„Европа за деклариран труд 2020“

Забавени заплати за 4.5 млн. лв. са изплатени след намесата на Инспекцията по труда

Работници на 71 предприятия получиха право да потърсят обезщетения от Фонда за гарантирани вземания благодарение на контролните органи на Агенцията

Забавени възнаграждения за 4.5 млн. лв. са изплатени на работещите благодарение на предприетите мерки от Инспекцията по труда за деветте месеца на 2020 г. Работниците на още 71 предприятия получиха възможност да потърсят обезщетения от Фонда за гарантираните вземания, след като работодателите им бяха обявени в несъстоятелност или бяха открити производства по несъстоятелност в резултат на събраните от контролните органи на Агенцията неоспорими доказателства, че те са бавили възнаграждения за повече от два месеца на поне 1/3 от персонала.

Инспекцията по труда информира над 2000 ученици за трудовите и осигурителните им права

Онлайн срещите с бъдещите работещи бяха част от Европейската кампания за деклариран труд

Защо само декларираният труд те защитава? Кой следи за правата на работещите в България? На колко години и как се започва работа у нас и защо непълнолетните работници трябва да получават поне минималната работна заплата, въпреки че работният им ден е 7 часа? На тези и други въпроси получиха отговори над 2000 ученици от втори гимназиален етап от 56 училища в цялата страна по време на онлайн срещи с експерти от Инспекцията по труда, проведени в рамките на Седмицата на действието, с която приключи Европейската кампания за деклариран труд.

Обезщетенията мотивират работещите да са на светло, работодателите се пазят от санкции

Кампанията „Заплата в плик“ е изсветлила 33 млн. лв. от възнаграждения

Убеждението, че недекларираният труд не ги касае пряко, е основeн мотив да са готови да работят на черно за около 1/3 от работещите и за повече от 40% от работодателите. Това показват данните от анкета, попълена от над 3750 работещи и 1050 работодатели. Тя беше създадена от ИА „Главна инспекция по труда“ при старта на Европейската кампания за деклариран труд“ в началото на март, с цел да се проверят мотивите на работещи и работодатели да работят на светло, съответно да работят недекларирано.