Стратегически план за дейността на ИА ГИТ 2018-2021 г.