„Изработване и доставка на информационни и рекламни материали, и отпечатване на рекламни надписи във връзка с реализирането на проект BG051PO001-6.1.07 „Подобряване контрола на труда“

Номер в профила на купувача
3
Вид преди 04.2016
открита процедура
Статус
затворена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти

Изработване и доставка на информационни и рекламни материали, и отпечатване на рекламни надписи във връзка с реализирането на проект BG051PO001-6.1.07 „Подобряване контрола на труда““ както следва: Изработване и отпечатване на информационни дипляни, Изработване и отпечатване на плакати, Изработване и отпечатване на обозначителни стикери, Изработване и отпечатване на баджове и Отпечатване на рекламни надписи върху осигурени от изпълнителя тефтери, флаш памети, чанти за преносим компютър, химикали и папки клип борд.