Инспекцията по труда помага на българи в Норвегия да научат за трудовите си права

Служители на Българската инспекция по труда помагат на колегите си в Норвегия в усилията им да информират чуждестранните работници за трудовите им права. Служителите на ИА „Главна инспекция по труда“ са ангажирани със задачата да отговарят на коментари и съобщения на български език, направени под специално създадени и разпространени във Фейсбук клипчета с информация за правата на работещите в Норвегия.

Клипчетата са създадени за кампанията „Знай си правата“, организирана в рамките на трансграничния проект DFPO-1.002-0002-C02 „Сътрудничество за достойни условия на труд“, в който освен България и Норвегия са включени още инспекциите по труда на Румъния, Естония и Литва. Дейностите по проекта се фокусират върху насърчаване на достойни условия на труд, включително и справянето с недекларирания труд, чрез информационни дейности, извършване на съвместни проверки и споделяне на добри практики, в тясно сътрудничество между ИА ГИТ и Норвежката инспекция по труда. В тази връзка е и разработената от инспекциите по труда на България, Норвегия, Румъния, Естония и Литва съвместна кампания „Знай си правата“, насочена към работници от четирите страни, полагащи труд в Норвегия.

Целта е работниците да бъдат информирани за правата си по трудовото правоотношение, за да се насърчи нетърпимостта им към сивата икономика и трудовата експлоатация. На интернет страницата https://www.arbeidstilsynet.no/en/knowyourrights-BG са посочени на български език основните трудови права на българските работници в Норвегия, както и важна информация за контакт с Инспекцията по труда в страната, ако не получават това, на което имат право.

Разработените клипчета са преведени на езиците на държавите – участници в проекта, и са разпространени чрез в Youtube и Facebook страницата на Норвежката инспекция по труда през Седмицата на действието в рамките на Европейската кампания за справяне с недекларирания труд. Те могат да бъдат видени на следните адреси:

https://www.facebook.com/175314542488408/posts/3524257247594104

https://www.facebook.com/175314542488408/posts/3524502154236280

https://www.facebook.com/175314542488408/posts/3524502484236247

https://www.facebook.com/175314542488408/posts/3524502094236286

На пленарната среща на Европейската платформа за справяне с недекларирания труд в началото на октомври кампанията „Знай си правата“ е посочена като добър пример за съвместно сътрудничество между държавите, насочено към информиране на работниците за трудовите им права и справяне с недекларираната заетост.

Проектът „Сътрудничество за достойни условия на труд“ се финансира се финансира от Фонда за двустранни отношения на национално ниво по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ DFPO-1.002-0002-C01/08.10.2019 г. между ИА “Главна инспекция по труда” и Централното координационно звено към Министерския съвет.


Източник: Главна инспекция по труда