Трудови договори по чл. 114а от КТ

Семинар: „Спазване на трудовото законодателство, в т.ч. осигуряване на здраве и безопасност при работа за работещите в земеделието“

Събитието, в което участваха експерти от ИА "Главна инспекция по труда", е организирано от Националната служба за съвети в земеделието

С цел да подпомогне работодателите в селското стопанство в усилията им да прилагат в най-пълна степен трудовото законодателство, експерти на Инспекцията по труда се включиха в семинар на тема „Спазване на трудовото законодателство, в т.ч.