Важно за уведомленията по чл. 10 ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Уважаеми потребители,

От месец март 2023 г. уведомленията за действително започване на работа на лица от трета държава (чл. 10, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност) могат да бъдат подавани и през секция „Електронно подаване на информация“ в Е-ПОРТАЛА на Инспекцията (https://public.gli.government.bg/git_public).

За да използвате тази възможност са Ви необходими потребителско име и парола. Те се предоставят въз основа на подадено от Вас в ИА ГИТ „Заявление за предоставяне на достъп до секция „Електронно подаване на информация“ в Е-ПОРТАЛ"”. Заявлението може да изтеглите от секция Административно обслужване/Формуляри (https://gli.government.bg/bg/node/6349) и да подадете:

  • на място в дирекциите „Инспекция по труда“ в областните градове или в Централно управление на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
  • на електронна поща, подписано с квалифициран електронен подпис на заявителя
  • чрез Системата за сигурно електронно връчване на Министерство на електронното управление (https://edelivery.egov.bg/)
  • по поща или по куриер

В случай че вече имате регистрация, не е необходимо да подавате ново заявления. Опцията ще бъде добавена автоматично. Ако не я виждате, моля да ни информирате на тел. 02/ 8101 724 или 0700 17 670.