Информационни кампании

Психосоциални фактори на работната среда

Кампания 'Безопасна поддръжка'

 Европейска кампания за оценка на риска при работа с опасни вещества

pdf.gifЕвропейска кампания за оценка на риска при работа с опасни вещества (782.44 KB)

Проект 'Превенция за безопасност и здраве при работа'

Олекотете товара