Български инспектори по труда участваха в проверки в Кралство Норвегия по проект „Сътрудничество за достойни условия на труд“

Служители на ИА „Главна инспекция по труда“ посетиха в периода 9 - 12 март 2020 г. Кралство Норвегия с цел обмен на добри практики за справяне с предизвикателствата на недекларираната заетост чрез участие в проверки, извършвани от инспекторите по труда в Кралство Норвегия. Посещението беше организирано във връзка с изпълнението на дейност 2 по проект „Сътрудничество за достойни условия на труд“. Проектът се финансира от Фонда за двустранни отношения на национално ниво по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014 - 2021 по договор за безвъзмездна финансова помощ DFPO-1.002-0002-C01 между ИА “Главна инспекция по труда” и Централното координационно звено към Министерски съвет.

Българските инспектори по труда участваха в проверки на колегите си в Норвегия, извършени на строителни обекти и ресторанти. Домакините представиха добрите практики от дейността на Норвежката инспекция по труда при планиране и извършване на контролната дейност, както и методи за справяне с недекларирания труд.

Като добри практики при извършване на контролната дейност могат да бъдат откроени някои задължения на работодателите и работниците, които улесняват целия процес на извършване на проверките, а именно: задължението на работодателите да имат електронна поща за кореспонденция с всички институции в Норвегия; задължението на работодателите в сектор „ресторантьорство“ да попълват ежедневно „книга за отчитане на работното време на персонала в обекта“; наличието на идентификационни карти по здраве и безопасност за работниците в секторите „строителство“ и „почистване“. Тясното сътрудничество на норвежките инспектори по труда с други служби (полиция, данъчна служба, пожарна,) също допринася за по-ефективното справяне с недекларираната заетост.

Съвместните проверки на инспекторите по труда в Норвегия с полицията и данъчната служба допринасят за осъществяване на всеобхватен контрол на работодателите, като при една проверка всяка институция дава предписания за отстраняване на нарушенията от нейната компетентност.

През м. февруари в рамките на проект „Сътрудничество за достойни условия на труд“ представители на Норвежката инспекция по труда посетиха България като част от действията за обмяна на добри практики.