ИЗВЪНРЕДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“

ИЗВЪНРЕДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“

За периода на извънредното положение в Р България Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ създава специална организация за обслужване на гражданите, като консултациите и услугите ще се предоставят приоритетно дистанционно.

За целта потребителите на услугите на ИА ГИТ следва да използват всички дистанционни канали за предоставяне на услуги и консултации.

Електронни услуги на ИА „Главна инспекция по труда“

Достъп до Портала за електронни услуги: https://public.gli.government.bg/git_public

 • Удостоверения по Закона за обществените поръчки за липса/наличие на нарушения, основание за отстраняване от обществени поръчки.
 • Всеки участник в обществена поръчка може да заяви по електронен път през „Системата за електронни удостоверения за изпълнители по ЗОП“ удостоверение с квалифициран електронен подпис (КЕП) по ЕИК на дружеството. Удостоверението се генерира веднага.

Достъп до услугата:

http://www.gli.government.bg/page.php?c=207

 • При желание удостоверението да бъде издадено от ИА ГИТ, могат да подадат заявление през системата за Сигурно електронно връчване, ако заявителите имат кутия там.
 • Възложителите на обществени поръчки могат да генерират също удостоверения през „Системата за електронни удостоверения за възложители и бенефициенти“, като предварително подадат заявление до ИА ГИТ за осигуряване на достъп на техни служители, които разполагат с КЕП по ЕИК на възложителя/бенефициента.

Достъп до услугата:

http://www.gli.government.bg/page.php?c=225

 • Разрешения за работа на непълнолетни – могат да се подават по електронен път с КЕП както на заявител, така и на счетоводна къща, обслужваща работодателя. Заявленията биха могли да се подават през системата за Сигурно електронно връчване, ако заявителите имат кутия там.

Достъп до услугата:

https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/WorkPermit18


 • Разрешения за уволнение на работници, ползващи специална закрила (чл. 333 от Кодекса на труда) могат да се подават по електронен път с КЕП както на заявител, така и на счетоводна къща, обслужваща работодателя. Заявленията биха могли да се подават през системата за Сигурно електронно връчване, ако заявителите имат кутия там.

Достъп до услугата: https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/DismissalAuthorization


 • При искания за служебно прекратяване на договори по чл. 327 от Кодекса на труда (когато работникът не може да осъществи контакт с работодателя) електронната услуга може да се използва само с КЕП, поради което рядко се използва от граждани. Те могат да подават заявленията през системата за сигурно електронно връчване, ако имат поща в нея.

Достъп до услугата:

https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/ContractSuspension


 • Достъп до обществена информация - може да постъпва по всички възможни канали. Също така ИА ГИТ има и профил в Платформата за е-ДОИ

Услуги, които не са административни:

 • Представяне на еднодневни договори – могат да се заявяват през специално разработената система за договори по чл. 114а от Кодекса на труда, след като земеделският стопанин се регистрира като потребител.

Достъп до услугата:

http://www.gli.government.bg/page.php?c=82

 • Декларациите по чл. 15 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд, които следва да се подадат до края на м. април, могат да се подават по електронен път с КЕП на декларатора или на счетоводна къща, която го обслужва.

Достъп до услугата:

https://public.gli.government.bg/GIT_Public/EAdminService/Deklar15_01_EmployerData

За услуги, за които следва да бъдат представени документи на място, приемните на ИА ГИТ остават отворени при засилени мерки за сигурност.

 • Ограничава се достъпът до ИА „Главна инспекция по труда“ и дирекциите „Инспекция по труда“ до едно помещение, което ще бъде редовно дезинфекцирано съгласно предписанията на здравните органи.
 • Контакти – телефони и електронни пощи, за обслужване на гражданите дистанционно:

КОНТАКТИ ЗА ЗАПИТВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ

Посочените телефони се обслужват от служители на ИА ГИТ всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа.

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН

0700 17 670

delovodstvo@gli.government.bg

Телефон за български граждани, работещи в чужбина

02 8101 747

Дирекция „Инспекция по труда“ Благоевград

073/884 942

ditBlagoevgrad@gli.government.bg

Дирекция „Инспекция по труда“ Бургас

056/843 488

ditBurgas@gli.government.bg

Дирекция „Инспекция по труда“ Варна

052/612 941

ditVarna@gli.government.bg

Дирекция „Инспекция по труда“ Велико Търново

062/622 438

ditVelikoTarnovo@gli.government.bg

Дирекция „Инспекция по труда“ Видин

094/601 303

ditVidin@gli.government.bg

Дирекция „Инспекция по труда“ Враца

092/663 847

ditVratsa@gli.government.bg

Дирекция „Инспекция по труда“ Габрово

066/808 292

ditGabrovo@gli.government.bg

Дирекция „Инспекция по труда“ Добрич

058/600 589

ditDobrich@gli.government.bg

Дирекция „Инспекция по труда“ Кърджали

0361/65140

ditKardjali@gli.government.bg

Дирекция „Инспекция по труда“ Кюстендил

078/55 20 58

ditKustendil@gli.government.bg

Дирекция „Инспекция по труда“ Ловеч

068/601 504

ditlovech@gli.government.bg

Дирекция „Инспекция по труда“ Монтана

096/300 675

ditMontana@gli.government.bg

Дирекция „Инспекция по труда“ Пазарджик

034/441 491

ditPazardzhik@gli.government.bg

Дирекция „Инспекция по труда“ Перник

076/601 484

ditPernik@gli.government.bg

Дирекция „Инспекция по труда“ Плевен

064/800 369

ditPleven@gli.government.bg

Дирекция „Инспекция по труда“ Пловдив

032/633 601

ditPlovdiv@gli.government.bg

Дирекция „Инспекция по труда“ Разград

084/662 741

ditRazgrad@gli.government.bg

Дирекция „Инспекция по труда“ Русе

082/827 040

ditRuse@gli.government.bg

Дирекция „Инспекция по труда“ Силистра

086/821 776

ditSilistra@gli.government.bg

Дирекция „Инспекция по труда“ Сливен

044/622 923

ditSliven@gli.government.bg

Дирекция „Инспекция по труда“ Смолян

0301/63342

ditSmolyan@gli.government.bg

Дирекция „Инспекция по труда“ София

02/468 78 19

ditSofiagrad@gli.government.bg

Дирекция „Инспекция по труда“ Софийска област

02/981 79 71

ditSofiaOblast@gli.government.bg

Дирекция „Инспекция по труда“ Стара Загора

042/603 253

ditStaraZagora@gli.government.bg

Дирекция „Инспекция по труда“ Търговище

0601/6-22-51

ditTargovishte@gli.government.bg

Дирекция „Инспекция по труда“ Хасково

038664851

ditHaskovo@gli.government.bg

Дирекция „Инспекция по труда“ Шумен

054/830 231

ditShumen@gli.government.bg

Дирекция „Инспекция по труда“ Ямбол

046/663242

ditYambol@gli.government.bg

 • По телефон гражданите ще бъдат обслужвани в работното време за администрацията.
 • При подадени запитвания или сигнали по мейл е задължително да бъдe предоставен телефон за обратна връзка, при необходимост от допълнителна информация.
 • Обслужването на гражданите на място ще се извършва при максимално ограничен пряк контакт.
 • Когато дойдат на място, гражданите се приканват да оставят в приемните контакти, на които да бъде осъществена обратна връзка с тях от експерти на Инспекцията по труда за консултация.
 • При подаване на сигнали на място следва сигналът да бъде оставен с телефон за контакт, за да им бъде предоставен входящ номер при приемането му.
 • Документи, подписани с електронен подпис, могат да бъдат изпращани по електронен път по всички възможни канали.