Инспектори по труда от България се включиха в трансгранични проверки във Франция

Проверяват се френски работодатели в селското стопанство, наели български мобилни работници

Български и френски инспектори по труда участват днес - 15.09.2021 г., и утре – 16.09.2021 г.,  в съвместни проверки на работодатели, наели български мобилни работници в селското стопанство във Франция. Проверките са организирани в рамките на Плана за действие на Европейския орган по труда (ЕОТ) и след подписано тристранно Споразумение между Органа и трудовите инспекции на Р Франция и Р България. Трансграничните съгласувани и съвместни инспекции се провеждат в района на Шампан (Champagne) Франция. В тях освен инспектори от трудовите инспекции на България и Франция, са включени и представители на регионалната  дирекция (DREETS) от региона на  Grand-Est, на служители на социалноосигурителната служба в земеделието (Mutualité sociale agricole) на Р  Франция. Те се осъществяват с подкрепата на ЕОТ. Те са част и от инициативите в рамките на кампанията „Права през всички сезони“ #Rights4AllSeasons, насочена към повишаване информираността на работещи и работодатели за правата и задълженията ми при сезонна заетост.

Съвместните проверки във Франция са насочени към фирми, доставчици на услуги и на техните клиенти, които ползват трансгранични сезонни работници и оперират в сектор „Селското стопанство“. Те обхващат периода на гроздобера и включват посещение на местата, където работят български граждани, директно наети от френски работодатели или командировани/изпратени от български работодатели/предприятия за временна работа (ПОВР). Акценти при проверките са установяване условията на труд и възнаграждение на берачите на грозде; условията на колективното  настаняване;  реда, по който са наети българските служители – дали директно от френски работодател, дали чрез предприятие, което осигурява временна работа, чрез посредническа агенция или по друг начин. При установяване на български работодател или посредник, изпратил българските работници, Инспекцията по труда в България ще осъществи контрол по законосъобразността и на неговата дейност.

След двудневните проверки е предвиден брифинг, на който ще бъде направен анализ на резултатите от извършения контрол и ще бъдат очертани последващи действия на участниците в инспекциите.