Анализ на причините за отмяна на ПАМ обжалвани по административен ред