Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ т.2

Рег.№ Име, презиме, фамилия Длъжност  Декларация
1/04.01.2022г.      
2/13.01.2022г. Катя Филипова Директор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
3/14.01.2022г. Теодора  Божичкова Инспектор

/documents/2022-01/untitled.png

/documents/2022-01/untitled2.png

4/18.01.2022г.      
5/31.01.2022г. Персиан  Тотев технически сътрудник deklaraciya-interesi.xls-.pdf
6/31.01.2022г.      
7/02.02.2022г. Цветомила  Недкова Инспектор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
8/17.02.2022г      
9/18.02.2022г.      
10/22.02.2022г. Цветелина Янева Старши експерт deklaraciya-interesi-3.pdf
11/23.02.2022г. Антония Дечева Главен инспектор deklaraciya-interesi.pdf
12/07.03.2022г. Димитър Владимиров Главен експерт deklaraciya-interesi_0.pdf
13/10.03.2022г.      
14/14.03.2022г.      
15/14.03.2022г.      
16/14.03.2022г.      
17/14.03.2022г.      
18/15.03.2022г.      
19/17.03.2022г.      
20/17.03.2022г. Ана-Мария Стоянова Юрисконсулт deklaraciya-interesi.pdf
21/22.03.2022г.      
22/22.03.2022г.      
23/23.03.2022г.      
24/23.03.2022г.      
25/24.03.2022г.      
26/25.03.2022г. Радослава Иванова Директор deklaraciya-konpi-pdf
27/25.03.2022г.      
28/30.03.2022г.      
134/28.04.2022г. Екатерина Примова Главен инспектор deklaraciya-interesi.pdf
135/28.04.2022г. Виолета  Иванова Старши инспектор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
146/29.04.2022г. Таня Иванова Старши специалист deklaraciya-interesi-4.pdf
161/03.05.2022г.      
184/03.05.2022г.      
206/04.05.2022г. Андон Петров Инспектор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
303/11.05.2022г. Емил Петков Старши инспектор deklaraciya-interesi-12.pdf
333/11.05.2022г. Благовест Петров Старши инспектор deklaraciya-interesi.pdf
464/13.05.2022г. Катрин Найденова Старши юрисконсулт zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
497/06.06.2022г. Галин Кънев Главен инспектор deklaraciya-interesi-.pdf
498/06.06.2022г. Ирина Ланзова Директор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
499/27.06.2022г. Петя Александрова Главен експерт deklaraciya-interesi.pdf
500/28.06.2022г. Цветина Ванкова-Димитрова Старши инспектор of-9-deklaraciya-interesi.pdf
501/29.06.2022г. Даниела Динева Старши експерт zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
502/08.07.2022г.    

 

503/12.07.2022г. Ивелина Кожухарова Главен инспектор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
504/13.07.2022г. Христо Демиревски Старши юрисконсулт deklaraciya-interesi_0.pdf
505/15.07.2022г. Снежана Младенова Инспектор -zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
506/18.07.2022г. Игнат Гюров Главен инспектор deklaraciya-interesi_1.pdf
507/26.07.2022г. Теодора Стоянова Инспектор laraciya-interesi-stoyanova.pdf
508/03.08.2022г. Миглена Гергинова Директор deklaraciya-interesi.pdf
509/10.08.2022г. Пенка Николова Директор deklaraciya-interesi.pdf
510/15.08.2022г. Минка Иванова Директор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
511/15.08.2022г. Димитър Манев Старши експерт zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
512/17.08.2022г. Елена Аврамова Началник отдел deklaraciya-interesi.pdf
513/22.08.2022г. Иван Илиев Главен експерт deklaraciya-2.pdf
514/02.09.2022г. Розалина Стефанова Директор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
515/05.09.2022г.      
516/05.09.2022г.      
517/13.09.2022г. Севдалина Вичева Главен експерт kopie-na-4ae1ca99-s.v.-ia-git.pdf
518/13.09.2022г. Мориц Левиев Главен специалист zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
519/13.09.2022г. Джейлян Юнузова Главен инспектор -deklaraciya-interesi-12.pdf
520/20.09.2022г. Деница Василева Началник отдел zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
521/21.09.2022г. Александър Алексиев Старши инспектор deklaraciya-interesi_0.pdf
522/11.10.2022г.      
523/11.10.2022г.      
524/11.10.2022г. Калоян Косев Главен инспектор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
525/12.10.2022г. Таня Пазвантова Главен експерт 1/deklaraciya-interesi-oknch.pdf
526/28.10.2022г. Александър Иванов Старши специалист -na-9-deklaraciya-interesi.pdf
527/01.11.2022г.      
528/09.12.2022г. Йоана Монева Старши инспектор Декларация%20интереси.pdf
529/14.12.2022г. Андреана Стоянова Инспектор Стоянова.pdf
530/14.12.2022г. Ваня Василева Инспектор 20Ваня%20Василева.pdf
531/14.12.2022г. Миглена Ангелова Инспектор %20Миглена%20Ангелова.pdf
532/14.12.2022г. Деница Сотирова Инспектор %20Деница%20Сотирова.pdf
533/15.12.2022г. Иван Иванов Инспектор ivan_mikhaylov_ivanov-2.pdf
534/15.12.2022г. Гергана Бозакова Инспектор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
535/20.12.2022г. Натали Михова Инспектор natali-mikhova.pdf
536/21.12.2022г. Кръстан Наков Инспектор Декларация интереси-.pdf
Рег.№ Име, презиме, фамилия Длъжност  Декларация
1/04.01.2021г. Мария  Димитрова Инспектор deklaraciya-interesi-m.d.pdf
2/11.01.2021г. Спасимира  Евстатиева Инспектор deklaraciya-interesi-s.e.pdf
3/20.01.2021г. Николай  Карагеоргиев Старши юрисконсулт zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
4/01.02.2021г.      
5/10.02.2021г. Тони Веселинов Главен експерт deklaraciya-interesi.pdf
6/10.02.2021г.      
7/10.02.2021г.      
8/22.02.2021г. Полина  Тодорова Инспектор deklaraciya-interesi.pdf
9/24.02.2021г.     f
10/24.02.2021г. Светла  Вълкова Старши инспектор svetla-2.pdf
11/25.02.2021г. Мерджан  Мехмед Юрисконсулт deklaraciya-interesi.pdf
12/25.02.2021г. Хасан Хасанов Инспектор deklaraciya-interesi.pdf
12А/25.02.2021г. Силвия  Трендафилова Старши юрисконсулт deklaraciya-interesi_0.pdf

13/05.03.2021г.

Георги  Борисов Инспектор deklaraciya-interesi.pdf
14/08.03.2021г. Васил  Пакулев Старши юрисконсулт zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
15/08.03.2021г.      
16/09.03.2021г.      
17/09.03.2021г.      
18/10.03.2021г.      
19/11.03.2021г.      
20/12.03.2021г.      
21/12.03.2021г.      
22/12.03.2021г.      
23/12.03.2021г. Даниел Цаков Инспектор deklaraciya-interesi.pdf
24/15.03.2021г. Надежда  Василева Инспектор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
25/15.03.2021г. Елина  Гогова Инспектор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
26/15.03.2021г.      
27/15.03.2021г.       
28/15.03.2021г.      
29/15.03.2021г.      
30/15.03.2021г.      
31/17.03.2021г.      
32/17.03.2021г.      
33/18.03.2021г.      
34/18.03.2021г.      
35/19.03.2021г.      
36/22.03.2021г.      
37/22.03.2021г.      
38/24.03.2021г. Мая  Спасова Директор deklaraciya-interesi.pdf
39/25.03.2021г. Божидар  Даскалов Инспектор deklaraciya-interesi.pdf
40/29.03.2021г.      
43/06.04.2021г. Спасимир Димитров Лобутов Инспектор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
55/09.04.2021г. Юлия  Дардова Старши експерт deklaraciya-interesi.pdf
57/12.04.2021г.      
58/12.04.2021г.      
525/02.06.2021г Станислав  Добрев Инспектор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
526/08.06.2021г Мариана Димитрова Главен експерт mariana-dimitrova.pdf
528/10.06.2021г Александрина  Атанасова Юрисконсулт deklaraciya-interesi.pdf
529/14.06.2021г      
530/21.06.2021г.      
531/21.06.2021г. Силвена  Сиромахова Инспектор zpkonpi_d35a1t2-.pdf
532/01.07.2021г. Виктория  Ворошилова Специалист zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
534/09.07.2021г.      
535/13.07.2021г. Елеонора  Станчева Младши експерт deklaraciya-interesi.pdf
536/16.07.2021г. Анастасия  Кирякова Инспектор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
537/20.07.2021г. Васил  Попов Инспектор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
538/27.07.2021г.      
539/11.08.2021г. Цветомира  Борисова Инспектор deklaraciya-interesi.pdf
540/13.08.2021г.      
541/16.08.2021г.      
542/16.08.2021г. Катлина  Дралчева Инспектор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
543/17.08.2021г. Владимира  Николова Инспектор interesi-nikolova.pdf
544/17.08.2021г.      
545/27.08.2021г.      
546/02.09.2021г.      
547/10.09.2021г.      
548/21.09.2021г. Руслан Владков Влаев Инспектор deklaraciya-interesi.pdf
549/21.09.2021г. Татяна  Георгиева Инспектор deklaraciya-interesi.pdf
550/21.09.2021г. Васил  Милев Главен експерт zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
551/27.10.2021г.      
552/18.11.2021г.      
553/03.12.2021г. Александра  Панайотова Инспектор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
554/06.12.2021 Ана  Митова Инспектор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
555/31.12.2021г.      
Рег.№ Име, презиме, фамилия Длъжност  Декларация
1/10.01.2020      
2/29.01.2020 Албена Бобева Лилова Старши експерт  
3/11.02.2020      
4/12.02.2020      
5/04.03.2020      
6/04.03.2020      
7/06.03.2020      
8/13.03.2020      
9/22.03.2020      
14/06.04.2020      
142/29.04.2020      
260/08.05.2020      
363/13.05.2020      
371/13.05.2020      
495А/30.06.2020 Радостина Младенова Боянова Старши юрисконсулт pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (789.25 KB)
496/07.07.2020      
497/10.07.2020 Станислава Йорданова Веселинова Инспектор pdf.gif35_al1_t2_cast_II_interesi.pdf (790.01 KB)
498/10.07.2020      (788.9 KB)
499/14.07.2020      
500/15.07.2020 Таня Ангелова Костова Инспектор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (788.72 KB)
501/15.07.2020 Мая Димитрова Котева Инспектор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (790.33 KB)
502/17.07.2020      
503/27.07.2020      
505/30.07.2020      
506/03.08.2020      
507/04.08.2020 Мария Русева Тончева Инспектор pdf.gif9_Deklaraci interesi.pdf (786.71 KB)
508/10.08.2020 Димитринка Илиева Йончева Старши инспектор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (790.34 KB)
509/20.08.2020 Мария Христова Стоянова Инспектор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (787.84 KB)
509A/20.08.2020 Ваня Маринова Джупанова Главен експерт deklaraciya-interesi.pdf
510/21.08.2020      (789.16 KB)
511/03.09.2020 Тинка Борисова Тодорова Главен инспектор pdf.gifCopy_of_9_Deklaraci_interesi.pdf (787.03 KB)
512/09.09.2020 Христина Антонова Петрова Старши инспектор pdf.gif9_Deklaraci___interesi.pdf (789.14 KB)
513/11.09.2020      
514/16.09.2020      
516/05.10.2020 Николина Василева Найденова Старши инспектор nikolina_vasileva_naydenova.-9.pdf
517/06.10.2020      
518/06.10.2020 Светла Константинова Спасова Главен експерт zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
519/13.10.2020 Диана Михайлова Димитрова Старши инспектор diana_mikhaylova_dimitrova-2.pdf
520/23.10.2020 Даниела Пламенова Йорданова Старши инспектор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
521/23.10.2020      
522/03.12.2020 Калина Чавдарова Христова Старши юрисконсулт deklaraciya-interesi.pdf
523/04.12.2020      
525/08.12.2020 Светла Вълчева Петкова-Илиева Старши инспектор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
526/08.12.2020      
527/22.12.2020      
528/22.12.2020      
530/29.12.2020      
       
Рег.№ Име, презиме, фамилия Длъжност  Декларация
1/02.01.2019      
2/02.01.2019      
3/02.01.2019      
4/02.01.2019      
5/02.01.2019      
6/02.01.2019 Радослава Асенова Сиракова Главен експерт pdf.gifKopie_na_9_Deklaraci interesi_1.pdf (654.01 KB)
7/02.01.2019      
8/03.01.2019      
9/07.01.2019      
10/09.01.2019      
11/14.01.2019 Галин Върбанов Василев Главен инспектор pdf.gif2_9_Deklaraci___interesi.pdf (650.68 KB)
12/15.01.2019      
13/01.02.2019 Кина Йорданова Стефанова Старши инспектор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.15 KB)
14/01.02.2019      
15/06.02.2019 Ивайло Росенов Иванов Старши юрисконсулт pdf.gif9_Deklaraci___interesi.pdf (652.48 KB)
16/08.02.2019      
17/08.02.2019      
18/08.02.2019      
19/19.02.2019      
20/19.02.2019      
21/19.02.2019      
22/20.02.2019      
23/20.02.2019      
24/20.02.2019      
25/20.02.2019      
26/20.02.2019      
27/20.02.2019      
28/22.02.2019      
29/22.02.2019      
30/25.02.2019      
31/25.02.2019      
31А/26.02.2019 Софка Бужова Иванова Инспектор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (790.46 KB)
32/26.02.2019 Димитър Николаев Маджаров Юрисконсулт pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.93 KB)
33/26.02.2019      
34/26.02.2019 Павлина Златкова Николова Старши инспектор pdf.gifDeklaraci___interesi.pdf (790.6 KB)
35/06.03.2019      
37/07.03.2019 Елина Бойчева Борисова Старши инспектор pdf.gif5af15838de957.pdf (782.58 KB)
38/11.03.2019      
39/12.03.2019      
40/14.03.2019 Пламена Петрова Иванова Старши инспектор pdf.gifPlamena_Ivanova.pdf (789.54 KB)
41/18.03.2019      
42/18.03.2019 Елка Ангелова Георгиева Инспектор pdf.gif1_9_Deklaraci___interesi.pdf (791.51 KB)
43/18.03.2019 Валентин Ангелов Вангелов Старши инспектор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (790.73 KB)
44/20.03.2019      
45/20.03.2019      
46/22.03.2019 Ана Наскова Благоева Инспектор pdf.gif3_9_Deklaraci___interesi.pdf (788.9 KB)
47/22.03.2019 Петър Цветанов Петров Главен инспектор pdf.gif2_9_Deklaraci___interesi.pdf (872.97 KB)
48/27.03.2019 Богомил Любомиров Николов Старши юриконсулт pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (790.16 KB)
49/01.04.2019      
50/02.04.2019 Цветелия Лъчезарова Петрова Главен експерт pdf.gif9_Deklaraci___interesi_cveteli___petrova.pdf (789.86 KB)
51/08.04.2019      
473/14.05.2019      
474/14.05.2019      
475/14.05.2019 Десислава Петрова Смърданска Инспектор pdf.gif9_Deklaraci___interesi_D._Sm__.pdf (789.37 KB)
496/14.05.2019 Марина Иванова Стоянова Инспектор pdf.gif_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (790.52 KB)
564/17.05.2019      
565/17.05.2019 Никола Лъчезаров Ватахски Инспектор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (790.91 KB)
566/20.05.2019      
569/22.05.2019      
570/06.06.2019 Димитър Томов Тюфекчиев Инспектор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (749.01 KB)
571/11.06.2019      
574/17.06.2019      
575/17.06.2019      
576/17.06.2019      
577/17.06.2019      
578/01.07.2019      
579/02.07.2019 Мартина Любенова Стойчева Старши инспектор pdf.gifinteresi_.pdf (787.86 KB)
581/02.07.2019 Евгени Недков Дилов Главен инспектор pdf.gifEvgeni_Dilov_interesi.pdf (1.23 MB)
582/29.07.2019      
583/05.08.2019      
584/13.08.2019      
585/13.08.2019      
586/20.08.2019      
587/26.08.2019      
588/02.09.2019      
589/11.09.2019      
590/01.10.2019      
591/14.10.2019      
592/24.10.2019 Милена Емилова Ангелова Старши инспектор  
593/28.10.2019      
594/11.11.2019      
595/12.11.2019      
596/18.11.2019 Благовеста Валентинова Ангелова Старши експерт pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (792.58 KB)
597/21.11.2019      (789.77 KB)
598/26.11.2019 Гергана Бориславова Стефанова Инспектор pdf.gif_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (791.11 KB)
599/26.11.2019      
600/04.12.2019      
601/10.12.2019      
602/10.12.2019      
Рег.№ Име, презиме, фамилия Длъжност  Декларация
1/08.05.2018 Костадин Иванов Тафков Старши инспектор pdf.gif48_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (656.67 KB)
2/08.05.2018      
3/08.05.2018 Ирена Димитрова Стоянова Инспектор pdf.gif1_5af15838de957.pdf (654.68 KB)
4/08.05.2018      
5/08.05.2018      
6/08.05.2018 Силвия Василева Стефанова Инспектор pdf.gif49_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (650.37 KB)
7/08.05.2018 Мария Кирилова Гогова Старши юрисконсулт pdf.gif50_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.14 KB)
8/08.05.2018 Ивайло Денчов Василев Главен инспектор pdf.gif51_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.03 KB)
9/08.05.2018 Любен Драганов Ивков Главен инспектор pdf.gif52_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (650.7 KB)
10/08.05.2018      
11/08.05.2018 Румен Йорданов Якимов Главен инспектор pdf.gif3_5af15838de957.pdf (654.46 KB)
12/08.05.2018 Пенка Илиева Георгиева Старши инспектор pdf.gif4_5af15838de957.pdf (648.96 KB)
13/08.05.2018 Катя Боянова Тасова Помощник - инспектор pdf.gifdoc02840120130715181724.pdf (1.86 MB)
14/08.05.2018 Любомир Георгиев Младенов Старши инспектор pdf.gif5_5af15838de957.pdf (650.66 KB)
15/08.05.2018 Веселин Александров Овчаров Главен инспектор pdf.gif54_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (649.38 KB)
16/10.05.2018 Рангелена Валентинова Миленкова Младши експерт pdf.gifRangelena.pdf (654.66 KB)
17/10.05.2018 Цветелина Георгиева Петрова Главен инспектор pdf.gif6_5af15838de957.pdf (654.56 KB)
18/10.05.2018      
19/10.05.2018 Александър Цветанов Борисов Главен инспектор pdf.gif56_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.04 KB)
20/10.05.2018      
21/10.05.2018 Райна Тодорова Янкова Младши експерт pdf.gif5af15838de957__2_.pdf (652.04 KB)
22/10.05.2018 Красимира Петкова Димова Главен инспектор pdf.gifDimova.pdf (655.7 KB)
23/10.05.2018 Янислав Василев Христов Главен инспектор pdf.gif7_5af15838de957.pdf (653.85 KB)
24/10.05.2018 Росица Георгиева Колева Помощник - инспектор pdf.gif57_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.09 KB)
25/10.05.2018 Тошо Йорданов Дончев Главен инспектор pdf.gif58_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.19 KB)
26/10.05.2018      
27/10.05.2018      
28/10.05.2018 Мария Костова Василева Главен инспектор pdf.gif9_5af15838de957.pdf (655.79 KB)
29/10.05.2018      
30/10.05.2018 Светла Желязкова Желязкова Главен инспектор pdf.gifdoc02208420130329220250.pdf (1.07 MB)
31/11.05.2018      
32/11.05.2018      
33/11.05.2018 Александър Цанков Иванов Старши юрисконсулт pdf.gif54_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.49 KB)
34/14.05.2018 Гергана Георгиева Костова Старши инспектор pdf.gif10_5af15838de957.pdf (653.92 KB)
35/14.05.2018 Николай Красимиров Котов Главен инспектор pdf.gifN_Kotov_2.pdf (654.86 KB)
36/15.05.2018      
37/15.05.2018      
38/15.05.2018 Гергана Валериева Тюрдиева Старши експерт pdf.gif69_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.06 KB)
39/15.05.2018      
40/15.05.2018      
41/15.05.2018      
42/15.05.2018      
43/15.05.2018      
44/15.05.2018      
45/15.05.2018 Павлин Васков Тодорв Директор pdf.gif79_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (650.79 KB)
46/15.05.2018      
47/16.05.2018      
48/16.05.2018 Ангелина Иванкова Тимонова Главен инспектор pdf.gif17_5af15838de957.pdf (654.29 KB)
49/16.05.2018      
50/16.05.2018 Климентина Ангелова Андреева Старши инспектор pdf.gifdoc02207920130329212458.pdf (1.2 MB)
51/16.05.2018      
52/16.05.2018 Кристияна Константинова Генова Главен инспектор pdf.gif80_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.49 KB)
53/16.05.2018      
54/16.05.2018      
55/16.05.2018 Силвия Валентинова Трайкова Старши юрисконсулт pdf.gif55_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.61 KB)
56/16.05.2018 Маргарита Данаилова Стоянова Главен инспектор pdf.gifMargarita_Sto__nova_1.pdf (653.8 KB)
57/17.05.2018 Панка Иванова Георгиева Помощник - инспектор pdf.gif18_5af15838de957.pdf (651.54 KB)
58/17.05.2018 Васил Иванов Бойкински Старши юрисконсулт pdf.gif74_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.12 KB)
59/17.05.2018 Румен Георгиев Младенов Директор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_3.pdf (654.79 KB)
60/17.05.2018 Виктория Събчева Вачкова Главен счетоводител pdf.gif23_5af15838de957.pdf (657.64 KB)
61/18.05.2018 Красимира Гичева Спасова Главен инспектор pdf.gif81_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.39 KB)
62/18.05.2018 Пламен Веселино Събев Главен инспектор pdf.gif63_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.14 KB)
63/18.05.2018      
64/18.05.2018 Наталия Атанасова Содаджиева Инспектор pdf.gif11_5af15838de957.pdf (653.46 KB)
65/18.05.2018 Цвета Митева Митева Главен инспектор pdf.gif12_5af15838de957.pdf (654.13 KB)
66/18.05.2018 Маргарита Валентинова Иванова - Дункова Началник отдел pdf.gif56_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (647.82 KB)
67/21.05.2018      
68/21.05.2018 Емран Кемран Исмаил Старши инспектор pdf.gif83_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.05 KB)
69/21.05.2018      
70/21.05.2018      
71/21.05.2018 Таня Николова Тричкова Главен инспектор pdf.gif24_5af15838de957.pdf (653.36 KB)
72/21.05.2018 Петър Георгиев Тончев Специалист pdf.gif57_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.89 KB)
73/21.05.2018 Николина Бойчева Атанасова Главен инспектор pdf.gif58_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (647.36 KB)
74/22.05.2018 Десислава Велева Велева - Иванова Юрисконсулт pdf.gif67_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.63 KB)
75/22.05.2018 Цветелина Гошова Петрова Старши инспектор pdf.gif85_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.81 KB)
76/22.05.2018      
77/22.05.2018 Силвия Бориславова Цекова Главен инспектор pdf.gif87_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.4 KB)
78/22.05.2018 Тихомир Георгиев Иванов Главен инспектор pdf.gif88_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.47 KB)
79/22.05.2018 Павлина Георгиева Терзиева Главен инспектор pdf.gif89_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.52 KB)
80/22.05.2018 Корнелия Иванова Петкова Главен инспектор pdf.gif90_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.64 KB)
81/22.05.2018      
82/22.05.2018      
83/22.05.2018      
84/23.05.2018 Стефка Георгиева Тошева Старши инспектор pdf.gif64_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.3 KB)
85/23.05.2018 Венцислава Валериева Руменова Старши инспектор pdf.gif65_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.34 KB)
86/23.05.2018 Владимир Стефанов Сребков Помощник - инспектор pdf.gif66_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.66 KB)
87/23.05.2018 Десислава Виорелова Викторова - Микова Старши юрисконсулт pdf.gif94_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.04 KB)
88/23.05.2018 Петър Тасев Петров Главен инспектор pdf.gif95_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.05 KB)
89/23.05.2018      
90/23.05.2018      
91/23.05.2018 Мая Кирилова Кирова - Петкова Старши юрисконсулт pdf.gif98_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.4 KB)
92/23.05.2018      
93/25.05.2018 Валя Тодорова Николаева Главен инспектор pdf.gifValya_Nikolaeva_2.pdf (652.21 KB)
94/25.05.2018 Мариана Георгиева Бояджиева Главен инспектор pdf.gifMariana_Bo__dzieva___cast_2.pdf (651.58 KB)
95/25.05.2018      
96/28.05.2018 Мая Руменова Кръстева Старши инспектор pdf.gif99_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.38 KB)
97/28.05.2018 Айсел Юсеин Исмаил Инспектор pdf.gifdoc02208320130329220200.pdf (1.21 MB)
98/28.05.2018 Виолета Иванова Иванова Старши инспектор pdf.gif20_5af15838de957.pdf (653 KB)
99/28.05.2018 Невена Минчева Стефанова Директор pdf.gif100_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.61 KB)
100/28.05.2018 Георги Иванов Иванов Старши инспектор pdf.gif25_5af15838de957.pdf (650.63 KB)
101/28.05.2018 Кремена пенева Попова Главен инспектор pdf.gif101_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.81 KB)
102/28.05.2018 Димитър Василев Петров Директор pdf.gif102_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.52 KB)
103/28.05.2018 Силвия Олегова Шишкова Старши инспектор pdf.gif103_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.76 KB)
104/28.05.2018 Светла Жорова Алексиева Главен инспектор pdf.gif104_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.21 KB)
105/28.05.2018 Вероника Георгиева Стоянова - Панталеева Главен инспектор pdf.gif105_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.23 KB)
106/28.05.2018 Бистра Тодорова Русева Помощник - инспектор pdf.gif106_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.37 KB)
107/28.05.2018 Миглена Кирилова Трифонова Старши инспектор pdf.gif107_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.01 KB)
108/28.05.2018 Младен Крумов Петков Главен инспектор pdf.gif108_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.04 KB)
109/28.05.2018 Любомир Кирилов Рангелов Главен инспектор pdf.gif109_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.16 KB)
110/28.05.2018 Полина Стилиянова Ангелова Старши инспектор pdf.gif110_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.24 KB)
111/29.05.2018      
112/29.05.2018      
113/29.05.2018      
114/29.05.2018 Димитър Стоянов Гушков Главен инспектор pdf.gif114_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (656.34 KB)
115/29.05.2018      
116/29.05.2018 Миглена Крумова Цветанов Старши инспектор pdf.gif116_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.36 KB)
117/29.05.2018 Антоанета Лефтерова Александрова - Чисандина Главен инспектор pdf.gif117_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.07 KB)
118/29.05.2018      
119/29.05.2018      
120/29.05.2018 Бойка Нейкова Шуманова Главен инспектор pdf.gif119_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.68 KB)
121/29.05.2018      
122/30.05.2018 Тодор Делчев Буюклиев Инспектор pdf.gif75_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.05 KB)
123/30.05.2018 Димитър Борисов Димитров Главен инспектор pdf.gif120_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.16 KB)
124/30.05.2018 Румяна Тодорова Вангелова Старши инспектор pdf.gif121_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.24 KB)
125/30.05.2018 Василка Петрова Боюклийска Главен инспектор pdf.gif76_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.98 KB)
126/30.05.2018 Фиоренца Михайлова Граматикова Главен инспектор pdf.gif77_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.92 KB)
127/30.05.2018 Цветослав Иванов Цонев Главен инспектор pdf.gif21_5af15838de957.pdf (653.02 KB)
128/30.05.2018 Митко Лалев Митев Директор pdf.gif22_5af15838de957.pdf (651.21 KB)
129/30.05.2018 Веселина Пенкова Цанова Старши инспектор pdf.gif23_5af15838de957.pdf (651.57 KB)
130/30.05.2018 Митко Здравков Кехайов Главен инспектор pdf.gif24_5af15838de957.pdf (654.96 KB)
131/30.05.2018      
132/30.05.2018 Любка Пенкова Бурназова Главен инспектор pdf.gif123_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.87 KB)
133/30.05.2018 Панка Георгиева Огорялкова Младши експерт pdf.gifPanka_Georgieva_Ogor__lkova.pdf (653.04 KB)
134/30.05.2018 Деян Василев Василев Главен инспектор pdf.gif124_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.55 KB)
135/30.05.2018 Бойко Аспарухов Николов Главен инспектор pdf.gifBo__ko_Nikolov_2_cast.pdf (649.03 KB)
136/30.05.2018      
137/30.05.2018 Надежда Бориславова Бельовска Финансов Контрольор pdf.gif59_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.23 KB)
138/30.05.2018 Христо Зарков Минков Главен инспектор pdf.gif69_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.07 KB)
139/30.05.2018      
140/30.05.2018 Славка Георгиева Пеева Инспектор pdf.gif78_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (650.06 KB)
141/30.05.2018 Катя Бориславова Грудева Старши юрисконсулт  
142/30.05.2018 Мария Николова Костадинова Старши инспектор pdf.gif160_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.52 KB)
143/30.05.2018      
144/30.05.2018 Иван Стефанов Чувитев Главен инспектор pdf.gif181_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.77 KB)
145/30.05.2018      
146/30.05.2018 Маргрета Обрешкова Минчева Главен инспектор pdf.gif37_5af15838de957.pdf (650.54 KB)
147/31.05.2018 Пенка Стамова Димитрова Главен инспектор pdf.gif38_5af15838de957.pdf (651.85 KB)
148/31.05.2018      
149/31.05.2018 Ирина Лъчезарова Богданова Главен инспектор pdf.gif162_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.29 KB)
150/31.05.2018 Деница Андреева Андреева Старши инспектор pdf.gif163_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.1 KB)
151/31.05.2018      
152/31.05.2018 Ирина Иванова Якимова Инспектор pdf.gif183_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.49 KB)
153/31.05.2018 Севастияна Иванова Георгиева Инспектор pdf.gifdoc02208020130329212541.pdf (1.21 MB)
154/31.05.2018 Иво Иванов Ангелов Старши инспектор pdf.gif153_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (649.61 KB)
155/31.05.2018      
156/31.05.2018      
157/31.05.2018      
158/31.05.2018 Силвия Александрова Кръстева Старши юрисконсулт pdf.gif158_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.88 KB)
159/31.05.2018      
160/31.05.2018 Донка Димитрова Русева Старши инспектор pdf.gif184_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.45 KB)
161/31.05.2018 Вероника Рачева Иванова - Николова Старши юрисконсулт pdf.gif185_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.42 KB)
162/31.05.2018      
163/31.05.2018      
164/31.05.2018 Румяна Маринова Иванова Помощник - инспектор pdf.gif28_5af15838de957.pdf (651.8 KB)
165/31.05.2018 Даниела Иванова Тодорова Старши инспектор pdf.gif154_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.87 KB)
166/31.05.2018 Мариана Стефанова Данаилова Главен инспектор pdf.gif155_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (650.53 KB)
167/31.05.2018 Росица Иванова Железова Главен инспектор pdf.gif156_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653 KB)
168/31.05.2018      
169/31.05.2018 Румяна Маринова Петрова Главен инспектор pdf.gif29_5af15838de957.pdf (650.98 KB)
170/31.05.2018 Данчо Дачев Димитров Директор pdf.gif30_5af15838de957.pdf (651.94 KB)
171/31.05.2018      
172/31.05.2018      
173/31.05.2018 Камелия Светлинова Танчева - Мутафова Старши юрисконсулт pdf.gif126_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (611.12 KB)
174/31.05.2018 Александър Лъчезаров Деков Юрисконсулт pdf.gif40_5af15838de957.pdf (653.64 KB)
175/31.05.2018 Димитър Иванов Бояджиев Старши инспектор pdf.gif127_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.84 KB)
176/31.05.2018 Марияна Койчева Димова Главен инспектор pdf.gif187_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.16 KB)
177/31.05.2018      
178/31.05.2018 Райна Недялкова Петкова Главен инспектор pdf.gif189_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.41 KB)
179/31.05.2018 Милка Борисова Янчева Главен Инспектор pdf.gif190_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.98 KB)
180/31.05.2018 Петранка Николова Тодоринска Старши юрисконсулт pdf.gif191_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.2 KB)
181/31.05.2018 Спаска Николова Стамболийска Главен инспектор pdf.gif192_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (656.88 KB)
182/31.05.2018      
183/31.05.2018 Галя Каменова Атанасова Главен инспектор pdf.gifCopy_of_5af15838de957.pdf (652.84 KB)
184/01.06.2018 Петя Неделчева Недкова Главен инспектор pdf.gif41_5af15838de957.pdf (653.59 KB)
185/01.06.2018      
186/01.06.2018      
187/01.06.2018      
188/01.06.2018 Християна Красимирова Петрова Инспектор pdf.gif167_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (657.07 KB)
189/01.06.2018 Мюмюне Ибрямова Акай Инспектор pdf.gif42_5af15838de957.pdf (653.2 KB)
190/01.06.2018 Светлана Радославова Костадинова Главен инспектор pdf.gif193_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.14 KB)
191/01.06.2018      
192/01.06.2018      
193/01.06.2018 Христо Маринов Константинов Главен инспектор pdf.gif5af15838de957HK.pdf (654.32 KB)
194/01.06.2018 Атанас Костов Големецов Старши юрисконсулт pdf.gif13_5af15838de957.pdf (655.36 KB)
195/01.06.2018 Елена Иванова Лозева Главен инспектор pdf.gif34_5af15838de957.pdf (655.55 KB)
196/01.06.2018 Кирчо Жеков Кирев Директор pdf.gifdoc02840220130715181844.pdf (2 MB)
197/01.06.2018 Пламен Боянов Байков Главен инспектор pdf.gif195_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.73 KB)
198/01.06.2018 Иван Асенов Иванов Директор pdf.gif196_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.6 KB)
199/01.06.2018      
200/01.06.2018 Васил Смилов Николов Главен инспектор pdf.gif129_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.15 KB)
201/01.06.2018 Мария Дичева Илиева Главен инспектор pdf.gif130_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.96 KB)
202/01.06.2018      
203/01.06.2018 Галя Иванова Димитрова Главен инспектор pdf.gifGal___Dimitrova_cast_2.pdf (654.68 KB)
204/01.06.2018      
205/01.06.2018 Силвия Ангелова Мулешкова Старши инспектор pdf.gif131_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.56 KB)
206/01.06.2018 Красен Иванов Алексов Старши инспектор pdf.gif197_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.87 KB)
207/01.06.2018 Силвия Тончева Атанасова Главен инспектор pdf.gif198_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.78 KB)
208/01.06.2018      
209/01.06.2018 Веселин Павлов Видев Главен инспектор pdf.gif60_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.38 KB)
210/01.06.2018 Илко Николаев Тенев Главен инспектор pdf.gifILKO_TENEB__II.pdf (652.33 KB)
211/01.06.2018 Анна Владимирова Калдръмова Младши експерт pdf.gif3_Kopie_na_5af15838de957.pdf (654.48 KB)
212/01.06.2018 Меглена Маринова Маринова - Василева Старши инспектор pdf.gif132_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.64 KB)
213/01.06.2018 Пенка Иванова Митрева Началник отдел pdf.gif61_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (649.09 KB)
214/01.06.2018 Зорница Бориславова Аврамова Главен инспектор pdf.gif200_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.85 KB)
215/01.06.2018 Валери Христов Христов Главен инспектор pdf.gif201_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.56 KB)
216/01.06.2018 Галина Георгиева Стайкова Главен инспектор pdf.gif202_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.88 KB)
217/01.06.2018 Станка Маринова Николова Старши юрисконсулт pdf.gif203_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.17 KB)
218/01.06.2018      
219/01.06.2018      
220/01.06.2018 Ина Петрова Дърлянова Старши инспектор pdf.gif206_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.05 KB)
221/01.06.2018      
222/01.06.2018      
223/01.06.2018      
224/04.06.2018      
225/04.06.2018 Димитър Любенов Попов Помощник - инспектор pdf.gifDimit__r_Popov.pdf (245.88 KB)
226/04.06.2018      
227/04.06.2018 Стефка Василева Стефанова Старши юрисконсулт pdf.gif207_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (657.2 KB)
228/04.06.2018 Женя Цветанова Димитрова Старши инспектор pdf.gif208_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (656.29 KB)
229/04.06.2018      
230/04.06.2018 Антон Павлов Михайлов Старши юрисконсулт pdf.gifAnton__2.pdf (654.21 KB)
231/04.06.2018 Дончо Борисов Стратиев Главен инспектор pdf.gif210_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.84 KB)
232/04.06.2018 Даниела Николаева Георгиева Старши инспектор pdf.gif47_5af15838de957.pdf (657.52 KB)
233/04.06.2018      
234/04.06.2018      
235/04.06.2018 Роза Бориславова Калемджиева Главен инспектор pdf.gif211_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.14 KB)
236/04.06.2018 Станка Николова Паскалева Главен инспектор pdf.gif212_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.94 KB)
237/04.06.2018 Тейпин Нежадинов Акифов Главен инспектор pdf.gif213_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.02 KB)
238/04.06.2018 Даниела Христова Велинова Главен инспектор pdf.gif45_5af15838de957.pdf (654.04 KB)
239/04.06.2018 Стоян Ников Иванов Директор pdf.gif214_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (656 KB)
240/04.06.2018      
241/04.06.2018 Васил Николов Данчев Главен инспектор pdf.gif215_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.29 KB)
242/04.06.2018 Росица Емилова Христова Старши юрисконсулт pdf.gif49_5af15838de957.pdf (655.26 KB)
243/04.06.2018      
244/04.06.2018      
245/04.06.2018 Светлана Миланова Лазарова Главен инспектор pdf.gif51_5af15838de957.pdf (656.56 KB)
246/04.06.2018 Росен Димитров Русанов Главен инспектор pdf.gif217_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.98 KB)
247/04.06.2018 Георги Тодоров Георгиев Главен инспектор pdf.gif218_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.22 KB)
248/04.06.2018 Ирена Николова Николаева Директор pdf.gif219_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (648.79 KB)
249/04.06.2018      
250/04.06.2018      
251/04.06.2018 Младен Нанев Нанев Главен инспектор pdf.gif53_5af15838de957.pdf (655.64 KB)
252/04.06.2018 Павлина Пламенова Стоилова Юрисконсулт pdf.gif54_5af15838de957.pdf (654.15 KB)
253/04.06.2018 Илиян Йорданов Данев Старши инспектор pdf.gif55_5af15838de957.pdf (653.08 KB)
254/04.06.2018 Петя Емилова Петришка Старши инспектор pdf.gif56_5af15838de957.pdf (651.02 KB)
255/04.06.2018 Ивелина Данчева Иванова Старши инспектор pdf.gif221_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.79 KB)
256/04.06.2018      
257/04.06.2018 Кирилка Ангелова Кирилова Главен инспектор pdf.gif35_5af15838de957.pdf (650.79 KB)
258/04.06.2018 Недялко Тенев Делчев Главен инспектор pdf.gif36_5af15838de957.pdf (653.79 KB)
259/04.06.2018 Калина Величкова Донева Главен инспектор pdf.gif222_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.97 KB)
260/04.06.2018 Емил Даниелов Начев Инспектор pdf.gif223_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.54 KB)
261/04.06.2018      
262/04.06.2018 Милена Обретенова Манолова - Жечева Инспектор pdf.gif225_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.74 KB)
263/04.06.2018 Полина Миткова Митева Инспектор pdf.gif226_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (740.44 KB)
264/04.06.2018      
265/04.06.2018 Дарина Петрова Ошавкова - Кафалийска Старши юрисконсулт pdf.gif228_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.62 KB)
266/04.06.2018      
267/04.06.2018      
268/04.06.2018      
269/04.06.2018      
270/04.06.2018 Екатерина Славчева Портокалска Старши юрисконсулт pdf.gif230_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.1 KB)
271/04.06.2018 Царева Григориева Мадина Главен инспектор pdf.gif231_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (656.57 KB)
272/04.06.2018 Деспа Тихомирова Барекова Главен инспектор pdf.gif232_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.81 KB)
273/04.06.2018      
274/04.06.2018 Десислава Неделчева Драгнева Началник отдел pdf.gif233_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.29 KB)
275/04.06.2018 Шенгюл Шукри Халил Главен инспектор pdf.gif16_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (657.92 KB)
276/04.06.2018 Николай Иванов Иванов Главен инспектор pdf.gif234_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.51 KB)
277/04.06.2018 Розалия Валентинова Ангелова Главен инспектор pdf.gif14_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.27 KB)
278/04.06.2018      
279/04.06.2018      
280/04.06.2018 Михаела Цанкова даракчиева Главен инспектор pdf.gif17_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.88 KB)
281/04.06.2018 Невена Йорданова Зидарова Главен инспектор pdf.gif235_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.74 KB)
282/04.06.2018      
283/04.06.2018 Петър Желев Желев Главен инспектор pdf.gif237_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.27 KB)
284/04.06.2018      
285/04.06.2018 Елица Момчилова Юркенова Главен инспектор pdf.gif59_5af15838de957.pdf (659.07 KB)
286/04.06.2018 Таня Иванова Стоянова Главен инспектор pdf.gif60_5af15838de957.pdf (655.08 KB)
287/04.06.2018 Валери Иванов Тюрдиев Главен инспектор pdf.gif61_5af15838de957.pdf (653.14 KB)
288/04.06.2018 Камелия Михайлова Спирова Старши инспектор pdf.gif62_5af15838de957.pdf (654.99 KB)
289/04.06.2018      
290/04.06.2018 Димитър Благоев Гаджев Старши инспектор pdf.gif238_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.7 KB)
291/04.06.2018 Теодора Стефанова Тонева Старши инспектор pdf.gif62_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.89 KB)
292/04.06.2018      
293/04.06.2018      
294/04.06.2018      
295/04.06.2018 Галя Койчева Кабаджова Главен инспектор pdf.gifDeklaraci___1.pdf (654.12 KB)
296/04.06.2018 Жасмина Георгиева Петрова Главен инспектор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (665.1 KB)
297/04.06.2018 Екатерина Иванова Асенова Директор pdf.gif25_5af15838de957.pdf (652.31 KB)
298/04.06.2018 Ванина Иванова Първанова Главен инспектор pdf.gif133_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.2 KB)
299/04.06.2018      
300/04.06.2018      
301/04.06.2018 Събина Бончева Минкова Главен инспектор pdf.gif239_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.45 KB)
302/04.06.2018      
303/04.06.2018 Ана Кирилова Георгиева Инспектор pdf.gif65_5af15838de957.pdf (654.21 KB)
304/04.06.2018 Красимира Петрова Георгиева Началник отдел pdf.gif240_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.85 KB)
305/04.06.2018 Александра Гошова Александрова Началник отдел pdf.gif70_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.47 KB)
306/04.06.2018 Ивелина Христова Юнгарева Главен инспектор pdf.gif27_5af15838de957.pdf (652.77 KB)
307/04.06.2018 Гергана Бориславова Атанасова Главен експерт pdf.gif28_5af15838de957.pdf (647.73 KB)
308/04.06.2018      
309/04.06.2018      
310/04.06.2018      
311/04.06.2018 Красимир Калев Вачков Главен инспектор pdf.gif241_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.59 KB)
312/04.06.2018 Цанка Иванова Кузманова Главен инспектор pdf.gif134_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.77 KB)
313/04.06.2018 Александър Пейчев Ганчев Главен инспектор pdf.gif135_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (656.1 KB)
314/04.06.2018 Борислава Любенова Тодорова Главен инспектор pdf.gif136_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.6 KB)
315/04.06.2018      
316/04.06.2018      
317/04.06.2018      
318/04.06.2018 Гергана Цветанова Георгиева Главен инспектор pdf.gif139_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (656.15 KB)
319/04.06.2018      
320/04.06.2018 Пешка Димова Еленкина Главен инспектор pdf.gif141_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.89 KB)
321/04.06.2018      
322/04.06.2018 Любомир Борисов Витанов Главен инспектор pdf.gif68_5af15838de957.pdf (653.21 KB)
323/04.06.2018 Диляна Иванова Илиева Инспектор pdf.gif69_5af15838de957.pdf (653.07 KB)
324/04.06.2018      
325/04.06.2018 Славея илиева Стоянова Старши юрисконсулт pdf.gif19_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.82 KB)
326/04.06.2018      
327/04.06.2018      
328/04.06.2018      
329/04.06.2018      
330/04.06.2018 Елина Бойчева Борисова Инспектор pdf.gif23_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.1 KB)
331/04.06.2018      
332/04.06.2018      
333/04.06.2018      
334/04.06.2018 Галя Манолова Йовчева Главен инспектор pdf.gif25_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.39 KB)
335/04.06.2018 Ася Николаева Николова Старши инспектор pdf.gif26_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.32 KB)
336/04.06.2018 Даниела Георгиева Кераджийска Главен инспектор pdf.gif27_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.63 KB)
337/04.06.2018 Кремена Райкова Янгьозова Началник отдел pdf.gif28_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.2 KB)
338/04.06.2018 Ася Здравкова Динева Главен инспектор

pdf.gif32_5af15838de957_2.pdf (661.9 KB)

339/05.06.2018 Пенка Петрова Тодорова Главен инспектор pdf.gif5af15838de957.pdf (653.63 KB)
340/05.06.2018 Валентин Недев Недев Главен инспектор pdf.gif168_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (656.01 KB)
341/05.06.2018 Георги Рашков Пешанов Старши инспектор pdf.gif169_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (657.71 KB)
342/05.06.2018 Ева Анчова Таламбазова Старши инспектор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.29 KB)
343/05.06.2018      
344/05.06.2018 Теодора Георгиева Христова Помощник - инспектор pdf.gif3_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.79 KB)
345/05.06.2018 Бойка Иванова Трифонова Главен инспектор pdf.gif2_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (656.72 KB)
346/05.06.2018 Цанка Иванова Коцева Старши инспектор pdf.gif1_5af15838de957.pdf (656.77 KB)
347/05.06.2018 Виктор Пламенов Цолов Старши инспектор pdf.gif4_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.46 KB)
348/05.06.2018      
349/05.06.2018 Надежда Стефанова Симеонова Директор pdf.gif6_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.21 KB)
350/05.06.2018      
351/05.06.2018 Анелия Кирилова Язова Главен инспектор pdf.gif5af15838d6f77.pdf (653.22 KB)
352/05.06.2018      
353/05.06.2018 Румен Живков Ангелов Главен инспектор pdf.gif9_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.72 KB)
354/05.06.2018 Ангел Недялков Петков Директор pdf.gif10_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.55 KB)
355/05.06.2018      
356/05.06.2018      
357/05.06.2018 Гергана Тодорова Сиракова Главен инспектор pdf.gif176_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.91 KB)
358/05.06.2018 Радослав Илиев Марков Старши инспектор pdf.gif175_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.85 KB)
359/05.06.2018 Фейзи Ахмед Алиш Главен инспектор pdf.gif33_5af15838de957.pdf (657.92 KB)
360/05.06.2018 Добринка Минчева Иванова Старши инспектор pdf.gif2_5af15838de957.pdf (657.69 KB)
361/05.06.2018      
362/05.06.2018 Николай Костов Костадинов Старши юрисконсулт pdf.gif4_5af15838de957.pdf (653.41 KB)
363/05.06.2018      
364/05.06.2018 Гергана Величкова Михайлова Инспектор pdf.gifGERGANA_MIHA__LOBA.pdf (652.78 KB) 
365/05.06.2018 Мирослава Йорданова Шотева Старши юрисконсулт pdf.gif32_5af15838de957.pdf (654.45 KB)
366/05.06.2018 Станислава Георгиева Георгиева Старши инспектор pdf.gif173_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.88 KB)
367/05.06.2018      
368/05.06.2018      
369/05.06.2018 Светлана Цветкова Дякова Главен инспектор pdf.gif5_5af15838de957.pdf (655.08 KB)
370/05.06.2018 Теменужка Запрянова Дъбова Старши инспектор pdf.gif31_5af15838de957.pdf (652.53 KB)
371/05.06.2018      
372/05.06.2018 Ирена Станчева Иванова Директор pdf.gif7_5af15838de957.pdf (653.07 KB)
373/05.06.2018      
374/05.06.2018      
375/05.06.2018      
376/05.06.2018      
377/05.06.2018 Лиляна Делчева Иванова Главен инспектор pdf.gif8_5af15838de957.pdf (655.77 KB)
378/05.06.2018      
379/05.06.2018 Катя Иванова Петрова Главен инспектор pdf.gif10_5af15838de957.pdf (653.55 KB)
380/05.06.2018 Йордан Христов Йорданов Началник отдел pdf.gif15_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.74 KB)
381/05.06.2018 Камен Иванов Маринов Директор pdf.gif16_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.48 KB)
382/05.06.2018 Еленка Милкова Желязкова Началник отдел pdf.gif17_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.68 KB)
383/05.06.2018 Джанина Драгомирова Павлова Старши инспектор pdf.gif29_5af15838de957.pdf (652.43 KB)
384/05.06.2018 Катя Димитрова Стоилова Главен специалист pdf.gif4_Kopie_na_5af15838de957.pdf (653.89 KB)
385/05.06.2018 Валентина Драганова Веждарска Главен инспектор pdf.gif31_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.55 KB)
386/05.06.2018      
387/05.06.2018 Цветелина Славева Антонова Помощник - инспектор pdf.gif33_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (656.18 KB)
388/05.06.2018 Русинка Цветанова Василева Главен инспектор pdf.gif34_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.38 KB)
389/05.06.2018 Виолета Цветанова Василева Главен инспектор pdf.gif35_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.75 KB)
390/05.06.2018      
391/05.06.2018 Ива Стефанова Бояджиева Главен инспектор pdf.gifdoc02208520130329220400.pdf (950.32 KB)
392/05.06.2018 Моника Жечкова Наумова Помощник - инспектор pdf.gif18_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.1 KB)
393/05.06.2018 Невена Христева Каймакамова Началник отдел pdf.gif19_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.47 KB)
394/05.06.2018      
395/05.06.2018 Биляна Белева Господинова Старши инспектор pdf.gif20_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.06 KB)
396/05.06.2018 Николай Тенев Драганов Старши инспектор pdf.gif21_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.57 KB)
397/05.06.2018      
398/05.06.2018 Сотир Николов Мегданов Главен инспектор pdf.gif23_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.42 KB)
399/05.06.2018 Славянка Светославова Симитчийска - Яновска Директор pdf.gif24_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.31 KB)
400/05.06.2018 Мая Иванова Маринова Главен инспектор pdf.gif25_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.26 KB)
401/05.06.2018      
402/05.06.2018      
403/05.06.2018 Борислава Викторова Илиева Главен инспектор pdf.gif26_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.84 KB)
404/05.06.2018 Саша Симеонова Йорданова Старши експерт pdf.gif144_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.54 KB)
405/05.06.2018 Калинка йорданова Вълкова Началник отдел pdf.gif145_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.44 KB)
406/05.06.2018      
407/05.06.2018 Александър Иванов Заяков Инспектор pdf.gif147_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.89 KB)
408/05.06.2018 Адела Симеонова Котева Старши инспектор pdf.gif148_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (645.31 KB) 
409/05.06.2018      
410/05.06.2018 Цветелина Георгиева Петрова Главен инспектор pdf.gif6_5af15838de957.pdf (654.56 KB)
411/05.06.2018 Силвия Тодорова Господинова Старши експерт pdf.gifeclaracia_5af15838de957.pdf (655.84 KB)
412/05.06.2018 Красена Христова Стойкова Главен инспектор pdf.gif27_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.67 KB)
413/05.06.2018      
414/05.06.2018 Елена Иванова Боянска Старши инспектор pdf.gif64_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.66 KB)
415/05.06.2018 Наташа Любомирова Георгиева Главен експерт pdf.gif65_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.92 KB)
416/05.06.2018      
417/05.06.2018      
418/05.06.2018      
419/05.06.2018 Наталия Дмитриевна Станилевич Главен Инспектор pdf.gif38_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.15 KB)
420/05.06.2018      
421/06.06.2018 Мариана Георгиева Андонова Главен инспектор pdf.gif12_5af15838de957.pdf (656.34 KB)
422/06.06.2018 Димитър Симеонов Търпов Директор pdf.gif172_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.26 KB)
423/06.06.2018 Димитринка Куртева Неделчева Главен инспектор pdf.gif28_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (658.23 KB)
424/06.06.2018      
425/06.06.2018      
426/06.06.2018      
427/06.06.2018 Надежда Димчева Христова Инспектор pdf.gif15_5af15838de957.pdf (654.94 KB)
428/06.06.2018 Рени Василева Енева Старши инспектор pdf.gif29_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.96 KB)
429/06.06.2018 Нели Стефанова Коева Главен инспектор pdf.gif30_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.45 KB)
430/06.06.2018      
431/06.06.2018      
432/06.06.2018      
433/06.06.2018 Емилия Костадинова Даракчиева Директор pdf.gif33_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.84 KB)
434/06.06.2018 Албена Ачкова Шаличева - Тутунджиу Главен инспектор pdf.gifAlbena_2.pdf (650.54 KB)
435/06.06.2018 Наталия Георгиева Станева Старши юрисконсулт pdf.gifdoc02208220130329220100.pdf (1.26 MB)
436/06.06.2018      
437/06.06.2018 Любомир Димитров Владимиров Директор pdf.gif17_5af15838de957.pdf (653.86 KB)
438/06.06.2018 Лозка Бориславова Василева Инспектор pdf.gif34_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.21 KB)
439/06.06.2018      
440/06.06.2018      
441/06.06.2018      
442/06.06.2018      
443/06.06.2018 Христо Господинов Чирпанлиев Главен инспектор pdf.gif18_5af15838de957.pdf (654.4 KB)
444/06.06.2018 Марияна Добре Ганчева Главен инспектор pdf.gif37_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.07 KB)
445/06.06.2018      
446/06.06.2018      
447/06.06.2018      
448/06.06.2018      
449/06.06.2018      
450/06.06.2018 Живко Димитров Недев Главен инспектор pdf.gif40_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (649.69 KB)
451/06.06.2018 Николай Илиев Балтаджиев Главен инспектор pdf.gif41_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.31 KB)
452/06.06.2018      
453/06.06.2018      
454/06.06.2018 Кремена Миткова Терзиева Старши инспектор pdf.gif44_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.88 KB)
455/06.06.2018 Димо Георгиев Иванов Директор pdf.gif42_ZPKONPI_D3 
456/06.06.2018 Боряна Симеонова Кадънова Главен инспектор pdf.gif45_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.27 KB)
457/06.06.2018      
458/06.06.2018      
459/06.06.2018      
460/06.06.2018 Валя Михайлова Христова Главен Специалист pdf.gifBAL___HRISTOBA.pdf (658.2 KB)
461/06.06.2018      
462/06.06.2018 Никола Петров Цоцев

Служител по сигурността

на информацията

pdf.gifNIKOLA_PETROB_COCEB.pdf (1.19 MB)
463/06.06.2018 Цветомила Стефанова Филипова Началник отдел pdf.gif35__T._2.pdf (653.41 KB)
464/06.06.2018 Христо Върбанов Радивенски Главен инспектор pdf.gifHristo_Radivenski_cast_2.pdf (653.41 KB)
465/06.06.2018      
466/06.06.2018 Персиан Стефанов Тотев Помощник - инспектор pdf.gifPERSIAN_TOTEB.pdf (1.12 MB)
467/06.06.2018 Йордан Георгиев Петров Старши юрисконсулт pdf.gifdeklaraci___1.pdf (651.33 KB)
468/06.06.2018 Даниела Герасимова Стоянова Главен инспектор pdf.gif149_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.06 KB)
469/06.06.2018 Петя Върбанова Василева Главен специалист pdf.gif150_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.68 KB)
470/06.06.2018      
471/06.06.2018 Благовеста Станкова Николова Главен експерт pdf.gif6_Kopie_na_5af15838de957.pdf (656.74 KB)
472/06.06.2018      
473/06.06.2018      
474/06.06.2018      
475/06.06.2018 Бонка Стойкова Петкова Главен експерт pdf.gif30_5af15838de957.pdf (656.78 KB)
476/06.06.2018 Анита Миленова Грънчарова Старши юрисконсулт pdf.gif5_Kopie_na_5af15838de957.pdf (653.11 KB)
477/07.06.2018 Таня Георгиева Кирилова Главен инспектор pdf.gif49_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.87 KB)
478/07.06.2018 Димитър Асенов Тонев Главен инспектор pdf.gif50_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.07 KB)
479/07.06.2018      
480/07.06.2018 Елица Антониева Христова Главен инспектор pdf.gif43_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.48 KB)
481/07.06.2018 Николай Минчев Тюркеджиев Директор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2__2_.pdf (656.2 KB)
481a/07.06.2018      
482/07.06.2018 Деница Иванова Николова Старши инспектор pdf.gif2_Kopie_na_5af15838de957.pdf (656.05 KB)
483/07.06.2018 Антонина Димитрова Петрова Старши инспектор pdf.gif1_Kopie_na_5af15838de957.pdf (653.9 KB)
484/07.06.2018 Любомир Методиев Бечев Старши инспектор pdf.gifKopie_na_5af15838de957.pdf (652.15 KB)
485/07.06.2018      
486/07.06.2018 Зоя Димова Георгиева Главен инспектор pdf.gifCopy_of_9_Deklaraci___interesi.pdf (650.06 KB)
487/07.06.2018 Галина Руменова Неделкова Главен експерт pdf.gif52_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.18 KB)
488/07.06.2018 Иван Александров Кънчев Главен експерт pdf.gifDeklaracia_chl_35_al_1_t_2__02.pdf (657.38 KB)
489/07.06.2018 Мирослава Иванова Ангелова Главен директор pdf.gif51_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.81 KB)
490/07.06.2018      
491/07.06.2018 Галина Тодорова Градинарова - Владева Директор pdf.gif20_5af15838de957.pdf (653.28 KB)
492/08.06.2018 Стоянка Йорданова Адова Главен инспектор pdf.gif171_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.96 KB)
493/08.06.2018 Василка Николаева Дачева Главен инспектор pdf.gif170_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (656.77 KB)
494/08.06.2018      
495/12.06.2018 Цветелина Димитрова Божилова Главен експерт pdf.gifCBETELINA_DIMITROBA_BOZILOBA.pdf 
496/18.06.2018      
497/18.06.2018      
498/20.06.2018      
499/25.06.2018      
500/25.06.2018      
501/27.06.2018      
502/27.06.2018      
503/29.06.2018      
504/02.07.2018 Ивелина Мирославова Димитрова Старши инспектор pdf.gifIvelina_Dimitrova_2.pdf (646.79 KB)
505/02.07.2018      
506/02.07.2018      
507/09.07.2018      
508/09.07.2018      
509/11.07.2018 Владимир Валентинов Вутов Старши юрисконсулт pdf.gif152_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.17 KB)
510/11.07.2018      
511/23.07.2018 Атанас Димитров Пейчинов Инспектор pdf.gif75_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.98 KB)
512/23.07.2018 Галин Христов Николов Юрисконсулт pdf.gif76_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.92 KB)
513/23.07.2018      
514/03.08.2018 Румен Цветанов Манев Инспектор pdf.gif78_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.97 KB)
515/09.08.2018 Валентина Коева Гонева Главен инспектор pdf.gifBALENTINA_GONEBA.pdf (1.22 MB)
516/13.08.2018      
517/21.08.2018      
518/03.09.2018      
519/03.09.2018      
520/03.09.2018      
521/03.09.2018      
522/04.09.2018      
523/17.09.2018      
524/25.09.2018      
525/01.10.2018 Луиза Ованес Габрова Старши инспектор pdf.gifInteresi_.pdf (652.68 KB)
526/01.10.2018 Валентина Методиева Бибева Младши експерт pdf.gif55_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.1 KB)
527/01.10.2018 Али Салиф Салиф Инспектор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.9 KB)
528/08.10.2018      
529/08.10.2018 Венелин Христов Панев Началник на отдел pdf.gifBENELIN_HRISTOB_PANEB.pdf (655.67 KB)
530/10.10.2018 Валентина Герасимова Стоянова Главен инспектор pdf.gif80_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (656.14 KB)
531/10.10.2018      
532/18.10.2018      
533/26.10.2018      
534/31.10.2018      
535/07.11.2018 Мариана Манолова Димитрова Инспектор  pdf.gif79_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (656.32 KB)
536/07.11.2018      
537/09.11.2018      
538/04.12.2018      
539/04.12.2018      
540/10.12.2018      
541/12.12.2018