ИА „Главна инспекция по труда“ получи благодарност за информирането на българските работници в Норвегия

Информационната кампания, организирана по проект „Сътрудничество за достойни условия на труд“, с две международни награди

Норвежката инспекция по труда (НИТ) изрази своята благодарност към българските си колеги относно съдействието и приноса им за успешното реализиране на информационната кампания за информиране на чуждестранните работници за трудовите им права в Норвегия по време на годишната среща на двете инспекции, проведена на 24.11.2020 г.  Кампанията, както и срещата са дейности по съвместния проект „Сътрудничество за достойни условия на труд“, финансиран по механизма на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014 - 2021.

Информационната кампания е отличена с две златни награди в международно състезание за маркетинг https://the-cma.com/2020-awards-winners/  През 2021 г. са планирани още няколко сесии за популяризиране на интернет страницата на кампанията https://www.arbeidstilsynet.no/en/knowyourrights-BG/ в социалните мрежи, като се предвижда и включване на социалните партньори в Норвегия. На български език страницата се администрира от служители на ИА „Главна инспекция по труда“.

На срещата бяха обсъдени бъдещите съвместни действия на двете инспекции по труда през 2021 г., като сътрудничеството чрез обмен на информация и евентуални съгласувани проверки в транспортния сектор и фирмите за подбор на персонал. Поради пандемията от COVID-19 и в изпълнение на мерките за ограничаване на разпространението на вируса годишната среща за 2020 г. се проведе онлайн.

Представителите на двете инспекции споделиха информация относно ситуацията с Сovid-19 в двете държави, въздействието върху пазара на труда и как Инспекциите по труда са повлияни в своята дейност от пандемията. Установено бе, че ситуацията е сходна в двете страни и че фокусът е върху оценката на риска и превантивните мерки, насочени към собствения персонал в двете институции и към лицата и обектите за проверка.

Предвид факта, че България има свой национален представител в Европейския орган по труда, а Норвегия в момента все още е наблюдател в Управителния съвет, служители на ИА „Главна инспекция по труда“ споделиха своя опит от сътрудничеството с новата структура. Норвежките им колеги бяха запознати със създадения от ЕОТ наръчник за съвместни и съгласувани проверки и провежданите работни срещи и обучения.