Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ т.1

Рег.№ Име, презиме, фамилия Длъжност
1/04.01.2022г.    
2/04.01.2022г.    
3/04.01.2022г. Цветомила Недкова инспектор
4/04.01.2022г.    
5/04.01.2022г.    
6/17.01.2022г.    
7/24.01.2022г.    
8/01.02.2022г.    
9/07.02.2022г. Антония Дечева главен инспектор
10/15.02.2022г.    
11/21.02.2022г. Ана-Мария Стоянова юрисконсулт
12/01.03.2022г.    
13/01.03.2022г. Димитър Владимиров главен експерт
14/01.03.2022г.    
15/01.03.2022г. Радослава Иванова директор
16/01.03.2022г.    
17/01.03.2022г.    
18/01.03.2022г.    
19/01.03.2022г.    
20/01.03.2022г.    
21/01.03.2022г.    
22/07.03.2022г.    
23/07.03.2022г.    
24/07.03.2022г.    
25/07.03.2022г.    
26/07.03.2022г.    
27/10.03.2022г.    
28/01.04.2022г. Екатерина Примова главен инспектор
29/04.04.2022г.    
30/05.04.2022г.    
31/06.04.2022г. Таня Иванова старши специалист
32/11.04.2022г. Виолета Иванова старши инспектор
33/11.04.2022г. Благовест Петров старши инспектор
34/14.04.2022г.    
35/26.04.2022г. Цветелина Янева старши инспектор
36/27.04.2022г. Катрин Найденова старши юрисконсулт
37/03.05.2022г. Емил Петков старши инспектор
38/19.05.2022г.    
39/25.05.2022г. Галин Кънев главен инсперктор
40/01.06.2022г. Даниела Динева старши експерт
41/01.06.2022г. Ирина Ланзова директор
42/01.06.2022г. Петя Александрова главен експерт
43/10.06.2022г.    
44/15.06.2022г.    
45/21.06.2022г. Христо Демиревски старши юрисконсулт
46/21.06.2022г. Цветина Ванкова - Димитрова старши инспектор
47/01.07.2022г. Игнат Гюров главен инспектор
48/08.07.2022г. Миглена Гергинова директор
49/11.07.2022г. Снежана Младенова инспектор
50/18.07.2022г. Минка Иванова директор
51/18.07.2022г. Пенка Николова директор
52/18.07.2022г. Теодора Стоянова инспектор
53/01.08.2022г. Иван Илиев главен експерт
54/02.08.2022г. Димитър Манев старши  експерт
55/10.08.2022г.    
56/10.08.2022г.    
57/17.08.2022г. Розалина Стефанова директор
58/17.08.2022г. Севдалина Вичева главен експерт
59/23.08.2022г.    
60/23.08.2022г.    
61/01.09.2022г. Деница Василева главен експерт
62/01.09.2022г. Джейлян Юнузова главен инспектор
63/01.09.2022г. Мориц Левиев главен специалист
64/12.09.2022г.    
65/19.09.2022г. Калоян Косев главен инспектор
66/26.09.2022г. Таня Пазвантова главен експерт
67/03.10.2022г.    
68/03.10.2022г. Александър Иванов старши специалист
69/10.10.2022г.    
70/17.10.2022г. Цветомила Филипова зам. изпълнителен директор
71/14.11.2022г. Йоана Монева старши инспектор
72/08.12.2022г.    
73/08.12.2022г. Андреана Стоянова инспектор
74/08.12.2022г. Ваня Василева инспектор
75/08.12.2022г. Деница Сотирова инспектор
76/08.12.2022г. Миглена Ангелова инспектор
77/12.12.2022г. Николай Георгиев инспектор
78/15.12.2022г. Благовест Илиев инспектор
79/15.12.2022г. Виолета Добрева инспектор
80/15.12.2022г. Даниела Владимирова инспектор
81/15.12.2022г. Георги Тодоров инспектор
82/15.12.2022г. Гергана Бозакова инспектор
83/15.12.2022г. Десислава Христова инспектор
84/15.12.2022г.    
85/15.12.2022г. Любомир Джувтов инспектор
86/16.12.2022г. Натали Михова инспектор
87/16.12.2022г.    
88/19.12.2022г. Миглена Атанасова инспектор
89/19.12.2022г. Латинка Тошева инспектор
90/19.12.2022г. Галина Асенова инспектор
91/19.12.2022г. Аглая Григорова инспектор
92/21.12.2022г. Димитър Димитров инспектор
93/22.12.2022г. Мария Михайлова инспектор
94/22.12.2022г. Иван Димов инспектор
95/22.12.2022г. Венелин Алексиев инспектор
96/22.12.2022г. Радослав Желев инспектор
97/22.12.2022г. Ивелина Йотова директор
Рег.№ Име, презиме, фамилия Длъжност
1/18.01.2021г.    
2/18.01.2021г.    
3/20.01.2021г. Николай Карагеоргиев старши юрисконсулт
4/20.01.2021г. Тони Веселинов главен експерт
5/01.02.2021г.    
6/03.02.2021г. Мерджан Мехмед юрисконсулт
7/03.02.2021г..    
8/03.02.2021г. Хасан Хасанов инспектор
9/15.02.2021г. Полина Тодорова инспектор
10/17.02.2021г. Светла Великова старши инспектор
11/17.02.2021г.    
12/22.02.2021г. Васил Пакулев старши юрисконсулт
13/01.03.2021г.   младши експерт
14/01.03.2021г.   младши експерт
15/01.03.2021г.   младши експерт
16/01.03.2021г.   младши експерт
17/01.03.2021г.    младши експерт
18/01.03.2021г.   младши експерт
19/01.03.2021г.    
20/01.03.2021г.    
21/01.03.2021г.   младши експерт
22/01.03.2021г.   младши експерт
23/01.03.2021г.   младши експерт
24/01.03.2021г.   младши експерт
25/01.03.2021г.   младши експерт
26/01.03.2021г.   младши експерт
27/01.03.2021г.   младши експерт
28/01.03.2021г.    
29/01.03.2021г.   младши експерт
30/01.03.2021г.   младши експерт
31/01.03.2021г.   младши експерт
32/01.03.2021г. Божидар Даскалов инспектор
33/01.03.2021г.  Даниел Цаков инспектор
34/01.03.2021г.    
35/01.03.2021г. Ренета  Петрова инспектор
36/08.03.2021г.    
37/08.03.2021г.   младши експерт
38/08.03.2021г.   младши експерт
39/10.03.2021г. Елина Гогова инспектор
40/12.03.2021г. Мая Спасова директор
41/15.03.2021г.    
42/22.03.2021г. Юлия Дардова старши инспектор
43/05.04.2021г. Спасимир Лобутов инспектор
44/13.05.2021г. Мариана Димитрова главен експерт
45/17.05.2021г. Станислав Добрев инспектор
46/01.06.2021г. Александрина Атанасова юрисконсулт
47/01.06.2021г.    
48/01.06.2021г. Силвена Сиромахова инспектор
49/14.06.2021г.    
50/28.06.2021г.    
51/30.06.2021г.    
52/01.07.2021г. Елеонора Станчева младши експерт
53/05.07.2021г. Анастасия Кирякова инспектор
54/12.07.2021г.    
55/26.07.2021г. Цветомира Борисова инспектор
56/02.08.2021г.    
57/02.08.2021г.    
58/02.08.2021г. Катлина Дралчева инспектор
59/02.08.2021г.    
60/02.08.2021г.    
61/02.08.2021г. Владимира Николова инспектор
62/24.08.2021г.    
63/25.08.2021г.    
64/01.09.2021г. Руслан Влаев инспектор
65/13.09.2021г. Татяна Георгиева инспектор
66/13.09.2021г. Васил Милев главен експерт
67/16.09.2021г. Мария Тодорова инспектор
68/01.10.2021г.    
69/26.10.2021г. Борислава Тодорова главен инспектор
70/15.11.2021г. Александра Панайотова инспектор
71/15.11.2021г. Ана Митова инспектор
72/17.11.2021г.    
73/13.12.2021г.    
74/13.12.2021г.    
75/15.12.2021г. Катя Филипова директор
76/29.12.2021г. Теодора Божичкова инспектор
Вх. номер Име, презиме фамилия Длъжност
1/15.01.2020г.    
2/15.01.2020г.    
3/20.01.2020г.    
4/03.02.2020г.    
5/10.02.2020г.    
6/17.02.2020г.    
7/17.02.2020г.    
8/19.02.2020г.    
9/24.02.2020г.    
10/09.03.2020г.    
11/16.03.2020г.    
12/23.03.2020г.    
13/01.04.2020г.    
14/01.04.2020г.    
15/09.04.2020г.    
16/23.04.2020г.    
17/01.07.2020г.    
18/01.07.2020г.    
19/01.07.2020г.    
20/01.07.2020г.    
21/06.07.2020г. Мария Тончева инспектор
22/07.07.2020г.    
23/07.07.2020г. Станислава Веселинова инспектор
24/13.07.2020г. Таня Костова инспектор
25/13.07.2020г. Мая Котева инспектор
26/13.07.2020г. Димитринка Йончева старши инспектор
27/27.07.2020г.    
28/03.08.2020г.    
29/14.08.2020г. Христина Петрова старши инспектор
30/17.08.2020г.    
31/17.08.2020г.    
32/17.08.2020г.    
33/20.08.2020г.    
34/21.09.2020г. Мария Стоянова старши инспектор
35/21.09.2020г.    
36/28.09.2020г.    
37/01.10.2020г. Николина Найденова старши инспектор
38/01.10.2020г. Диана Димитрова старши инспектор
39/07.10.2020г.    
40/12.10.2020г.    
41/15.10.2020г.    
42/16.10.2020г. Даниела Йорданова старши инспектор
43/19.10.2020г.    
44/05.11.2020г.    
45/16.11.2020г.    
46/24.11.2020г.    
47/24.11.2020г.    
48/26.11.2020г.    
49/01.12.2020г.    
50/01.12.2020г. Светла Петкова - Илиева старши инспектор
51/10.12.2020г.    
52/14.12.2020г. Мария Димитрова инспектор
53/22.12.2020г. Спасимира Евстатиева инспектор
Вх. номер  Име, презиме фамилия  Длъжност
1/02.01.2019г.    
2/02.01.2019г.    
3/02.01.2019г.    
4/02.01.2019г.    
5/02.01.2019г.    
6/02.01.2019г.    
7/02.01.2019г. Радослава Сиракова главен експерт
8/02.01.2019г.    
9/02.01.2019г.    
10/03.01.2019г.    
11/10.01.2019г.    
12/14.01.2019г.    
13/23.01.2019г.    
14/01.02.2019г. Кина Стефанова старши инспектор
15/01.02.2019г.    
16/04.02.2019г.    
17/04.02.2019г.    
18/04.02.2019г.    
19/06.02.2019г. Ивайло Иванов старши юрисконсулт
20/06.02.2019г. Софка Иванова инспектор
21/06.02.2019г.    
22/08.02.2019г.    
23/11.02.2019г.    
24/11.02.2019г.    
25/11.02.2019г.    
26/11.02.2019г.    
27/12.02.2019г. Павлина Николова старши инспектор
28/13.02.2019г.    
29/14.02.2019г.    
30/14.02.2019г.    
31/18.02.2019г.    
32/18.02.2019г.    
33/18.02.2019г.    
34/18.02.2019г.    
35/22.02.2019г.    
36/25.02.2019г. Димитър Маджаров юрисконсулт
37/01.03.2019г. Пламена Иванова старши инспектор
38/01.03.2019г. Елина Борисова главен експерт
39/11.03.2019г.    
40/12.03.2019г.    
41/18.03.2019г. Ана Благоева инспектор
42/18.03.2019г.    
43/18.03.2019г.    
44/18.03.2019г.    
45/18.03.2019г. Валентин Вангелов старши инспектор
46/20.03.2019г.    
47/20.03.2019г.    
48/27.03.2019г.    
49/01.04.2019г.    
50/01.04.2019г. Цветелия Петрова главен експерт
51/15.04.2019г.    
52/07.05.2019г.    
53/07.05.2019г. Десислава Смърданска инспектор
54/13.05.2019г. Никола Ватахски инспектор
55/13.05.2019г.    
56/14.05.2019г.    
57/20.05.2019г. Сара Йосифовска инспектор
58/20.05.2019г.   инспектор
59/20.05.2019г.    
60/21.05.2019г.    
61/27.05.2019г. Димитър Тюфекчиев инспектор
62/27.05.2019г. Галин Василев инспектор
63/03.06.2019г. Димитринка Янева инспектор
64/11.06.2019г.    
65/12.06.2019г.    
66/17.06.2019г.    
67/17.06.2019г. Евгени Дилов главен инспектор
68/17.06.2019г.    
69/17.06.2019г.    
70/17.06.2019г.    
71/01.07.2019г. Мария-Луиза Янчева старши инспектор
72/01.07.2019г. Милена Димитрова инспектор
73/01.07.2019г.    
74/15.07.2019г. Ваня Павлова инспектор
75/15.07.2019г. Радослава Тодорина старши юрисконсулт
76/15.07.2019г.    
77/24.07.2019г.    
78/01.08.2019г.    
79/01.08.2019г.    
80/12.08.2019г.    
81/14.08.2019г.    
82/19.08.2019г.    
83/26.08.2019г.    
84/02.09.2019г.    
85/10.09.2019г.    
86/30.09.2019г. Гюнейт Салиев инспектор
87/01.10.2019г.    
88/01.10.2019г.    
89/14.10.2019г.    
90/14.10.2019г.    
91/14.10.2019г. Милена Ангелова старши инспектор
92/21.10.2019г.    
93/14.11.2019г.    
94/18.11.2019г.    
95/18.11.2019г.    
96/18.11.2019г.    
97/18.11.2019г.    
98/25.11.2019г. Гергана Стефанова инспектор
99/25.11.2019г.    
100/09.12.2019г.    
101/10.12.2019г.    
102/16.12.2019г.    
Вх. номер Име, презиме фамилия Длъжност
1/27.04.2018г.    
2/02.05.2018г. Никола Цоцев началник на отдел
3/08.05. 2018г.    
4/18.05.2018г. Теменужка Дъбова старши инспектор
5/28.05.2018г. Кирчо Кирев директор
6/05.06.2018г.    
7/18.06.2018г.    
8/18.06.2018г.    
9/25.06.2018г.    
10/25.06.2018г.    
11/25.06.2018г.    
12/25.06.2018г.    
13/26.06.2018г.    
14/02.07.2018г. Айлин Мехмед старши инспектор
15/02.07.2018г.    
16/02.07.2018г.    
17/02.07.2018г. Ивелина Димитрова старши инспектор
18/04.07.2018г.    
19/09.07.2018г. Владимир Вутов старши юрисконсулт
20/09.07.2018г.    
21/09.07.2018г.    
22/09.07.2018г.    
23/23.07.2018г. Атанас Пейчинов инспектор
24/23.07.2018г.    
25/23.07.2018г. Галин Николов юрисконсулт
26/01.08.2018г. Румен Манев инспектор
27/10.08.2018г.    
28/13.08.2018г.    
29/21.08.2018г.    
30/03.09.2018г.    
30А/03.09.2018г.    
30Б/03.09.2018г.    
31/03.09.2018г.    
32/17.09.2018г.    
33/25.09.2018г.    
34/01.10.2018г. Али Салиф инспектор
35/01.10.2018г. Валентина Бибева младши експерт
36/01.10.2018г. Луиза Габрова старши инспектор
37/08.10.2018г.    
38/08.10.2018г. Валентина Стоянова главен инспектор
39/08.10.2018г. Венелин Панев началник на отдел
40/10.10.2018г.    
41/15.10.2018г.    
42/29.10.2018г.    
43/29.10.2018г.    
44/01.11.2018г.    
45/07.11.2018г. Мариана Димитрова инспектор
46/12.11.2018г.    
47/04.12.2018г.    
48/04.12.2018г.    
49/10.12.2018г.    
50/10.12.2018г.    
51/11.12.2018г.