Контакти

За координати, относно провеждането на конкурси в Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда":

Тодор Станчев

телефон: 02/8101 770

имейл: todor.stanchev@gli.government.bg