При сключен трудов договор със срок за изпитване в срока на изпитването не се включва времето, през което работникът или служителят е бил в законоустановен отпуск или по други уважителни причини не е изпълнявал работата, за която е сключен договорът. Следователно, излизането в отпуск за бременност и раждане по чл. 163 от КТ и след това в отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 164 от КТ по време на изпитателния срок спира изтичането на срока за изпитване. Ако към момента на завръщане на работа след ползването на отпуски за бременност и раждане и отглеждане на дете до двегодишна възраст изпитателният срок все още не е изтекъл, то трудовият договор може да бъде прекратен във всеки момент на основание чл. 71, ал. 1 от КТ до изтичане на остатъка от изпитателния срок. Основанието за прекратяване по чл. 71, ал. 1 от КТ не попада в изчерпателно изброените в чл. 333, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от КТ случаи, в които майка на дете до тригодишна възраст, бременна работничка или служителка или работничка, която ползва отпуск по чл. 163 от КТ, ползват специалната закрила при уволнение.

Справка: чл. 70, ал. 4 от Кодекса на труда.