Европейска кампания „Права през всички сезони“

Българските сезонни работници във Франция все по-често заминават без посредници

Съвместните проверки на български и френски инспектори са първите в ЕС, организирани с подкрепата на Европейския орган по труда

Българските сезонни работници в селското стопанство във Франция все по-често се наемат директно от местни работодатели, което ограничава възможностите за контрол на Инспекцията по труда у нас. Използваните в редки случаи фирми посредници или предприятия, осигуряващи временна работа, са регистрирани във Франция.

Брошура помага на мобилните работници да установят дали са застрашени от измама

Ръководството за справедлива сезонна работа е разработено от Европейския орган по труда в рамките на Европейската кампания „Права през всички сезони“ #Rights4AllSeasons

Кратка анкета, която е част от „Ръководство за справедлива сезонна работа″, помага на търсещите заетост, както и на тези, които вече работят в чужбина

Инспекцията по труда се включва в информационни срещи за правата на сезонните работници

Инициативата е част от Седмицата на действието, която е част от общоевропейската кампания "Права през всички сезони" и се провежда в периода 20 - 24 септември
#Rightsforseasons

Експерти на Инспекцията по труда ще се включат в информационни срещи, които се организират в 4 града в страната в рамките на Седмицата на действието –част от общоевропейската кампания на Европейския орган по труда „Права през всички сезони“. Срещите ще се проведат в периода 20 – 24 септември 2021 г. и ще стартират от 10 ч.

Инспектори по труда от България се включиха в трансгранични проверки във Франция

Проверяват се френски работодатели в селското стопанство, наели български мобилни работници

Български и френски инспектори по труда участват днес - 15.09.2021 г., и утре – 16.09.2021 г.,  в съвместни проверки на работодатели, наели български мобилни работници в селското стопанство във Франция.

Безопасност и здраве за сезонни работници по време на Ковид-19

Европейският орган по труда препоръчва полезни източници с информация за работодателите

Европейската кампания „Права през всички сезони“
#Rights4AllSeasons

Интернет адреси с практическа информация за работодателите как да осигурят справедливи и безопасни работни места в условията на Ковид-19 са събрали от Европейския орган по труда (ЕОТ) в сътрудничество с Европейската агенция за безопасност и здраве (EU-OSHA

Комисия по отношение на работното място разглежда жалбите на работниците в Ирландия

Европейската кампания „Права през всички сезони“
#Rights4AllSeasons
Работата е сезонна, правата не

Сезонните работници имат пълен достъп до разпоредбите на трудовото законодателство и условията за заетост съгласно закона в Ирландия. Ако ще работите в Ирландия, има определени изисквания, на които трябва да отговаряте.

Брошура на български език за трудовите права улеснява работещите в Чехия българи

Европейската кампания „Права през всички сезони“ #Rights4AllSeasons
Осигуряване на справедливи и безопасни условия за сезонните работници

         На сайта на Инспекцията по труда в Чехия са публикувани две брошури на български език, съдържащи важна информация за трудовите права на работниците в Чехия. В тях има отговор на въпросите, свързани с възникване и прекратяване на трудовите взаимоотношения, заплащането на труда, работното време и други.

Как да се обърнете за помощ към Инспекцията по труда в Полша?

Европейската кампания „Права през всички сезони“ #Rights4AllSeasons
За справедливата работа няма сезони

Националната инспекция по труда в Полша е орган, създаден с цел контрол по спазването на трудовото законодателство, по-специално правилата и разпоредбите за безопасност и здраве при работа, както и разпоредби относно законността на заетостта. Повече информация за Инспекцията по труда:

Случаят с българите в Швеция съдържа всички сигнали за измама при търсене на работа

Ръководство за справедлива сезонна работа създаде Европейският орган по труда

Разпространеният по БНТ на 10.08.2021 г. случай на български сезонни работници в Швеция, които твърдят, че са оставени без подслон, работа и доходи, както е представен в медиите съдържа всички белези на измама, за които Инспекцията по труда многократно е обръщала внимание.

Българка си получи заплатата след съвместни действия на Инспекцията по труда и немски партньори

Историята е част от видео за ефекта от трансграничния проект „Еврокомандироване“

Българка, заминала на гурбет в Германия, получи неизплатени възнаграждения благодарение на съвместните действия на Българската инспекция по труда и Берлинския консултативен център “Миграция и достоен труд” (BEMA).