Почистване на помещенията, предоставени за стопанисване и управление от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Номер в профила на купувача
14
Вид преди 04.2016
публична покана
Статус
затворена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на публикуване
Краен срок за задаване на въпроси
Краен срок за подаване на оферти

Предмет на настоящата поръчка е изпълнение на „Почистване на помещенията, предоставени за стопанисване и управление от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда““. Услугата ще се извършва в 27–те областни града (с изключение на Стара Загора) на територията на Република България, като мястото на изпълнение е Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – Централна администрация в град София и дирекции „Инспекция по труда“. Списък на помещенията, предоставени за стопанисване и управление от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ с точен адрес и квадратура са посочени подробно в Техническата спецификация.