Работник беше затрупан от скален материал в гр Смолян