Превенция на мускулно-скелетните увреждания - скрининг за ранно идентифициране

Разработването на ръководство с информация за добри практики за ранно идентифициране и превенция на мускулно-скелетните увреждания е финансирано от Фонд "Условия на труд"

Мускулно-скелетните смущения (МСС) са най-честата причина за здравословни проблеми в резултат на работата. Превенцията на този риск, както и ранното  идентифициране на МСС са в основата на ефективната профилактика на заболяванията, до които те водят.