Ел. техник загива при ремонт на улично осветление в Рудозем