Съобщение изх. №24018669/20.03.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда Софийска област" - гр. София до "ПРОФИАГРО БЪЛГАРИЯ" ООД

Съобщение изх. №24018669/20.03.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда Софийска област" - гр. София до "ПРОФИАГРО БЪЛГАРИЯ" ООД относно издаден Протокол №ПР2348982/22.12.2023 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ДИТСофийскаОбласт-24018669.pdf 406.29 KB