Съобщение изх. №24017670/18.03.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "ПАРКСТРОЙ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ" ООД

Съобщение изх. №24017670/18.03.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "ПАРКСТРОЙ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ" ООД относно издаден Протокол №ПР2407905/07.03.2024 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ДИТВарна-24017670.pdf 400.29 KB