Съобщение изх. №24015637/11.03.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Добрич до "ВАСКЕС КАВАРНА" ЕООД

Съобщение изх. №24015637/11.03.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Добрич до "ВАСКЕС КАВАРНА" ЕООД относно издаден Протокол №ПР2403890/07.02.2024 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ДИТДобрич-24015637.pdf 58.49 KB