Българската инспекция по труда партнира на европейска институция в първо по рода си обучение

 

Шестдесет новоназначени инспектори по труда преминаха първото си обучение в държавната администрация със съдействието на Европейския орган по труда (ЕОТ). То беше и първото по рода си обучение на инспектори от национална администрация, чието финансиране и логистика се поема изцяло от ЕОТ. Пленарните сесии бяха отворени онлайн, за да се даде възможност за включване в модулите на всеки желаещ инспектор.

Сред акцентите на тридневното обучение са въпроси, свързани с недекларирания труд и с трансграничната заетост, в частност с командироването в рамките на предоставяне на услуги, които са особено актуални на фона на постоянно растящата мобилност на работната сила. Обърнато бе внимание и на сътрудничеството между институциите от различни държави при трансгранични разследвания.

Заедно с теоретичните модули се проведе и практически – с проверки на строителни обекти, насочени към разкриване на недеклариран труд и проверка за законосъобразното командироване в рамките на предоставяне на услуги. Инспекторите се запознаха на място и с добри практики по осигуряване на здраве и безопасност при работа в строителството.

Като лектори в обучението се включиха представители на Европейския орган по труда, Министерството на труда и социалната политика и на Главна инспекция по труда.

Тридневното обучение беше открито от изпълнителния директор на Инспекцията по труда инж. Екатерина Асенова. Тя предаде на участниците и поздрави от министъра на труда и социалната политика Иванка Шалапатова, която ги приветства за избора на професионална реализация, насочена към подкрепа на хората.

„Да работиш в една от най-старите институция в България е мисия, изискваща мотивация, сили и професионализъм. Не мисля, че има по-силна мотивация да бъдеш отдаден на работата си от това да знаеш, че държиш в ръцете си съдбите на толкова  хора“, отбеляза Екатерина Асенова пред новите служители на Агенцията. Тя акцентира върху важността на обученията, за да могат инспекторите по труда да гарантират в най-пълна степен прилагането на трудовото законодателство, което е в основата на осигуряването на достойни условия на труд за българските работници и служители. И призна, че разчита на новите попълнения в екипа с работата си да продължат да изграждат имиджа на Инспекцията по труда като институция, работеща с мисъл за хората.