Информационни кампании

Инспекционна кампания за превенция на мускулно-скелетните смущения стартира Инспекцията по труда

В периода 15.03.2022 – 31.05.2022 г. Главна инспекция по труда ще проведе национална кампания, свързана с превенцията на мускулно-скелетните смущения на работното място.