Съобщение изх. №24015315/08.03.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "СИС ГРУП ХОЛДИНГ" ЕООД

Съобщение изх. №24015315/08.03.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "СИС ГРУП ХОЛДИНГ" ЕООД относно издаден Протокол №ПР2401255/09.02.2024 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ДИТВарна-24015315.pdf 311.67 KB