Съобщение изх. №24030988/18.04.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "АЛЕКС И СИЕ 2017" ЕООД

Съобщение изх. №24030988/18.04.2024 г. на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Варна до "АЛЕКС И СИЕ 2017" ЕООД относно издаден Протокол №ПР2407204/20.03.2024 г.
Файлови документи
Прикачен файл Размер
ДИТВарна-24030988.pdf 622.92 KB