Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ т.1

Рег.№ Име, презиме, фамилия Длъжност
1/18.01.2021г.    
2/18.01.2021г. Владислав Стойков главен инспектор
3/20.01.2021г. Николай Карагеоргиев старши юрисконсулт
4/20.01.2021г. Тони Веселинов главен експерт
5/01.02.2021г.    
6/03.02.2021г. Мерджан Мехмед юрисконсулт
7/03.02.2021г.. Светослав Банков старши инспектор
8/03.02.2021г. Хасан Хасанов инспектор
9/15.02.2021г. Полина Тодорова инспектор
10/17.02.2021г. Светла Великова старши инспектор
11/17.02.2021г. Георги Борисов старши юрисконсулт
12/22.02.2021г. Васил Пакулев старши юрисконсулт
13/01.03.2021г. Мартина Ангелова младши експерт
14/01.03.2021г. Диляна Димитрова младши експерт
15/01.03.2021г. Недко Колев младши експерт
16/01.03.2021г. Ивелина Желязкова младши експерт
17/01.03.2021г.  Илиана  Христова младши експерт
18/01.03.2021г. Даниела Петрова младши експерт
19/01.03.2021г.    
20/01.03.2021г. Арнел Ибраимова младши експерт
21/01.03.2021г. Саваш Яшар младши експерт
22/01.03.2021г. Силвия Цветанова младши експерт
23/01.03.2021г. Виктория Вълчева младши експерт
24/01.03.2021г. Хюлия Мердан младши експерт
25/01.03.2021г. Ваня Василева младши експерт
26/01.03.2021г. Гюлджан Сюлейман младши експерт
27/01.03.2021г. Денис Ружди младши експерт
28/01.03.2021г. Вероника Вълкова младши експерт
29/01.03.2021г. Жана Колева младши експерт
30/01.03.2021г. Радостина Каринкова  младши експерт
31/01.03.2021г. Йорданка Стоянова младши експерт
32/01.03.2021г. Божидар Даскалов инспектор
33/01.03.2021г.  Даниел Цаков инспектор
34/01.03.2021г.    
35/01.03.2021г. Ренета  Петрова инспектор
36/08.03.2021г.    
37/08.03.2021г. Петя Маринова младши експерт
38/08.03.2021г. Владислав Сейков младши експерт
39/10.03.2021г. Елина Гогова инспектор
40/12.03.2021г. Мая Спасова директор
41/15.03.2021г. Момчил Капитанов старши инспектор
42/22.03.2021г. Юлия Дардова старши инспектор
43/05.04.2021г. Спасимир Лобутов инспектор
44/13.05.2021г. Мариана Димитрова главен експерт
45/17.05.2021г. Станислав Добрев инспектор
46/01.06.2021г. Александрина Атанасова юрисконсулт
47/01.06.2021г. Велико Христов главен специалист
48/01.06.2021г. Силвена Сиромахова инспектор
49/14.06.2021г. Миглена Ангелова инспектор
50/28.06.2021г. Мая Страхилова старши инспектор
51/30.06.2021г.    
52/01.07.2021г. Елеонора Станчева младши експерт
53/05.07.2021г. Анастасия Кирякова инспектор
54/12.07.2021г. Васил Попов инспектор
55/26.07.2021г. Цветомира Борисова инспектор
56/02.08.2021г. Жулиета Цанкова старши инспектор
57/02.08.2021г. Елена Урумова инспектор
58/02.08.2021г. Катлина Дралчева инспектор
59/02.08.2021г. Любомир Минов инспектор
60/02.08.2021г. Мирослав Кантуров инспектор
61/02.08.2021г. Владимира Николова инспектор
62/24.08.2021г. Ирина Балъкчиева помощник -инспектор
63/25.08.2021г. Цонка Иванова инспектор
64/01.09.2021г. Руслан Влаев инспектор
65/13.09.2021г. Татяна Георгиева инспектор
66/13.09.2021г. Васил Милев главен експерт
67/16.09.2021г. Мария Тодорова инспектор
Вх. номер Име, презиме фамилия Длъжност
1/15.01.2020г. Албена Лилова старши експерт
2/15.01.2020г. Татяна Неделчева главен специалист
3/20.01.2020г.    
4/03.02.2020г.    
5/10.02.2020г. Айсел Абдулова помощник-инспектор
6/17.02.2020г.    
7/17.02.2020г.    
8/19.02.2020г.    
9/24.02.2020г.    
10/09.03.2020г. Андреана Стоянова помощник-инспектор
11/16.03.2020г.    
12/23.03.2020г. Иван Илиев помощник-инспектор
13/01.04.2020г.    
14/01.04.2020г.    
15/09.04.2020г. Галена Стефанова помощник-инспектор
16/23.04.2020г.    
17/01.07.2020г.    
18/01.07.2020г.    
19/01.07.2020г. Пламен Петров юрисконсулт
20/01.07.2020г.    
21/06.07.2020г. Мария Тончева инспектор
22/07.07.2020г.    
23/07.07.2020г. Станислава Веселинова инспектор
24/13.07.2020г. Таня Костова инспектор
25/13.07.2020г. Мая Котева инспектор
26/13.07.2020г. Димитринка Йончева старши инспектор
27/27.07.2020г.    
28/03.08.2020г.    
29/14.08.2020г. Христина Петрова старши инспектор
30/17.08.2020г.    
31/17.08.2020г.    
32/17.08.2020г. Стефко Стефанов старши инспектор
33/20.08.2020г.    
34/21.09.2020г. Мария Стоянова старши инспектор
35/21.09.2020г. Десислава Емилова помощник - инспектор
36/28.09.2020г. Даниела Динева главен специалист
37/01.10.2020г. Николина Найденова старши инспектор
38/01.10.2020г. Диана Димитрова старши инспектор
39/07.10.2020г. Анелия Мухова инспектор
40/12.10.2020г.    
41/15.10.2020г. Мая Сивчева старши специалист
42/16.10.2020г. Даниела Йорданова старши инспектор
43/19.10.2020г.    
44/05.11.2020г. Деница Василева главен експерт
45/16.11.2020г. Калина Христова старши юрисконсулт
46/24.11.2020г.    
47/24.11.2020г. Джейлян Юнузова помощник - инспектор
48/26.11.2020г. Силвия Папазова помощник - инспектор
49/01.12.2020г. Банко Русев помощник - инспектор
50/01.12.2020г. Светла Петкова - Илиева старши инспектор
51/10.12.2020г. Любица Монова старши юрисконсулт
52/14.12.2020г. Мария Димитрова инспектор
53/22.12.2020г. Спасимира Евстатиева инспектор
Вх. номер  Име, презиме фамилия  Длъжност
1/02.01.2019г.    
2/02.01.2019г.    
3/02.01.2019г.    
4/02.01.2019г.    
5/02.01.2019г.    
6/02.01.2019г.    
7/02.01.2019г. Радослава Сиракова главен експерт
8/02.01.2019г.    
9/02.01.2019г. Теодора Гиздова помощник-инспектор
10/03.01.2019г. Нели Куцарова главен специалист
11/10.01.2019г. Владислав Анков помощник-инспектор
12/14.01.2019г.    
13/23.01.2019г.    
14/01.02.2019г. Кина Стефанова старши инспектор
15/01.02.2019г.    
16/04.02.2019г.    
17/04.02.2019г. Калина Черкезова инспектор
18/04.02.2019г.    
19/06.02.2019г. Ивайло Иванов старши юрисконсулт
20/06.02.2019г. Софка Иванова инспектор
21/06.02.2019г.    
22/08.02.2019г.    
23/11.02.2019г.    
24/11.02.2019г.    
25/11.02.2019г.    
26/11.02.2019г.    
27/12.02.2019г. Павлина Николова старши инспектор
28/13.02.2019г.    
29/14.02.2019г.    
30/14.02.2019г.    
31/18.02.2019г.    
32/18.02.2019г.    
33/18.02.2019г.    
34/18.02.2019г.    
35/22.02.2019г.    
36/25.02.2019г. Димитър Маджаров юрисконсулт
37/01.03.2019г. Пламена Иванова старши инспектор
38/01.03.2019г. Елина Борисова главен експерт
39/11.03.2019г.    
40/12.03.2019г.    
41/18.03.2019г. Ана Благоева инспектор
42/18.03.2019г. Елка Георгиева инспектор
43/18.03.2019г. Петър Петров главен инспектор
44/18.03.2019г.    
45/18.03.2019г. Валентин Вангелов старши инспектор
46/20.03.2019г.    
47/20.03.2019г. Татяна Георгиева помощник-инспектор
48/27.03.2019г. Богомил Николов старши юрисконсулт
49/01.04.2019г. Георги Петров старши инспектор
50/01.04.2019г. Цветелия Петрова главен експерт
51/15.04.2019г.    
52/07.05.2019г.    
53/07.05.2019г. Десислава Смърданска инспектор
54/13.05.2019г. Никола Ватахски инспектор
55/13.05.2019г.    
56/14.05.2019г. Валентина Калисторска главен инспектор
57/20.05.2019г. Сара Йосифовска инспектор
58/20.05.2019г. Светлозар Панайотов инспектор
59/20.05.2019г.    
60/21.05.2019г.    
61/27.05.2019г. Димитър Тюфекчиев инспектор
62/27.05.2019г. Галин Василев инспектор
63/03.06.2019г. Димитринка Янева инспектор
64/11.06.2019г.    
65/12.06.2019г. Павел Енилов главен инспектор
66/17.06.2019г.    
67/17.06.2019г. Евгени Дилов главен инспектор
68/17.06.2019г.    
69/17.06.2019г.    
70/17.06.2019г.    
71/01.07.2019г. Мария-Луиза Янчева старши инспектор
72/01.07.2019г. Милена Димитрова инспектор
73/01.07.2019г. Мария Асенова помощник -инспектор
74/15.07.2019г. Ваня Павлова инспектор
75/15.07.2019г. Радослава Тодорина старши юрисконсулт
76/15.07.2019г.    
77/24.07.2019г. Теодора Божичкова помощник-инспектор
78/01.08.2019г.    
79/01.08.2019г.    
80/12.08.2019г. Александър Димитров помощник - инспектор
81/14.08.2019г.    
82/19.08.2019г.    
83/26.08.2019г. Георги Виденов помощник - инспектор
84/02.09.2019г. Нели Дойнова помощник-инспектор
85/10.09.2019г. Петя Цанова помощник-инспектор
86/30.09.2019г. Гюнейт Салиев инспектор
87/01.10.2019г.    
88/01.10.2019г. Аглая Григорова помощник-инспектор
89/14.10.2019г.    
90/14.10.2019г. Юлиян Петров директор
91/14.10.2019г. Милена Ангелова старши инспектор
92/21.10.2019г.    
93/14.11.2019г.    
94/18.11.2019г.    
95/18.11.2019г.    
96/18.11.2019г.    
97/18.11.2019г.    
98/25.11.2019г. Гергана Стефанова инспектор
99/25.11.2019г.    
100/09.12.2019г. Атанася Ковачева помощник-инспектор
101/10.12.2019г.    
102/16.12.2019г. Мария Тодорова помощник-инспектор
Вх. номер Име, презиме фамилия Длъжност
1/27.04.2018г.    
2/02.05.2018г. Никола Цоцев началник на отдел
3/08.05. 2018г.    
4/18.05.2018г. Теменужка Дъбова старши инспектор
5/28.05.2018г. Кирчо Кирев директор
6/05.06.2018г.    
7/18.06.2018г.    
8/18.06.2018г.    
9/25.06.2018г. Галя Георгиева помощник-инспектор
10/25.06.2018г.    
11/25.06.2018г.    
12/25.06.2018г.    
13/26.06.2018г.    
14/02.07.2018г. Айлин Мехмед старши инспектор
15/02.07.2018г.    
16/02.07.2018г.    
17/02.07.2018г. Ивелина Димитрова старши инспектор
18/04.07.2018г.    
19/09.07.2018г. Владимир Вутов старши юрисконсулт
20/09.07.2018г. Диана Едрева помощник-инспектор
21/09.07.2018г.    
22/09.07.2018г. Гергана Борисова помощник-инспектор
23/23.07.2018г. Атанас Пейчинов инспектор
24/23.07.2018г.    
25/23.07.2018г. Галин Николов юрисконсулт
26/01.08.2018г. Румен Манев инспектор
27/10.08.2018г.    
28/13.08.2018г.    
29/21.08.2018г. Здравка Първанова инспектор
30/03.09.2018г. Денчо Денев инспектор
30А/03.09.2018г.    
30Б/03.09.2018г.    
31/03.09.2018г. Габриела Георгиева помощник-инспектор
32/17.09.2018г. Радослава Колева помощник-инспектор
33/25.09.2018г. Силвена Сиромахова помощник-инспектор
34/01.10.2018г. Али Салиф инспектор
35/01.10.2018г. Валентина Бибева младши експерт
36/01.10.2018г. Луиза Габрова старши инспектор
37/08.10.2018г. Ивета Николова помощник-инспектор
38/08.10.2018г. Валентина Стоянова главен инспектор
39/08.10.2018г. Венелин Панев началник на отдел
40/10.10.2018г.    
41/15.10.2018г. Диляна Цекова главен експерт
42/29.10.2018г.    
43/29.10.2018г.    
44/01.11.2018г.    
45/07.11.2018г. Мариана Димитрова инспектор
46/12.11.2018г. Кристина Делиева помощник-инспектор
47/04.12.2018г. Мариета Иванова помощник-инспектор
48/04.12.2018г. Юлиян Илиев помощник-инспектор
49/10.12.2018г.    
50/10.12.2018г.    
51/11.12.2018г. Александър Мишев помощник-инспектор