Регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ т.2

Рег.№ Име, презиме, фамилия Длъжност  Декларация
1/04.01.2021г. Мария Георгиева Димитрова Инспектор deklaraciya-interesi-m.d.pdf
2/11.01.2021г. Спасимира Светлозарова Евстатиева Инспектор deklaraciya-interesi-s.e.pdf
3/20.01.2021г. Николай Асенов Карагеоргиев Старши юрисконсулт zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
4/01.02.2021г.      
5/10.02.2021г. Тони Момчилов Веселинов Главен експерт deklaraciya-interesi.pdf
6/10.02.2021г. Владислав Иванов Стойков Главен инспектор deklaraciya-interesi.pdf
7/10.02.2021г.      
8/22.02.2021г. Полина Миткова Тодорова Инспектор deklaraciya-interesi.pdf
9/24.02.2021г. Светослав Теофилов Банков Старши инспектор deklaraciya-interesi.pdf
10/24.02.2021г. Светла Вилянова Вълкова Старши инспектор svetla-2.pdf
11/25.02.2021г. Мерджан Емин Мехмед Юрисконсулт deklaraciya-interesi.pdf
12/25.02.2021г. Хасан Мустафов Хасанов Инспектор deklaraciya-interesi.pdf
12А/25.02.2021г. Силвия Анатолиева Трендафилова Старши юрисконсулт deklaraciya-interesi_0.pdf

13/05.03.2021г.

Георги Стефанов Борисов Инспектор deklaraciya-interesi.pdf
14/08.03.2021г. Васил Янков Пакулев Старши юрисконсулт zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
15/08.03.2021г. Вероника Венциславова Вълкова Младши експерт deklaraciya-interesi.pdf
16/09.03.2021г. Даниела Атанасова Петрова Младши експерт zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
17/09.03.2021г.      
18/10.03.2021г.      
19/11.03.2021г. Арнел Ахмедова Ибраимова Младши експерт deklaraciya-interesi.pdf
20/12.03.2021г. Хюлия Себайдинова Мердан Младши експерт zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
21/12.03.2021г. Виктория Ивелинова Вълчева Младши експерт zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
22/12.03.2021г. Саваш Шенсес Яшар Младши експерт deklaraciya-interesi.pdf
23/12.03.2021г. Даниел Иванов Цаков Инспектор deklaraciya-interesi.pdf
24/15.03.2021г. Надежда Георгиева Василева Инспектор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
25/15.03.2021г. Елина Николаева Гогова Инспектор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
26/15.03.2021г. Мартина Владиславова Ангелова Младши експерт deklaraciya-interesi.pdf
27/15.03.2021г.  Жана Красимирова Колева Младши експерт deklaraciya-interesi.pdf
28/15.03.2021г. Диляна Здравкова Димитрова Младши експерт deklaraciya-interesi.pdf
29/15.03.2021г. Петя Янчева Маринова Младши експерт eklaraciya-interesi.pdf
30/15.03.2021г. Владислав Бисеров Сейков Младши експерт deklaraciya-interesi-pdf
31/17.03.2021г. Ваня Станимирова Василева Младши експерт deklaraciya-interesi-.pdf
32/17.03.2021г. Ивелина Димитрова Желязкова Младши експерт zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
33/18.03.2021г. Гюлджан Осман Сюлейманов Младши експерт deklaraciya-interesi-pdf
34/18.03.2021г. Недко Николаев Колев Младши експерт deklaraciya-interesi.pdf
35/19.03.2021г. Йорданка Недялкова Стоянова Младши експерт deklaraciya-interesi.pdf
36/22.03.2021г. Радостина Георгиева Каринкова Младши експерт deklaraciya-interesi-.pdf
37/22.03.2021г. Денис Илмаз Ружди Младши експерт deklaraciya-interesi.pdf
38/24.03.2021г. Мая Георгиева Спасова Директор deklaraciya-interesi.pdf
39/25.03.2021г. Божидар Ангелов Даскалов Инспектор deklaraciya-interesi.pdf
40/29.03.2021г. Силвия Феликс Цветанова Младши експерт deklaraciya-interesi.pdf
43/06.04.2021г. Спасимир Димитров Лобутов Инспектор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
55/09.04.2021г. Юлия Любенова Дардова Старши експерт deklaraciya-interesi.pdf
57/12.04.2021г. Илиана Сашева Христова Младши експерт zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
58/12.04.2021г. Момчил Георгиев Капитанов Старши инспектор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
525/02.06.2021г Станислав Цветанов Добрев Инспектор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
526/08.06.2021г Мариана Трифонова Димитрова Главен експерт mariana-dimitrova.pdf
528/10.06.2021г Александрина Станимирова Атанасова Юрисконсулт deklaraciya-interesi.pdf
529/14.06.2021г Велико Георгиев Христов  Главен специалист deklaraciya-interesi.pdf
530/21.06.2021г. Миглена Тодорова Ангелова Инспектор zpkonpi_d35a1t2-.pdf
531/21.06.2021г. Силвена Златкова Сиромахова Инспектор zpkonpi_d35a1t2-.pdf
532/01.07.2021г. Виктория Александрова Ворошилова Главен специалист zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
534/09.07.2021г. Мая Димова Страхилова старши инспектор deklaraciya-interesi-.pdf
535/13.07.2021г. Елеонора Веселинова Станчева Младши експерт deklaraciya-interesi.pdf
536/16.07.2021г. Анастасия Атанасова Кирякова Инспектор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
537/20.07.2021г. Васил Руменов Попов Инспектор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
538/27.07.2021г. Мария Русинова Тодорова Инспектор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
539/11.08.2021г. Цветомира Любомирова Борисова Инспектор deklaraciya-interesi.pdf
540/13.08.2021г. Любомир Здравков Минов Инспектор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
541/16.08.2021г. Елена Стоилова Урумова Инспектор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
542/16.08.2021г. Катлина Емилиянова Дралчева Инспектор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
543/17.08.2021г. Владимира Крумова Николова Инспектор interesi-nikolova.pdf
544/17.08.2021г. Мирослав Цанков Кантуров Инспектор deklaraciya-interesi-.pdf
545/27.08.2021г. Жулиета Георгиева Цанкова Старши инспектор deklaraciya-interesi.pdf
Рег.№ Име, презиме, фамилия Длъжност  Декларация
1/10.01.2020     (785.39 KB)
2/29.01.2020 Албена Бобева Лилова Старши експерт pdf.gif1_Deklaraci___interesi.pdf (788.89 KB)
3/11.02.2020      (789.62 KB)
4/12.02.2020 Татяна Захариева Неделчева Главен специалист pdf.gif1_9_Deklaraci___interesi.pdf (788.74 KB)
5/04.03.2020 Йорданка Николаева Йорданова Помощник-инспектор pdf.gifDeklaraci___imu__estvo_2.pdf (788.04 KB)
6/04.03.2020 Айсел Айнурова Абдулова Помощник-инспектор pdf.gifDeklaraci___interesi.pdf (784.53 KB)
7/06.03.2020 Росица Симеонова Бояджиева Инспектор pdf.gif9_Deklaraci___interesi.pdf (789.01 KB)
8/13.03.2020 Андреана Георгиева Стоянова Помощник-инспектор pdf.gif5b684978e4912.pdf (790.12 KB)
9/22.03.2020     (785.41 KB)
14/06.04.2020     (792.39 KB)
142/29.04.2020      
260/08.05.2020 Галена Стефанова Стефанова Помощник-инспектор pdf.gif5b684978e4912.pdf (788.75 KB)
363/13.05.2020      
371/13.05.2020 Маргарита Радославова Кьордова Помощник-инспектор pdf.gif9_Deklaraci___interesi_.pdf (786.38 KB)
495А/30.06.2020 Радостина Младенова Боянова Старши юрисконсулт pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (789.25 KB)
496/07.07.2020      
497/10.07.2020 Станислава Йорданова Веселинова Инспектор pdf.gif35_al1_t2_cast_II_interesi.pdf (790.01 KB)
498/10.07.2020      (788.9 KB)
499/14.07.2020 Мария Русинова Тодорова Инспектор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (788.4 KB)
500/15.07.2020 Таня Ангелова Костова Инспектор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (788.72 KB)
501/15.07.2020 Мая Димитрова Котева Инспектор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (790.33 KB)
502/17.07.2020 Севжан Ахмедова Ахмедова Помощник-инспектор pdf.gif5b684978e4912.pdf (786.96 KB)
503/27.07.2020 Николай Атанасов Тасков Помощник-инспектор ZPKONPI_D35A1T2-2_1.pdf
505/30.07.2020 Пламен Красимиров Петров Юрисконсулт pdf.gif_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (788.68 KB)
506/03.08.2020 Валентина Евлогиева Славчева-Илиева Помощник-инспектор pdf.gif 9_Deklaraci___interesi.pdf
507/04.08.2020 Мария Русева Тончева Инспектор pdf.gif9_Deklaraci interesi.pdf (786.71 KB)
508/10.08.2020 Димитринка Илиева Йончева Старши инспектор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (790.34 KB)
509/20.08.2020 Мария Христова Стоянова Инспектор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (787.84 KB)
509A/20.08.2020 Ваня Маринова Джупанова Главен експерт deklaraciya-interesi.pdf
510/21.08.2020 Стефко Илиев Стефанов Старши инспектор pdf.gifDeklaraci___interesi.pdf (789.16 KB)
511/03.09.2020 Тинка Борисова Тодорова Главен инспектор pdf.gifCopy_of_9_Deklaraci_interesi.pdf (787.03 KB)
512/09.09.2020 Христина Антонова Петрова Старши инспектор pdf.gif9_Deklaraci___interesi.pdf (789.14 KB)
513/11.09.2020 Юлия Любенова Дардова Технически сътрудник pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (788.76 KB)
514/16.09.2020      
516/05.10.2020 Николина Василева Найденова Старши инспектор nikolina_vasileva_naydenova.-9.pdf
517/06.10.2020 Десислава Валериева Емилова Помощник-инспектор 5b684978e4912-d-2.pdf
518/06.10.2020 Светла Константинова Спасова Главен експерт zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
519/13.10.2020 Диана Михайлова Димитрова Старши инспектор diana_mikhaylova_dimitrova-2.pdf
520/23.10.2020 Даниела Пламенова Йорданова Старши инспектор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
521/23.10.2020 Мая Василева Сивчева Старши специалист deklaraciya-interesi.pdf
522/03.12.2020 Калина Чавдарова Христова Старши юрисконсулт deklaraciya-interesi.pdf
523/04.12.2020 Илиян Николов Нисторов Инспектор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
525/08.12.2020 Светла Вълчева Петкова-Илиева Старши инспектор zpkonpi_d35a1t2-2.pdf
526/08.12.2020 Банко Недев Русев Помощник-инспектор deklaraciya-interesi_0.pdf
527/22.12.2020 Джейлян Ислямова Юнузова Помощник-инспектор deklaraciya-interesi.pdf
528/22.12.2020 Силвия Маринова Папазова Помощник-инспектор deklaraciya-interesi.pdf
530/29.12.2020 Любица Стоянова Монова Старши юрисконсулт deklaraciya-interesi.pdf
       
Рег.№ Име, презиме, фамилия Длъжност  Декларация
1/02.01.2019      
2/02.01.2019 Валентина Иванова Калисторска Главен специалист                          pdf.gifDeklaraci___interesi__.pdf (725.4 KB)
3/02.01.2019 Панайот Димитров Панайотов Главен специалист pdf.gifDeklaraci___interesi.pdf (654.68 KB)
4/02.01.2019 Жулиета Георгиева Цанкова Инспектор pdf.gifDeklaraci___interesi.pdf (651.6 KB)
5/02.01.2019      
6/02.01.2019 Радослава Асенова Сиракова Главен експерт pdf.gifKopie_na_9_Deklaraci interesi_1.pdf (654.01 KB)
7/02.01.2019 Павел Илиев Енилов Главен специалист pdf.gifDeklaraci___interesi_.pdf (652.63 KB)
8/03.01.2019 Нели Господинова Куцарова Главен специалист pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2__1_.pdf (650.39 KB)
9/07.01.2019      
10/09.01.2019 Владислав Васков Анков Помощник-инспектор pdf.gifBLADISLAB_ANKOB.pdf (1.17 MB)
11/14.01.2019 Галин Върбанов Василев Главен инспектор pdf.gif2_9_Deklaraci___interesi.pdf (650.68 KB)
12/15.01.2019 Теодора Станиславова Гиздова помощник-инспектор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.7 KB)
13/01.02.2019 Кина Йорданова Стефанова Старши инспектор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.15 KB)
14/01.02.2019 Анастасия Атанасова Кирякова Помощник-инспектор pdf.gifANASTASI___KIR__KOBA.pdf (1.15 MB)
15/06.02.2019 Ивайло Росенов Иванов Старши юрисконсулт pdf.gif9_Deklaraci___interesi.pdf (652.48 KB)
16/08.02.2019 Сара Николова Йосифовска Помощник-инспектор pdf.gifSARA___OSIFOBSKA.pdf (1.18 MB)
17/08.02.2019 Милко Митев Митев Главен специалист pdf.gifMILKO_MILEB.pdf (1.22 MB)
18/08.02.2019      
19/19.02.2019      
20/19.02.2019      
21/19.02.2019      
22/20.02.2019      
23/20.02.2019 Калина Георгиева Черкезова Инспектор pdf.gifKALINA_CERKEZOBA.pdf (1.22 MB)
24/20.02.2019      
25/20.02.2019      
26/20.02.2019      
27/20.02.2019      
28/22.02.2019      
29/22.02.2019      
30/25.02.2019      
31/25.02.2019      
31А/26.02.2019 Софка Бужова Иванова Инспектор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (790.46 KB)
32/26.02.2019 Димитър Николаев Маджаров Юрисконсулт pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.93 KB)
33/26.02.2019      
34/26.02.2019 Павлина Златкова Николова Старши инспектор pdf.gifDeklaraci___interesi.pdf (790.6 KB)
35/06.03.2019      
37/07.03.2019 Елина Бойчева Борисова Старши инспектор pdf.gif5af15838de957.pdf (782.58 KB)
38/11.03.2019      
39/12.03.2019 Гергана Иванова Пенева Помощник-инспектор pdf.gif5b684978e4912.pdf (787.71 KB)
40/14.03.2019 Пламена Петрова Иванова Старши инспектор pdf.gifPlamena_Ivanova.pdf (789.54 KB)
41/18.03.2019      
42/18.03.2019 Елка Ангелова Георгиева Инспектор pdf.gif1_9_Deklaraci___interesi.pdf (791.51 KB)
43/18.03.2019 Валентин Ангелов Вангелов Старши инспектор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (790.73 KB)
44/20.03.2019 Петя Живкова Николова Помощник-инспектор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (793.65 KB)
45/20.03.2019 Татяна Добрева Георгиева Помощник-инспектор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (865.01 KB)
46/22.03.2019 Ана Наскова Благоева Инспектор pdf.gif3_9_Deklaraci___interesi.pdf (788.9 KB)
47/22.03.2019 Петър Цветанов Петров Главен инспектор pdf.gif2_9_Deklaraci___interesi.pdf (872.97 KB)
48/27.03.2019 Богомил Любомиров Николов Старши юриконсулт pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (790.16 KB)
49/01.04.2019 Георги Петров Петров Старши инспектор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.1.pdf (792.07 KB)
50/02.04.2019 Цветелия Лъчезарова Петрова Главен експерт pdf.gif9_Deklaraci___interesi_cveteli___petrova.pdf (789.86 KB)
51/08.04.2019      
473/14.05.2019      
474/14.05.2019 Светослав Димитров Марков Инспектор pdf.gif9_Deklaraci___interesi_SM.pdf (789.87 KB)
475/14.05.2019 Десислава Петрова Смърданска Инспектор pdf.gif9_Deklaraci___interesi_D._Sm__.pdf (789.37 KB)
496/14.05.2019 Марина Иванова Стоянова Инспектор pdf.gif_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (790.52 KB)
564/17.05.2019      
565/17.05.2019 Никола Лъчезаров Ватахски Инспектор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (790.91 KB)
566/20.05.2019      
569/22.05.2019      
570/06.06.2019 Димитър Томов Тюфекчиев Инспектор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (749.01 KB)
571/11.06.2019      
574/17.06.2019 Елияна Димитрова Христова Помощник-инспектор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (791.64 KB)
575/17.06.2019 Стефко Илиев Стефанов Старши инспектор pdf.gifPKONPI_D35A1T2_2.pdf (790.41 KB)
576/17.06.2019      
577/17.06.2019 Мартина Йорданова Миланова Помощник-инспектор pdf.gif1_9_Deklaraci___interesi.pdf (791.31 KB)
578/01.07.2019 Мария Атанасова Асенова Помощник-инспектор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (791.26 KB)
579/02.07.2019 Мартина Любенова Стойчева Старши инспектор pdf.gifinteresi_.pdf (787.86 KB)
581/02.07.2019 Евгени Недков Дилов Главен инспектор pdf.gifEvgeni_Dilov_interesi.pdf (1.23 MB)
582/29.07.2019 Теодора Стефанова Божичкова Помощник-инспектор pdf.gifDeklaraci___interesi__2_.pdf (792.12 KB)
583/05.08.2019 Атанася Димитрова Ковачева Инспектор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (789.99 KB)
584/13.08.2019 Аксиния Методиева Кънчева Инспектор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (791.42 KB)
585/13.08.2019 Александър Петков Димитров Помощник-инспектор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (791.33 KB)
586/20.08.2019      
587/26.08.2019 Георги Валентинов Виденов Помощник-инспектор pdf.gif9_Deklaraci___interesi.pdf (793.27 KB)
588/02.09.2019 Нели Георгиева Дойнова Помощник-инспектор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (788.57 KB)
589/11.09.2019 Петя Владиславова Цанова Помощник-инспектор pdf.gif5b684978e4912.xls_.pdf (789.53 KB)
590/01.10.2019 Аглая Николова Григорова Помощник-инспектор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (787.62 KB)
591/14.10.2019      
592/24.10.2019 Милена Емилова Ангелова Старши инспектор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (790.79 KB)
593/28.10.2019      
594/11.11.2019 Юлиян Пешков Петров Директор pdf.gifDeklaraci___interesi_.pdf (789.08 KB)
595/12.11.2019      
596/18.11.2019 Благовеста Валентинова Ангелова Старши експерт pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (792.58 KB)
597/21.11.2019 Васил Николаев Милев Главен специалист pdf.gif9_Deklaraci___cl.35_al.1_t.2_interesi.pdf (789.77 KB)
598/26.11.2019 Гергана Бориславова Стефанова Инспектор pdf.gif_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (791.11 KB)
599/26.11.2019      
600/04.12.2019 Даниела Иванова Динева Главен специалист pdf.gifDeklaraci___interesi.pdf (791.87 KB)
601/10.12.2019      
602/10.12.2019 Александра Михайлова Панайотова Помощник-инспектор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (791.67 KB)
Рег.№ Име, презиме, фамилия Длъжност  Декларация
1/08.05.2018 Костадин Иванов Тафков Старши инспектор pdf.gif48_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (656.67 KB)
2/08.05.2018      
3/08.05.2018 Ирена Димитрова Стоянова Инспектор pdf.gif1_5af15838de957.pdf (654.68 KB)
4/08.05.2018 Лейля Мехти Аптула Старши юрисконсулт pdf.gif2_5af15838de957.pdf (650.93 KB)
5/08.05.2018 Георги Валентинов Виденов Главен инспектор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.97 KB)
6/08.05.2018 Силвия Василева Стефанова Инспектор pdf.gif49_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (650.37 KB)
7/08.05.2018 Мария Кирилова Гогова Старши юрисконсулт pdf.gif50_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.14 KB)
8/08.05.2018 Ивайло Денчов Василев Главен инспектор pdf.gif51_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.03 KB)
9/08.05.2018 Любен Драганов Ивков Главен инспектор pdf.gif52_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (650.7 KB)
10/08.05.2018 Валентин Димитров Златински Директор pdf.gif53_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.87 KB)
11/08.05.2018 Румен Йорданов Якимов Главен инспектор pdf.gif3_5af15838de957.pdf (654.46 KB)
12/08.05.2018 Пенка Илиева Георгиева Старши инспектор pdf.gif4_5af15838de957.pdf (648.96 KB)
13/08.05.2018 Катя Боянова Тасова Помощник - инспектор pdf.gifdoc02840120130715181724.pdf (1.86 MB)
14/08.05.2018 Любомир Георгиев Младенов Старши инспектор pdf.gif5_5af15838de957.pdf (650.66 KB)
15/08.05.2018 Веселин Александров Овчаров Главен инспектор pdf.gif54_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (649.38 KB)
16/10.05.2018 Рангелена Валентинова Миленкова Младши експерт pdf.gifRangelena.pdf (654.66 KB)
17/10.05.2018 Цветелина Георгиева Петрова Главен инспектор pdf.gif6_5af15838de957.pdf (654.56 KB)
18/10.05.2018      
19/10.05.2018 Александър Цветанов Борисов Главен инспектор pdf.gif56_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.04 KB)
20/10.05.2018 Деница Николова Василева Главен експерт pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.62 KB)
21/10.05.2018 Райна Тодорова Янкова Младши експерт pdf.gif5af15838de957__2_.pdf (652.04 KB)
22/10.05.2018 Красимира Петкова Димова Главен инспектор pdf.gifDimova.pdf (655.7 KB)
23/10.05.2018 Янислав Василев Христов Главен инспектор pdf.gif7_5af15838de957.pdf (653.85 KB)
24/10.05.2018 Росица Георгиева Колева Помощник - инспектор pdf.gif57_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.09 KB)
25/10.05.2018 Тошо Йорданов Дончев Главен инспектор pdf.gif58_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.19 KB)
26/10.05.2018 Станимир Василев Влахов Помощник - инспектор pdf.gifStanimir_2.pdf (654.71 KB)
27/10.05.2018 Гюнейт Ерджан Салиев Помощник - инспектор pdf.gif8_5af15838de957.pdf (654.54 KB)
28/10.05.2018 Мария Костова Василева Главен инспектор pdf.gif9_5af15838de957.pdf (655.79 KB)
29/10.05.2018      
30/10.05.2018 Светла Желязкова Желязкова Главен инспектор pdf.gifdoc02208420130329220250.pdf (1.07 MB)
31/11.05.2018      
32/11.05.2018 Габриела Георгиева Пенева Помощник - инспектор pdf.gif60_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.85 KB)
33/11.05.2018 Александър Цанков Иванов Старши юрисконсулт pdf.gif54_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.49 KB)
34/14.05.2018 Гергана Георгиева Костова Старши инспектор pdf.gif10_5af15838de957.pdf (653.92 KB)
35/14.05.2018 Николай Красимиров Котов Главен инспектор pdf.gifN_Kotov_2.pdf (654.86 KB)
36/15.05.2018 Детелина Борисова Драганова Помощник - инспектор pdf.gif68_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.89 KB)
37/15.05.2018      
38/15.05.2018 Гергана Валериева Тюрдиева Старши експерт pdf.gif69_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.06 KB)
39/15.05.2018 Соня Емилова Ориоли Помощник - инспектор pdf.gif70_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.62 KB)
40/15.05.2018 Надежда Павлинова Пенева Помощник - инспектор pdf.gif14_5af15838de957.pdf (654.58 KB)
41/15.05.2018      
42/15.05.2018      
43/15.05.2018 Ирина Димитрова Балъкчиева Помощник - инспектор pdf.gif71_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.46 KB)
44/15.05.2018 Елена Стоилова Урумова Помощник- инспектор pdf.gif72_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (647.17 KB)
45/15.05.2018 Павлин Васков Тодорв Директор pdf.gif79_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (650.79 KB)
46/15.05.2018 Танита Чанкова Колев Инспектор pdf.gif16_5af15838de957.pdf (652.72 KB)
47/16.05.2018      
48/16.05.2018 Ангелина Иванкова Тимонова Главен инспектор pdf.gif17_5af15838de957.pdf (654.29 KB)
49/16.05.2018 Георги Петров Петров Инспектор pdf.gif61_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.93 KB)
50/16.05.2018 Климентина Ангелова Андреева Старши инспектор pdf.gifdoc02207920130329212458.pdf (1.2 MB)
51/16.05.2018      
52/16.05.2018 Кристияна Константинова Генова Главен инспектор pdf.gif80_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.49 KB)
53/16.05.2018 Мария Василева Михайлова Помощник - инспектор pdf.gif73_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.92 KB)
54/16.05.2018 Мориц Хаимов Левиев Главен експерт pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (656.3 KB)
55/16.05.2018 Силвия Валентинова Трайкова Старши юрисконсулт pdf.gif55_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.61 KB)
56/16.05.2018 Маргарита Данаилова Стоянова Главен инспектор pdf.gifMargarita_Sto__nova_1.pdf (653.8 KB)
57/17.05.2018 Панка Иванова Георгиева Помощник - инспектор pdf.gif18_5af15838de957.pdf (651.54 KB)
58/17.05.2018 Васил Иванов Бойкински Старши юрисконсулт pdf.gif74_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.12 KB)
59/17.05.2018 Румен Георгиев Младенов Директор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_3.pdf (654.79 KB)
60/17.05.2018 Виктория Събчева Вачкова Главен счетоводител pdf.gif23_5af15838de957.pdf (657.64 KB)
61/18.05.2018 Красимира Гичева Спасова Главен инспектор pdf.gif81_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.39 KB)
62/18.05.2018 Пламен Веселино Събев Главен инспектор pdf.gif63_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.14 KB)
63/18.05.2018 Семра Стефанова Одажиева Помощник - инспектор pdf.gif19_5af15838de957.pdf (655.51 KB)
64/18.05.2018 Наталия Атанасова Содаджиева Инспектор pdf.gif11_5af15838de957.pdf (653.46 KB)
65/18.05.2018 Цвета Митева Митева Главен инспектор pdf.gif12_5af15838de957.pdf (654.13 KB)
66/18.05.2018 Маргарита Валентинова Иванова - Дункова Началник отдел pdf.gif56_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (647.82 KB)
67/21.05.2018      
68/21.05.2018 Емран Кемран Исмаил Старши инспектор pdf.gif83_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.05 KB)
69/21.05.2018 Веселка Колева Панева Помощник - инспектор pdf.gif84_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (650.8 KB)
70/21.05.2018      
71/21.05.2018 Таня Николова Тричкова Главен инспектор pdf.gif24_5af15838de957.pdf (653.36 KB)
72/21.05.2018 Петър Георгиев Тончев Специалист pdf.gif57_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.89 KB)
73/21.05.2018 Николина Бойчева Атанасова Главен инспектор pdf.gif58_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (647.36 KB)
74/22.05.2018 Десислава Велева Велева - Иванова Юрисконсулт pdf.gif67_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.63 KB)
75/22.05.2018 Цветелина Гошова Петрова Старши инспектор pdf.gif85_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.81 KB)
76/22.05.2018 Цветомила ДАнчева Недкова Помощник - инспектор pdf.gif86_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.84 KB)
77/22.05.2018 Силвия Бориславова Цекова Главен инспектор pdf.gif87_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.4 KB)
78/22.05.2018 Тихомир Георгиев Иванов Главен инспектор pdf.gif88_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.47 KB)
79/22.05.2018 Павлина Георгиева Терзиева Главен инспектор pdf.gif89_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.52 KB)
80/22.05.2018 Корнелия Иванова Петкова Главен инспектор pdf.gif90_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.64 KB)
81/22.05.2018 Диляна Димитрова Иванова Главен инспектор pdf.gif91_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.14 KB)
82/22.05.2018 Красимира Павлинова Маринска Помощник - инспектор pdf.gif92_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.48 KB)
83/22.05.2018 Таня Дончева Иванова Главен инспектор pdf.gif93_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (656.71 KB)
84/23.05.2018 Стефка Георгиева Тошева Старши инспектор pdf.gif64_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.3 KB)
85/23.05.2018 Венцислава Валериева Руменова Старши инспектор pdf.gif65_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.34 KB)
86/23.05.2018 Владимир Стефанов Сребков Помощник - инспектор pdf.gif66_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.66 KB)
87/23.05.2018 Десислава Виорелова Викторова - Микова Старши юрисконсулт pdf.gif94_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.04 KB)
88/23.05.2018 Петър Тасев Петров Главен инспектор pdf.gif95_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.05 KB)
89/23.05.2018 Илиана Иванова Иванова Помощник - инспектор pdf.gif96_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.85 KB)
90/23.05.2018 Димитър Игнатов Игнатов Инспектор pdf.gif97_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.6 KB)
91/23.05.2018 Мая Кирилова Кирова - Петкова Старши юрисконсулт pdf.gif98_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.4 KB)
92/23.05.2018 Елка Ангелова Георгиева Помощник - инспектор pdf.gif1_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.96 KB)
93/25.05.2018 Валя Тодорова Николаева Главен инспектор pdf.gifValya_Nikolaeva_2.pdf (652.21 KB)
94/25.05.2018 Мариана Георгиева Бояджиева Главен инспектор pdf.gifMariana_Bo__dzieva___cast_2.pdf (651.58 KB)
95/25.05.2018 Ивелина Мирославова Димитрова Помощник - инспектор pdf.gifIvelina_Dimitrova_2.pdf (646.79 KB)
96/28.05.2018 Мая Руменова Кръстева Старши инспектор pdf.gif99_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.38 KB)
97/28.05.2018 Айсел Юсеин Исмаил Инспектор pdf.gifdoc02208320130329220200.pdf (1.21 MB)
98/28.05.2018 Виолета Иванова Иванова Старши инспектор pdf.gif20_5af15838de957.pdf (653 KB)
99/28.05.2018 Невена Минчева Стефанова Директор pdf.gif100_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.61 KB)
100/28.05.2018 Георги Иванов Иванов Старши инспектор pdf.gif25_5af15838de957.pdf (650.63 KB)
101/28.05.2018 Кремена пенева Попова Главен инспектор pdf.gif101_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.81 KB)
102/28.05.2018 Димитър Василев Петров Директор pdf.gif102_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.52 KB)
103/28.05.2018 Силвия Олегова Шишкова Старши инспектор pdf.gif103_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.76 KB)
104/28.05.2018 Светла Жорова Алексиева Главен инспектор pdf.gif104_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.21 KB)
105/28.05.2018 Вероника Георгиева Стоянова - Панталеева Главен инспектор pdf.gif105_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.23 KB)
106/28.05.2018 Бистра Тодорова Русева Помощник - инспектор pdf.gif106_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.37 KB)
107/28.05.2018 Миглена Кирилова Трифонова Старши инспектор pdf.gif107_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.01 KB)
108/28.05.2018 Младен Крумов Петков Главен инспектор pdf.gif108_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.04 KB)
109/28.05.2018 Любомир Кирилов Рангелов Главен инспектор pdf.gif109_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.16 KB)
110/28.05.2018 Полина Стилиянова Ангелова Старши инспектор pdf.gif110_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.24 KB)
111/29.05.2018 Нюртена Асенова Еленска Помощник - инспектор pdf.gif111_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (656.31 KB)
112/29.05.2018 Красимир Любозаров Василев Старши юрисконсулт pdf.gif112_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.32 KB)
113/29.05.2018 Александра Хариева Текьова Помощник - инспектор pdf.gif113_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.11 KB)
114/29.05.2018 Димитър Стоянов Гушков Главен инспектор pdf.gif114_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (656.34 KB)
115/29.05.2018 Юлия Тодорова Минкова Старши инспектор pdf.gif115_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.69 KB)
116/29.05.2018 Миглена Крумова Цветанов Старши инспектор pdf.gif116_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.36 KB)
117/29.05.2018 Антоанета Лефтерова Александрова - Чисандина Главен инспектор pdf.gif117_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.07 KB)
118/29.05.2018 Валентина Димитрова Бакърджиева Помощник - инспектор pdf.gif118_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.38 KB)
119/29.05.2018 Антония Валериева Дечева Помощник - инспектор pdf.gifAntoni___Deceva_2.pdf (653.1 KB)
120/29.05.2018 Бойка Нейкова Шуманова Главен инспектор pdf.gif119_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.68 KB)
121/29.05.2018 Ирена Исаева Димитрова Държавен инспектор pdf.gif26_5af15838de957.pdf (654.67 KB)
122/30.05.2018 Тодор Делчев Буюклиев Инспектор pdf.gif75_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.05 KB)
123/30.05.2018 Димитър Борисов Димитров Главен инспектор pdf.gif120_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.16 KB)
124/30.05.2018 Румяна Тодорова Вангелова Старши инспектор pdf.gif121_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.24 KB)
125/30.05.2018 Василка Петрова Боюклийска Главен инспектор pdf.gif76_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.98 KB)
126/30.05.2018 Фиоренца Михайлова Граматикова Главен инспектор pdf.gif77_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.92 KB)
127/30.05.2018 Цветослав Иванов Цонев Главен инспектор pdf.gif21_5af15838de957.pdf (653.02 KB)
128/30.05.2018 Митко Лалев Митев Директор pdf.gif22_5af15838de957.pdf (651.21 KB)
129/30.05.2018 Веселина Пенкова Цанова Старши инспектор pdf.gif23_5af15838de957.pdf (651.57 KB)
130/30.05.2018 Митко Здравков Кехайов Главен инспектор pdf.gif24_5af15838de957.pdf (654.96 KB)
131/30.05.2018 Гергана Олегова Кръстева - Петкова Помощник - инспектор pdf.gif122_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.79 KB)
132/30.05.2018 Любка Пенкова Бурназова Главен инспектор pdf.gif123_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.87 KB)
133/30.05.2018 Панка Георгиева Огорялкова Младши експерт pdf.gifPanka_Georgieva_Ogor__lkova.pdf (653.04 KB)
134/30.05.2018 Деян Василев Василев Главен инспектор pdf.gif124_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.55 KB)
135/30.05.2018 Бойко Аспарухов Николов Главен инспектор pdf.gifBo__ko_Nikolov_2_cast.pdf (649.03 KB)
136/30.05.2018      
137/30.05.2018 Надежда Бориславова Бельовска Финансов Контрольор pdf.gif59_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.23 KB)
138/30.05.2018 Христо Зарков Минков Главен инспектор pdf.gif69_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.07 KB)
139/30.05.2018 Анна Николова Ралчева - Теодосиева Началник отдел pdf.gif2_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.8 KB)
140/30.05.2018 Славка Георгиева Пеева Инспектор pdf.gif78_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (650.06 KB)
141/30.05.2018 Катя Бориславова Грудева Старши юрисконсулт pdf.gifCopy_of_5af15838de957.pdf (652.84 KB)
142/30.05.2018 Мария Николова Костадинова Старши инспектор pdf.gif160_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.52 KB)
143/30.05.2018 Петранка Антонова Димитрова Помощник - инспектор pdf.gif178_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.07 KB)
144/30.05.2018 Иван Стефанов Чувитев Главен инспектор pdf.gif181_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.77 KB)
145/30.05.2018 Искрена Михайлова Василева Помощник - инспектор pdf.gif179_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.1 KB)
146/30.05.2018 Маргрета Обрешкова Минчева Главен инспектор pdf.gif37_5af15838de957.pdf (650.54 KB)
147/31.05.2018 Пенка Стамова Димитрова Главен инспектор pdf.gif38_5af15838de957.pdf (651.85 KB)
148/31.05.2018 Марияна Иванова Калчева Помощник - инспектор pdf.gif161_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.03 KB)
149/31.05.2018 Ирина Лъчезарова Богданова Главен инспектор pdf.gif162_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.29 KB)
150/31.05.2018 Деница Андреева Андреева Старши инспектор pdf.gif163_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.1 KB)
151/31.05.2018 Ваня Валериева Павлова Помощник - инспектор pdf.gif182_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.46 KB)
152/31.05.2018 Ирина Иванова Якимова Инспектор pdf.gif183_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.49 KB)
153/31.05.2018 Севастияна Иванова Георгиева Инспектор pdf.gifdoc02208020130329212541.pdf (1.21 MB)
154/31.05.2018 Иво Иванов Ангелов Старши инспектор pdf.gif153_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (649.61 KB)
155/31.05.2018 Иван Димитров Иванов Помощник - инспектор pdf.gifcast_2.pdf (654.37 KB)
156/31.05.2018 Димитър Никодимов Моневски Помощник - инспектор pdf.gifDimit__r_Monevski_2.pdf (650.02 KB)
157/31.05.2018      
158/31.05.2018 Силвия Александрова Кръстева Старши юрисконсулт pdf.gif158_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.88 KB)
159/31.05.2018 Елена Венциславова Ангелова Помощник - инспектор pdf.gif159_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.21 KB)
160/31.05.2018 Донка Димитрова Русева Старши инспектор pdf.gif184_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.45 KB)
161/31.05.2018 Вероника Рачева Иванова - Николова Старши юрисконсулт pdf.gif185_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.42 KB)
162/31.05.2018      
163/31.05.2018      
164/31.05.2018 Румяна Маринова Иванова Помощник - инспектор pdf.gif28_5af15838de957.pdf (651.8 KB)
165/31.05.2018 Даниела Иванова Тодорова Старши инспектор pdf.gif154_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.87 KB)
166/31.05.2018 Мариана Стефанова Данаилова Главен инспектор pdf.gif155_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (650.53 KB)
167/31.05.2018 Росица Иванова Железова Главен инспектор pdf.gif156_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653 KB)
168/31.05.2018 Мирослав Георгиев Михов Старши инспектор pdf.gif157_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.65 KB)
169/31.05.2018 Румяна Маринова Петрова Главен инспектор pdf.gif29_5af15838de957.pdf (650.98 KB)
170/31.05.2018 Данчо Дачев Димитров Директор pdf.gif30_5af15838de957.pdf (651.94 KB)
171/31.05.2018 Калоян Красимиров Косев Помощник - инспектор pdf.gif125_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.32 KB)
172/31.05.2018 Емил Николаев Иванов Главен инспектор pdf.gif39_5af15838de957.pdf (654.25 KB)
173/31.05.2018 Камелия Светлинова Танчева - Мутафова Старши юрисконсулт pdf.gif126_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (611.12 KB)
174/31.05.2018 Александър Лъчезаров Деков Юрисконсулт pdf.gif40_5af15838de957.pdf (653.64 KB)
175/31.05.2018 Димитър Иванов Бояджиев Старши инспектор pdf.gif127_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.84 KB)
176/31.05.2018 Марияна Койчева Димова Главен инспектор pdf.gif187_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.16 KB)
177/31.05.2018 Десислва Цолова Димитрова Помощник - инспектор pdf.gif188_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652 KB)
178/31.05.2018 Райна Недялкова Петкова Главен инспектор pdf.gif189_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.41 KB)
179/31.05.2018 Милка Борисова Янчева Главен Инспектор pdf.gif190_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.98 KB)
180/31.05.2018 Петранка Николова Тодоринска Старши юрисконсулт pdf.gif191_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.2 KB)
181/31.05.2018 Спаска Николова Стамболийска Главен инспектор pdf.gif192_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (656.88 KB)
182/31.05.2018 Димитринка Димитрова Иванова Главен инспектор pdf.gif4_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653 KB)
183/31.05.2018 Галя Каменова Атанасова Главен инспектор pdf.gifCopy_of_5af15838de957.pdf (652.84 KB)
184/01.06.2018 Петя Неделчева Недкова Главен инспектор pdf.gif41_5af15838de957.pdf (653.59 KB)
185/01.06.2018 Калин Бончев Кирянов Помощник - инспектор pdf.gif164_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.93 KB)
186/01.06.2018      
187/01.06.2018      
188/01.06.2018 Християна Красимирова Петрова Инспектор pdf.gif167_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (657.07 KB)
189/01.06.2018 Мюмюне Ибрямова Акай Инспектор pdf.gif42_5af15838de957.pdf (653.2 KB)
190/01.06.2018 Светлана Радославова Костадинова Главен инспектор pdf.gif193_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.14 KB)
191/01.06.2018 Стела Станчева Методиева Директор pdf.gif194_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.01 KB)
192/01.06.2018 Иван Стефанов Иванов Главен инспектор pdf.gif180_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.04 KB)
193/01.06.2018 Христо Маринов Константинов Главен инспектор pdf.gif5af15838de957HK.pdf (654.32 KB)
194/01.06.2018 Атанас Костов Големецов Старши юрисконсулт pdf.gif13_5af15838de957.pdf (655.36 KB)
195/01.06.2018 Елена Иванова Лозева Главен инспектор pdf.gif34_5af15838de957.pdf (655.55 KB)
196/01.06.2018 Кирчо Жеков Кирев Директор pdf.gifdoc02840220130715181844.pdf (2 MB)
197/01.06.2018 Пламен Боянов Байков Главен инспектор pdf.gif195_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.73 KB)
198/01.06.2018 Иван Асенов Иванов Директор pdf.gif196_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.6 KB)
199/01.06.2018 Галина Драганова Гаджонова Помощник - инспектор pdf.gif128_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.91 KB)
200/01.06.2018 Васил Смилов Николов Главен инспектор pdf.gif129_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.15 KB)
201/01.06.2018 Мария Дичева Илиева Главен инспектор pdf.gif130_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.96 KB)
202/01.06.2018      
203/01.06.2018 Галя Иванова Димитрова Главен инспектор pdf.gifGal___Dimitrova_cast_2.pdf (654.68 KB)
204/01.06.2018      
205/01.06.2018 Силвия Ангелова Мулешкова Старши инспектор pdf.gif131_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.56 KB)
206/01.06.2018 Красен Иванов Алексов Старши инспектор pdf.gif197_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.87 KB)
207/01.06.2018 Силвия Тончева Атанасова Главен инспектор pdf.gif198_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.78 KB)
208/01.06.2018 Пейчо Петров Енев Главен инспектор pdf.gif199_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.17 KB)
209/01.06.2018 Веселин Павлов Видев Главен инспектор pdf.gif60_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.38 KB)
210/01.06.2018 Илко Николаев Тенев Главен инспектор pdf.gifILKO_TENEB__II.pdf (652.33 KB)
211/01.06.2018 Анна Владимирова Калдръмова Младши експерт pdf.gif3_Kopie_na_5af15838de957.pdf (654.48 KB)
212/01.06.2018 Меглена Маринова Маринова - Василева Старши инспектор pdf.gif132_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.64 KB)
213/01.06.2018 Пенка Иванова Митрева Началник отдел pdf.gif61_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (649.09 KB)
214/01.06.2018 Зорница Бориславова Аврамова Главен инспектор pdf.gif200_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.85 KB)
215/01.06.2018 Валери Христов Христов Главен инспектор pdf.gif201_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.56 KB)
216/01.06.2018 Галина Георгиева Стайкова Главен инспектор pdf.gif202_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.88 KB)
217/01.06.2018 Станка Маринова Николова Старши юрисконсулт pdf.gif203_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.17 KB)
218/01.06.2018 Милена Тодорова Ангелова Помощник - инспектор pdf.gif204_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.13 KB)
219/01.06.2018 Мария Русева Тончева Помощник - инспектор pdf.gif205_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.57 KB)
220/01.06.2018 Ина Петрова Дърлянова Старши инспектор pdf.gif206_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.05 KB)
221/01.06.2018 Ивелина Христова Йотова Главен инспектор pdf.gif5_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.98 KB)
222/01.06.2018 Валя Миладинова Мудева Главен инспектор pdf.gif6_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.82 KB)
223/01.06.2018 Галина Василева Винарска Главен инспектор pdf.gif7_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.08 KB)
224/04.06.2018 Васил Емилов Василев Старши юрисконсулт pdf.gif8_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.55 KB)
225/04.06.2018 Димитър Любенов Попов Помощник - инспектор pdf.gifDimit__r_Popov.pdf (245.88 KB)
226/04.06.2018 Виктория Светлиева Митова Помощник - инспектор pdf.gifBiktori___2.pdf (656.4 KB)
227/04.06.2018 Стефка Василева Стефанова Старши юрисконсулт pdf.gif207_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (657.2 KB)
228/04.06.2018 Женя Цветанова Димитрова Старши инспектор pdf.gif208_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (656.29 KB)
229/04.06.2018 Соня Манолова Цветкова Главен експерт pdf.gif209_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.84 KB)
230/04.06.2018 Антон Павлов Михайлов Старши юрисконсулт pdf.gifAnton__2.pdf (654.21 KB)
231/04.06.2018 Дончо Борисов Стратиев Главен инспектор pdf.gif210_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.84 KB)
232/04.06.2018 Даниела Николаева Георгиева Старши инспектор pdf.gif47_5af15838de957.pdf (657.52 KB)
233/04.06.2018 Димитър Йорданов Димитров Главен инспектор pdf.gif48_5af15838de957.pdf (658.31 KB)
234/04.06.2018      
235/04.06.2018 Роза Бориславова Калемджиева Главен инспектор pdf.gif211_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.14 KB)
236/04.06.2018 Станка Николова Паскалева Главен инспектор pdf.gif212_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.94 KB)
237/04.06.2018 Тейпин Нежадинов Акифов Главен инспектор pdf.gif213_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.02 KB)
238/04.06.2018 Даниела Христова Велинова Главен инспектор pdf.gif45_5af15838de957.pdf (654.04 KB)
239/04.06.2018 Стоян Ников Иванов Директор pdf.gif214_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (656 KB)
240/04.06.2018      
241/04.06.2018 Васил Николов Данчев Главен инспектор pdf.gif215_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.29 KB)
242/04.06.2018 Росица Емилова Христова Старши юрисконсулт pdf.gif49_5af15838de957.pdf (655.26 KB)
243/04.06.2018 Радосвета Александрова Неделчева Старши юрисконсулт pdf.gif216_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (656.64 KB)
244/04.06.2018 Мария - Луиза Красимирова Янчева Помощник - инспектор pdf.gif50_5af15838de957.pdf (654.98 KB)
245/04.06.2018 Светлана Миланова Лазарова Главен инспектор pdf.gif51_5af15838de957.pdf (656.56 KB)
246/04.06.2018 Росен Димитров Русанов Главен инспектор pdf.gif217_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.98 KB)
247/04.06.2018 Георги Тодоров Георгиев Главен инспектор pdf.gif218_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.22 KB)
248/04.06.2018 Ирена Николова Николаева Директор pdf.gif219_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (648.79 KB)
249/04.06.2018 Теодор Здравков Стоянов Помощник - инспектор pdf.gif52_5af15838de957.pdf (655.34 KB)
250/04.06.2018 Ивелина Неделчева Владимирова Помощник - инспектор pdf.gif220_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.99 KB)
251/04.06.2018 Младен Нанев Нанев Главен инспектор pdf.gif53_5af15838de957.pdf (655.64 KB)
252/04.06.2018 Павлина Пламенова Стоилова Юрисконсулт pdf.gif54_5af15838de957.pdf (654.15 KB)
253/04.06.2018 Илиян Йорданов Данев Старши инспектор pdf.gif55_5af15838de957.pdf (653.08 KB)
254/04.06.2018 Петя Емилова Петришка Старши инспектор pdf.gif56_5af15838de957.pdf (651.02 KB)
255/04.06.2018 Ивелина Данчева Иванова Старши инспектор pdf.gif221_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.79 KB)
256/04.06.2018 Елмира Венциславова Каратенева Помощник - инспектор pdf.gif57_5af15838de957.pdf (649.95 KB)
257/04.06.2018 Кирилка Ангелова Кирилова Главен инспектор pdf.gif35_5af15838de957.pdf (650.79 KB)
258/04.06.2018 Недялко Тенев Делчев Главен инспектор pdf.gif36_5af15838de957.pdf (653.79 KB)
259/04.06.2018 Калина Величкова Донева Главен инспектор pdf.gif222_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.97 KB)
260/04.06.2018 Емил Даниелов Начев Инспектор pdf.gif223_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.54 KB)
261/04.06.2018 Добра Гeоргиева Иванова Инспектор pdf.gif224_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (659.12 KB)
262/04.06.2018 Милена Обретенова Манолова - Жечева Инспектор pdf.gif225_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.74 KB)
263/04.06.2018 Полина Миткова Митева Инспектор pdf.gif226_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (740.44 KB)
264/04.06.2018      
265/04.06.2018 Дарина Петрова Ошавкова - Кафалийска Старши юрисконсулт pdf.gif228_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.62 KB)
266/04.06.2018      
267/04.06.2018 Дарина Борисова Митева Помощник - инспектор pdf.gif12_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.17 KB)
268/04.06.2018      
269/04.06.2018 Даниела Иванова Динева Старши експерт pdf.gif11_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.52 KB)
270/04.06.2018 Екатерина Славчева Портокалска Старши юрисконсулт pdf.gif230_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.1 KB)
271/04.06.2018 Царева Григориева Мадина Главен инспектор pdf.gif231_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (656.57 KB)
272/04.06.2018 Деспа Тихомирова Барекова Главен инспектор pdf.gif232_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.81 KB)
273/04.06.2018      
274/04.06.2018 Десислава Неделчева Драгнева Началник отдел pdf.gif233_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.29 KB)
275/04.06.2018 Шенгюл Шукри Халил Главен инспектор pdf.gif16_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (657.92 KB)
276/04.06.2018 Николай Иванов Иванов Главен инспектор pdf.gif234_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.51 KB)
277/04.06.2018 Розалия Валентинова Ангелова Главен инспектор pdf.gif14_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.27 KB)
278/04.06.2018      
279/04.06.2018      
280/04.06.2018 Михаела Цанкова даракчиева Главен инспектор pdf.gif17_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.88 KB)
281/04.06.2018 Невена Йорданова Зидарова Главен инспектор pdf.gif235_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.74 KB)
282/04.06.2018 Росица Иванова Пожарска Помощник - инспектор pdf.gif236_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.42 KB)
283/04.06.2018 Петър Желев Желев Главен инспектор pdf.gif237_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.27 KB)
284/04.06.2018      
285/04.06.2018 Елица Момчилова Юркенова Главен инспектор pdf.gif59_5af15838de957.pdf (659.07 KB)
286/04.06.2018 Таня Иванова Стоянова Главен инспектор pdf.gif60_5af15838de957.pdf (655.08 KB)
287/04.06.2018 Валери Иванов Тюрдиев Главен инспектор pdf.gif61_5af15838de957.pdf (653.14 KB)
288/04.06.2018 Камелия Михайлова Спирова Старши инспектор pdf.gif62_5af15838de957.pdf (654.99 KB)
289/04.06.2018 Иванка Димитрова Борисова Главен инспектор pdf.gif63_5af15838de957.pdf (656.05 KB)
290/04.06.2018 Димитър Благоев Гаджев Старши инспектор pdf.gif238_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.7 KB)
291/04.06.2018 Теодора Стефанова Тонева Старши инспектор pdf.gif62_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.89 KB)
292/04.06.2018      
293/04.06.2018 Мирослав Досков Петков Главен инспектор pdf.gifMiroslav_Petkov_2.pdf (650.01 KB)
294/04.06.2018 Динка Заркова Христова - Игнатова Началник отдел pdf.gifdoc02208720130329220523.pdf (1.22 MB)
295/04.06.2018 Галя Койчева Кабаджова Главен инспектор pdf.gifDeklaraci___1.pdf (654.12 KB)
296/04.06.2018 Жасмина Георгиева Петрова Главен инспектор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (665.1 KB)
297/04.06.2018 Екатерина Иванова Асенова Директор pdf.gif25_5af15838de957.pdf (652.31 KB)
298/04.06.2018 Ванина Иванова Първанова Главен инспектор pdf.gif133_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.2 KB)
299/04.06.2018      
300/04.06.2018      
301/04.06.2018 Събина Бончева Минкова Главен инспектор pdf.gif239_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.45 KB)
302/04.06.2018      
303/04.06.2018 Ана Кирилова Георгиева Инспектор pdf.gif65_5af15838de957.pdf (654.21 KB)
304/04.06.2018 Красимира Петрова Георгиева Началник отдел pdf.gif240_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.85 KB)
305/04.06.2018 Александра Гошова Александрова Началник отдел pdf.gif70_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.47 KB)
306/04.06.2018 Ивелина Христова Юнгарева Главен инспектор pdf.gif27_5af15838de957.pdf (652.77 KB)
307/04.06.2018 Гергана Бориславова Атанасова Главен експерт pdf.gif28_5af15838de957.pdf (647.73 KB)
308/04.06.2018 Даниела Стоянова Иванова Помощник - инспектор pdf.gif66_5af15838de957.pdf (653.15 KB)
309/04.06.2018 Пролетина Димитрова Калчева Помощник - инспектор pdf.gif67_5af15838de957.pdf (654.88 KB)
310/04.06.2018 Радослава Иванова Иванова Старши юрисконсулт pdf.gifRadoslava_Ivanova_2_cast.pdf (653.19 KB)
311/04.06.2018 Красимир Калев Вачков Главен инспектор pdf.gif241_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.59 KB)
312/04.06.2018 Цанка Иванова Кузманова Главен инспектор pdf.gif134_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.77 KB)
313/04.06.2018 Александър Пейчев Ганчев Главен инспектор pdf.gif135_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (656.1 KB)
314/04.06.2018 Борислава Любенова Тодорова Главен инспектор pdf.gif136_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.6 KB)
315/04.06.2018      
316/04.06.2018      
317/04.06.2018      
318/04.06.2018 Гергана Цветанова Георгиева Главен инспектор pdf.gif139_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (656.15 KB)
319/04.06.2018 Елена Христова Аврамова Началник отдел pdf.gif140_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.9 KB)
320/04.06.2018 Пешка Димова Еленкина Главен инспектор pdf.gif141_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.89 KB)
321/04.06.2018      
322/04.06.2018 Любомир Борисов Витанов Главен инспектор pdf.gif68_5af15838de957.pdf (653.21 KB)
323/04.06.2018 Диляна Иванова Илиева Инспектор pdf.gif69_5af15838de957.pdf (653.07 KB)
324/04.06.2018 Мария Благоева Антонова Главен инспектор pdf.gif18_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (656.08 KB)
325/04.06.2018 Славея илиева Стоянова Старши юрисконсулт pdf.gif19_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.82 KB)
326/04.06.2018      
327/04.06.2018      
328/04.06.2018 Благовеста Антонова Янева Юрисконсулт pdf.gif21_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.24 KB)
329/04.06.2018 Елена Иванова Николова Главен специалист pdf.gif22_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.66 KB)
330/04.06.2018 Елина Бойчева Борисова Инспектор pdf.gif23_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.1 KB)
331/04.06.2018      
332/04.06.2018 Красимир Стоянов Янакиев Старши инспектор pdf.gif24_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.14 KB)
333/04.06.2018 Цветлинка Атанасова Димитрова Главен експерт pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_.pdf (652.86 KB)
334/04.06.2018 Галя Манолова Йовчева Главен инспектор pdf.gif25_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.39 KB)
335/04.06.2018 Ася Николаева Николова Старши инспектор pdf.gif26_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.32 KB)
336/04.06.2018 Даниела Георгиева Кераджийска Главен инспектор pdf.gif27_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.63 KB)
337/04.06.2018 Кремена Райкова Янгьозова Началник отдел pdf.gif28_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.2 KB)
338/04.06.2018 Ася Здравкова Динева Главен инспектор pdf.gif32_5af15838de957.pdf (661.9 KB)
339/05.06.2018 Пенка Петрова Тодорова Главен инспектор pdf.gif5af15838de957.pdf (653.63 KB)
340/05.06.2018 Валентин Недев Недев Главен инспектор pdf.gif168_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (656.01 KB)
341/05.06.2018 Георги Рашков Пешанов Старши инспектор pdf.gif169_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (657.71 KB)
342/05.06.2018 Ева Анчова Таламбазова Старши инспектор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.29 KB)
343/05.06.2018      
344/05.06.2018 Теодора Георгиева Христова Помощник - инспектор pdf.gif3_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.79 KB)
345/05.06.2018 Бойка Иванова Трифонова Главен инспектор pdf.gif2_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (656.72 KB)
346/05.06.2018 Цанка Иванова Коцева Старши инспектор pdf.gif1_5af15838de957.pdf (656.77 KB)
347/05.06.2018 Виктор Пламенов Цолов Старши инспектор pdf.gif4_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.46 KB)
348/05.06.2018      
349/05.06.2018 Надежда Стефанова Симеонова Директор pdf.gif6_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.21 KB)
350/05.06.2018 Анка Тодорова Велкова Главен инспектор pdf.gif7_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.79 KB)
351/05.06.2018 Анелия Кирилова Язова Главен инспектор pdf.gif5af15838d6f77.pdf (653.22 KB)
352/05.06.2018 Малин Желев Желев Главен инспектор pdf.gif8_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.47 KB)
353/05.06.2018 Румен Живков Ангелов Главен инспектор pdf.gif9_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.72 KB)
354/05.06.2018 Ангел Недялков Петков Директор pdf.gif10_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.55 KB)
355/05.06.2018 Милена Цанкова Димитрова Помощник - инспектор pdf.gif11_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.24 KB)
356/05.06.2018 Георги Иванов Йовчев Главен инспектор pdf.gif177_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (656.75 KB)
357/05.06.2018 Гергана Тодорова Сиракова Главен инспектор pdf.gif176_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.91 KB)
358/05.06.2018 Радослав Илиев Марков Старши инспектор pdf.gif175_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.85 KB)
359/05.06.2018 Фейзи Ахмед Алиш Главен инспектор pdf.gif33_5af15838de957.pdf (657.92 KB)
360/05.06.2018 Добринка Минчева Иванова Старши инспектор pdf.gif2_5af15838de957.pdf (657.69 KB)
361/05.06.2018      
362/05.06.2018 Николай Костов Костадинов Старши юрисконсулт pdf.gif4_5af15838de957.pdf (653.41 KB)
363/05.06.2018      
364/05.06.2018 Гергана Величкова Михайлова Инспектор pdf.gifGERGANA_MIHA__LOBA.pdf (652.78 KB) 
365/05.06.2018 Мирослава Йорданова Шотева Старши юрисконсулт pdf.gif32_5af15838de957.pdf (654.45 KB)
366/05.06.2018 Станислава Георгиева Георгиева Старши инспектор pdf.gif173_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.88 KB)
367/05.06.2018      
368/05.06.2018      
369/05.06.2018 Светлана Цветкова Дякова Главен инспектор pdf.gif5_5af15838de957.pdf (655.08 KB)
370/05.06.2018 Теменужка Запрянова Дъбова Старши инспектор pdf.gif31_5af15838de957.pdf (652.53 KB)
371/05.06.2018      
372/05.06.2018 Ирена Станчева Иванова Директор pdf.gif7_5af15838de957.pdf (653.07 KB)
373/05.06.2018 Сашо Петров Петров Главен експерт pdf.gif29_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.14 KB)
374/05.06.2018      
375/05.06.2018 Емилия Йорданова Йорданова Помощник - инспектор pdf.gif13_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.71 KB)
376/05.06.2018      
377/05.06.2018 Лиляна Делчева Иванова Главен инспектор pdf.gif8_5af15838de957.pdf (655.77 KB)
378/05.06.2018 Ангелина Георгиева Бабунска Директор pdf.gif9_5af15838de957.pdf (655.59 KB)
379/05.06.2018 Катя Иванова Петрова Главен инспектор pdf.gif10_5af15838de957.pdf (653.55 KB)
380/05.06.2018 Йордан Христов Йорданов Началник отдел pdf.gif15_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.74 KB)
381/05.06.2018 Камен Иванов Маринов Директор pdf.gif16_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.48 KB)
382/05.06.2018 Еленка Милкова Желязкова Началник отдел pdf.gif17_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.68 KB)
383/05.06.2018 Джанина Драгомирова Павлова Старши инспектор pdf.gif29_5af15838de957.pdf (652.43 KB)
384/05.06.2018 Катя Димитрова Стоилова Главен специалист pdf.gif4_Kopie_na_5af15838de957.pdf (653.89 KB)
385/05.06.2018 Валентина Драганова Веждарска Главен инспектор pdf.gif31_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.55 KB)
386/05.06.2018 Екатерина Христова Примова Главен инспектор pdf.gif32_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.57 KB)
387/05.06.2018 Цветелина Славева Антонова Помощник - инспектор pdf.gif33_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (656.18 KB)
388/05.06.2018 Русинка Цветанова Василева Главен инспектор pdf.gif34_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.38 KB)
389/05.06.2018 Виолета Цветанова Василева Главен инспектор pdf.gif35_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.75 KB)
390/05.06.2018      
391/05.06.2018 Ива Стефанова Бояджиева Главен инспектор pdf.gifdoc02208520130329220400.pdf (950.32 KB)
392/05.06.2018 Моника Жечкова Наумова Помощник - инспектор pdf.gif18_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.1 KB)
393/05.06.2018 Невена Христева Каймакамова Началник отдел pdf.gif19_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.47 KB)
394/05.06.2018 Валентин Викторов Бънев Помощник - инспектор pdf.gif36_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.97 KB)
395/05.06.2018 Биляна Белева Господинова Старши инспектор pdf.gif20_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.06 KB)
396/05.06.2018 Николай Тенев Драганов Старши инспектор pdf.gif21_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.57 KB)
397/05.06.2018 Кирил Алексов Петров Главен инспектор pdf.gif22_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.28 KB)
398/05.06.2018 Сотир Николов Мегданов Главен инспектор pdf.gif23_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.42 KB)
399/05.06.2018 Славянка Светославова Симитчийска - Яновска Директор pdf.gif24_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.31 KB)
400/05.06.2018 Мая Иванова Маринова Главен инспектор pdf.gif25_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.26 KB)
401/05.06.2018      
402/05.06.2018      
403/05.06.2018 Борислава Викторова Илиева Главен инспектор pdf.gif26_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.84 KB)
404/05.06.2018 Саша Симеонова Йорданова Старши експерт pdf.gif144_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.54 KB)
405/05.06.2018 Калинка йорданова Вълкова Началник отдел pdf.gif145_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.44 KB)
406/05.06.2018      
407/05.06.2018 Александър Иванов Заяков Инспектор pdf.gif147_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.89 KB)
408/05.06.2018 Адела Симеонова Котева Старши инспектор pdf.gif148_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (645.31 KB) 
409/05.06.2018      
410/05.06.2018 Цветелина Георгиева Петрова Главен инспектор pdf.gif6_5af15838de957.pdf (654.56 KB)
411/05.06.2018 Силвия Тодорова Господинова Старши експерт pdf.gifeclaracia_5af15838de957.pdf (655.84 KB)
412/05.06.2018 Красена Христова Стойкова Главен инспектор pdf.gif27_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.67 KB)
413/05.06.2018      
414/05.06.2018 Елена Иванова Боянска Старши инспектор pdf.gif64_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.66 KB)
415/05.06.2018 Наташа Любомирова Георгиева Главен експерт pdf.gif65_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.92 KB)
416/05.06.2018      
417/05.06.2018      
418/05.06.2018 Ели Александрова Боснешка Главен специалист pdf.gifELI_.pdf (654.35 KB)
419/05.06.2018 Наталия Дмитриевна Станилевич Главен Инспектор pdf.gif38_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.15 KB)
420/05.06.2018 Емил Ангелов Крумов Главен инспектор pdf.gif39_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (656.58 KB)
421/06.06.2018 Мариана Георгиева Андонова Главен инспектор pdf.gif12_5af15838de957.pdf (656.34 KB)
422/06.06.2018 Димитър Симеонов Търпов Директор pdf.gif172_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.26 KB)
423/06.06.2018 Димитринка Куртева Неделчева Главен инспектор pdf.gif28_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (658.23 KB)
424/06.06.2018 Стойка Петкова Иванова Инспектор pdf.gif13_5af15838de957.pdf (652.69 KB)
425/06.06.2018      
426/06.06.2018 Светла Вълчева Петкова - Илиева Помощник - инспектор pdf.gif14_5af15838de957.pdf (652.93 KB)
427/06.06.2018 Надежда Димчева Христова Инспектор pdf.gif15_5af15838de957.pdf (654.94 KB)
428/06.06.2018 Рени Василева Енева Старши инспектор pdf.gif29_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.96 KB)
429/06.06.2018 Нели Стефанова Коева Главен инспектор pdf.gif30_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.45 KB)
430/06.06.2018 Халиме Бехчетова Хасанова Помощник - инспектор pdf.gif31_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.6 KB)
431/06.06.2018 Катя Божидарова Филипова Директор pdf.gif32_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.15 KB)
432/06.06.2018      
433/06.06.2018 Емилия Костадинова Даракчиева Директор pdf.gif33_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.84 KB)
434/06.06.2018 Албена Ачкова Шаличева - Тутунджиу Главен инспектор pdf.gifAlbena_2.pdf (650.54 KB)
435/06.06.2018 Наталия Георгиева Станева Старши юрисконсулт pdf.gifdoc02208220130329220100.pdf (1.26 MB)
436/06.06.2018 Ирина Тодорова Тодорова Помощник - инспектор pdf.gif16_5af15838de957.pdf (651.6 KB)
437/06.06.2018 Любомир Димитров Владимиров Директор pdf.gif17_5af15838de957.pdf (653.86 KB)
438/06.06.2018 Лозка Бориславова Василева Инспектор pdf.gif34_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.21 KB)
439/06.06.2018      
440/06.06.2018 Недялка Тодорова Чорбова Инспектор pdf.gif36_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (649.28 KB)
441/06.06.2018 Цветина Ванчева Ванкова - Димитрова Помощник - инспектор pdf.gif40_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.86 KB)
442/06.06.2018 Ерика Иванова Белоречка - Каменова Технически сътрудник pdf.gif41_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.43 KB)
443/06.06.2018 Христо Господинов Чирпанлиев Главен инспектор pdf.gif18_5af15838de957.pdf (654.4 KB)
444/06.06.2018 Марияна Добре Ганчева Главен инспектор pdf.gif37_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.07 KB)
445/06.06.2018 Даниела Атанасова Кадийска Директор pdf.gif67_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.66 KB)
446/06.06.2018 Тодор Димов Станчев Директор pdf.gif68_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.75 KB)
447/06.06.2018      
448/06.06.2018 Ана Атанасова Митова Помощник - инспектор pdf.gif38_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (656.16 KB)
449/06.06.2018 Бончо Дечев Дечев Главен инспектор pdf.gif39_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.8 KB)
450/06.06.2018 Живко Димитров Недев Главен инспектор pdf.gif40_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (649.69 KB)
451/06.06.2018 Николай Илиев Балтаджиев Главен инспектор pdf.gif41_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.31 KB)
452/06.06.2018 Стоянка Бончева Генчевска Помощник - инспектор pdf.gif42_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.31 KB)
453/06.06.2018      
454/06.06.2018 Кремена Миткова Терзиева Старши инспектор pdf.gif44_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.88 KB)
455/06.06.2018 Димо Георгиев Иванов Директор pdf.gif42_ZPKONPI_D3 
456/06.06.2018 Боряна Симеонова Кадънова Главен инспектор pdf.gif45_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.27 KB)
457/06.06.2018 Анелия Георгиева Чалова Помощник - инспектор pdf.gif46_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (647.28 KB)
458/06.06.2018 Мартин Николаев Стефанов Старши инспектор pdf.gif47_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.22 KB)
459/06.06.2018 Владимира Крумова Николова Помощник - инспектор pdf.gif48_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.56 KB)
460/06.06.2018 Валя Михайлова Христова Главен Специалист pdf.gifBAL___HRISTOBA.pdf (658.2 KB)
461/06.06.2018 Севдалина Жечкова Вичева Директор pdf.gif63_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.98 KB)
462/06.06.2018 Никола Петров Цоцев

Служител по сигурността

на информацията

pdf.gifNIKOLA_PETROB_COCEB.pdf (1.19 MB)
463/06.06.2018 Цветомила Стефанова Филипова Началник отдел pdf.gif35__T._2.pdf (653.41 KB)
464/06.06.2018 Христо Върбанов Радивенски Главен инспектор pdf.gifHristo_Radivenski_cast_2.pdf (653.41 KB)
465/06.06.2018 Борис Венетков Петков Директор pdf.gifBoris_Petkov___cast_2.pdf (653.79 KB)
466/06.06.2018 Персиан Стефанов Тотев Помощник - инспектор pdf.gifPERSIAN_TOTEB.pdf (1.12 MB)
467/06.06.2018 Йордан Георгиев Петров Старши юрисконсулт pdf.gifdeklaraci___1.pdf (651.33 KB)
468/06.06.2018 Даниела Герасимова Стоянова Главен инспектор pdf.gif149_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.06 KB)
469/06.06.2018 Петя Върбанова Василева Главен специалист pdf.gif150_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.68 KB)
470/06.06.2018      
471/06.06.2018 Благовеста Станкова Николова Главен експерт pdf.gif6_Kopie_na_5af15838de957.pdf (656.74 KB)
472/06.06.2018      
473/06.06.2018      
474/06.06.2018 Десислава Володиева Предоева Главен инспектор pdf.gifdekl_2.pdf (649.17 KB)
475/06.06.2018 Бонка Стойкова Петкова Главен експерт pdf.gif30_5af15838de957.pdf (656.78 KB)
476/06.06.2018 Анита Миленова Грънчарова Старши юрисконсулт pdf.gif5_Kopie_na_5af15838de957.pdf (653.11 KB)
477/07.06.2018 Таня Георгиева Кирилова Главен инспектор pdf.gif49_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.87 KB)
478/07.06.2018 Димитър Асенов Тонев Главен инспектор pdf.gif50_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.07 KB)
479/07.06.2018      
480/07.06.2018 Елица Антониева Христова Главен инспектор pdf.gif43_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.48 KB)
481/07.06.2018 Николай Минчев Тюркеджиев Директор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2__2_.pdf (656.2 KB)
481a/07.06.2018      
482/07.06.2018 Деница Иванова Николова Старши инспектор pdf.gif2_Kopie_na_5af15838de957.pdf (656.05 KB)
483/07.06.2018 Антонина Димитрова Петрова Старши инспектор pdf.gif1_Kopie_na_5af15838de957.pdf (653.9 KB)
484/07.06.2018 Любомир Методиев Бечев Старши инспектор pdf.gifKopie_na_5af15838de957.pdf (652.15 KB)
485/07.06.2018 Ангел Андреев Мулешков Главен специалист pdf.gif53_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.83 KB)
486/07.06.2018 Зоя Димова Георгиева Главен инспектор pdf.gifCopy_of_9_Deklaraci___interesi.pdf (650.06 KB)
487/07.06.2018 Галина Руменова Неделкова Главен експерт pdf.gif52_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (655.18 KB)
488/07.06.2018 Иван Александров Кънчев Главен експерт pdf.gifDeklaracia_chl_35_al_1_t_2__02.pdf (657.38 KB)
489/07.06.2018 Мирослава Иванова Ангелова Главен директор pdf.gif51_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.81 KB)
490/07.06.2018      
491/07.06.2018 Галина Тодорова Градинарова - Владева Директор pdf.gif20_5af15838de957.pdf (653.28 KB)
492/08.06.2018 Стоянка Йорданова Адова Главен инспектор pdf.gif171_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.96 KB)
493/08.06.2018 Василка Николаева Дачева Главен инспектор pdf.gif170_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (656.77 KB)
494/08.06.2018      
495/12.06.2018 Цветелина Димитрова Божилова Главен експерт pdf.gifCBETELINA_DIMITROBA_BOZILOBA.pdf 
496/18.06.2018      
497/18.06.2018 Николай Пенков Кръстев Инспектор pdf.gifZPKONPI.pdf (1.95 MB)
498/20.06.2018      
499/25.06.2018 Галя Антонова Георгиева Помощник - инспектор pdf.gif21_5af15838de957.pdf (655.67 KB)
500/25.06.2018      
501/27.06.2018      
502/27.06.2018 Радослава Николаева Тодорина Помощник-инспектор pdf.gif72_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (657.46 KB)
503/29.06.2018      
504/02.07.2018 Ивелина Мирославова Димитрова Старши инспектор pdf.gifIvelina_Dimitrova_2.pdf (646.79 KB)
505/02.07.2018      
506/02.07.2018      
507/09.07.2018 Диана Илчева Едрева Помощник-инспектор pdf.gif73_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (732.81 KB)
508/09.07.2018 Гергана Иванова Борисова Помощник-инспектор pdf.gif74_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (735.45 KB)
509/11.07.2018 Владимир Валентинов Вутов Старши юрисконсулт pdf.gif152_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (653.17 KB)
510/11.07.2018      
511/23.07.2018 Атанас Димитров Пейчинов Инспектор pdf.gif75_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.98 KB)
512/23.07.2018 Галин Христов Николов Юрисконсулт pdf.gif76_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.92 KB)
513/23.07.2018      
514/03.08.2018 Румен Цветанов Манев Инспектор pdf.gif78_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (652.97 KB)
515/09.08.2018 Валентина Коева Гонева Главен инспектор pdf.gifBALENTINA_GONEBA.pdf (1.22 MB)
516/13.08.2018      
517/21.08.2018 Здравка Миланова Първанова Инспектор pdf.gifDeklaraci_cl.35_al.1_t.2_interesi.pdf (653.26 KB)
518/03.09.2018      
519/03.09.2018      
520/03.09.2018 Петя Стоянова Петрова Специалист pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (660.34 KB)
521/03.09.2018 Габриела Илчева Георгиева Помощник-инспектор pdf.gifDeklaraci___cast_2.pdf (655.56 KB)
522/04.09.2018      
523/17.09.2018 Радослава Тенчева Колева Помощник-инспектор pdf.gif14._5af15838de957.pdf (655.6 KB)
524/25.09.2018 Силвена Златкова Сиромахова Помощник-инспектор pdf.gif1_5b684978e4912.pdf (650.9 KB)
525/01.10.2018 Луиза Ованес Габрова Старши инспектор pdf.gifInteresi_.pdf (652.68 KB)
526/01.10.2018 Валентина Методиева Бибева Младши експерт pdf.gif55_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (654.1 KB)
527/01.10.2018 Али Салиф Салиф Инспектор pdf.gifZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (651.9 KB)
528/08.10.2018 Ивета Димова Николова Помощник-инспектор pdf.gifIBETA_DIMOBA_NIKOLOBA.pdf (1.23 MB)
529/08.10.2018 Венелин Христов Панев Началник на отдел pdf.gifBENELIN_HRISTOB_PANEB.pdf (655.67 KB)
530/10.10.2018 Валентина Герасимова Стоянова Главен инспектор pdf.gif80_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (656.14 KB)
531/10.10.2018 Васил Ивелинов Василев Помощник-инспектор pdf.gif5b684978e4912.pdf (652.05 KB)
532/18.10.2018 Диляна Иванова Цекова Главен експерт pdf.gif_Deklaraci.35_al.1_t.2_interesi003_.pdf 
533/26.10.2018 Димитрина Антонова Янева Помощник-инспектор pdf.gifDeklaraci___interesi.pdf (653.94 KB)
534/31.10.2018 Биляна Иванова Йорданова Помощник-инспектор pdf.gif5b684978e4912__8_.pdf (657.56 KB)
535/07.11.2018 Мариана Манолова Димитрова Инспектор  pdf.gif79_ZPKONPI_D35A1T2_2.pdf (656.32 KB)
536/07.11.2018      
537/09.11.2018 Кристина Бойкова Делиева Помощник-инспектор pdf.gifKRISTINA_BO__KOBA_DELIEBA.pdf (1.15 MB)
538/04.12.2018 Юлиян Милков Илиев Помощник-инспектор pdf.gif5b684978e4912_li__n.pdf (656.65 KB)
539/04.12.2018 Мариета Иванова Иванова Помощник-инспектор pdf.gifMARIETA_IBANOBA_IBANOBA.pdf (1.17 MB)
540/10.12.2018      
541/12.12.2018