.2023    
Цветелина Божилова Главен експерт   200_24.03.2023      
Цветелина Петрова Главен инспектор   66_06.03.2023      
Цветелина Петрова Старши инспектор   343_04.04.2023      
Цветелина Янева Старши инспектор   413_06.04.2023      
Цветелия Петрова Главен експерт   117_13.03.2023      
Цветелина Цветанова Главен специалист 6-117_28.08.2023 623_28.09.2023      
Цветелина Цветанова Главен експерт 6-141_20.12.2023        
Цветина Ванкова-Димитрова Старши инспектор   351_04.04.2023      
Цветомила Недкова Инспектор   188_22.03.2023      
Цветомир Русинов инспектор 6-017_23.01.2023 да 39_09.02.2023    
Цветомир Тошев инспектор 6-125_02.10.2023 да 628_23.10.2023    
Цветомира Борисова Инспектор   346_04.04.2023      
Цветослав Цонев Главен инспектор   550_19.04.2023      
Шенгюл Халил Главен инспектор   521_12.04.2023      
Юлия Дардова Старши юрисконсулт   99_07.03.2023      
Янислав Христов Главен инспектор   98_07.03.2023