Да работим заедно за превенция на риска: станете официален партньор на кампанията на ЕС

Обявена е втората и последна покана за партньорство в кампанията 'Здравословни работни места' 2012-2013 г. на Европейската агенция за здраве и безопасност при работа. Чрез нея се приканват общоевропейските и международните организации и предприятия, които желаят да подкрепят ръководителите, работниците и техните представители, да работят заедно за превенция на риска и за насърчаване на здравето на работното място.


В първата покана се включиха неочаквано много участници от всички сектори. EU-OSHA вече разчита на ангажименти от страна на европейските социални партньори, както междубраншови, така и секторни, мултинационални дружества и общоевропейски организации с нестопанска цел.