Съобщение изх. №24018352/19.03.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "БРАБУСТ-Р11" ЕООД

Съобщение изх. №24018352/19.03.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "БРАБУСТ-Р11" ЕООД относно издаден Протокол №ПР2403724/21.02.2024 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ДИТВарна-24018352.pdf 415.8 KB